Årets kulturskolekommun i Skåne 2016 är Simrishamn

Lärarförbundet rankar Simrishamn som Skånes bästa musik- och kulturskolekommun även 2016.

Lärarförbundet utser sedan 2009 Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Till grund för utmärkelsen finns tre kriterier: resurser till musik- och kulturskolan, avgifter för musik- och kulturskolan samt andel elever i frivillig verksamhet. Lärarförbundet vill genom denna årliga rankning lyfta fram de kommuner som satsar på sin musik- och kulturskola och inspirera fler att göra detsamma.

Simrishamn har klättrat från plats 37 2015 till plats 29 i riket 2016 och är i särklass i Skåne (men även före kommunerna i resten av södra Sverige: Blekinge, Kronoberg och Halland!).

Sylvia Carlsdotter, chef för den kulturpedagogiska enheten/Kulturskolan är väldigt glad över rankingen:

- Antalet elever ökar både inom musik, dans och cirku och ”Dansens hus” har tillkommit, så vi ser fram emot att klättra vidare uppåt. Det kontinuerliga arbetet med kultur i skolan, Kulturgarantin, som Simrishamn var först i landet med, ger också ringar på vattnet.

Kommunen fortsätter sin satsning på att ge unga möjligheter att uppleva och utöva kultur.

- För oss är det självklart att kulturen står högt på agendan och ständigt interagerar med vår skolverksamhet. Det är roligt att det gett ett så bra resultat och att vi är en förebild för andra, säger Ewa Kristensson, stolt barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun. Det är bra för kommunens barn och unga och det ökar givetvis barnfamiljers intresse att flytta till kommunen.

Och Kulturskolan fortsätter utveckla nya lösningar för barn och unga:

- Nu i sommar stundar en omfattande nysatsning, under åtta veckor på lovet blir det Sommarkulturskola, fem dagar i veckan, säger Sylvia Carlsdotter. Ett sätt att bidra till att alla barn ska ha möjlighet till ett roligt sommarlov.

Frågor från media besvaras av Sylvia Carlsdotter, enhetschef på kulturpedagogiska enheten, 0414-81 96 02.

Fakta om Lärarförbundets ranking

Lärarförbundet utser sedan 2009 Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Till grund för utmärkelsen finns tre kriterier.

  1. resurser till musik- och kulturskola
  2. avgifter för musik- och kulturskolan
  3. andel elever i frivillig verksamhet

Resurser

Hur mycket pengar satsar kommunen på musik- och kulturskolan? Beloppet räknas i kronor per invånare i åldern 7–15 år.

Avgifter för musik- och kulturskolan

Beloppet avser den medelavgift som tas ut i kommunen.

Andel elever i frivillig verksamhet

Hur stor andel av kommuninvånarna i åldern 6–19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i musikskolan.

Underlagsmaterialet utgörs av statistik hämtad från SKL, Sveriges kommuner och landsting, samt uppgifter inhämtade av Sveriges kulturskoleråd. Underlaget innehåller uppgifter om andel elever i frivillig verksamhet och uppgifter om medelavgift för musikskolan.

Rankningslistan

Kommuner rankas inom respektive kriterium från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Kommuner med samma värde får samma placering. De olika placeringarna summeras för varje enskild kommun och kommunerna rangordnas efter den sammanlagda poängsumman.

Den kommun som uppnår lägst poängsumma hamnar i topp. De kommuner som inte lämnat uppgifter till Sveriges kulturskoleråd om avgifter i musik- och kulturskolan eller antal elever i den frivilliga verksamheten rankas som 290 i dessa kriterier.

Mer information och pdf:er med alla rankinglistor finns här.