Minister inbjuds till Simrishamn

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) bjuds in till Simrishamn i höst.

Kommunalrådet Karl-Erik Olsson (S) har tagit initiativ till att bjuda in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till Simrishamns kommun för att bland annat diskutera fiskefrågor.

 

- Vi vill  diskutera de farhågor vi har om att fiskets roll försvagas ytterligare, något som får konsekvenser för Simrishamn och andra kustkommuner, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun. Vi vill också ge landsbygdsministern möjlighet att få ta del av vår fiskepolicy och dess bakgrund.

 

I inbjudan berättar kommunalrådet att kommunen inte bara är en betydande landnings- och beredningsplats för fisk från Östersjön, utan också om satsningen på Marint centrum med dess framgångsrika projektarbete, att Östersjöfisket är en nationell angelägenhet och om den Östersjöfiskekonferens som planeras i Simrishamn under senhösten.

- Vi måste se till att vårt Östersjöfiske får den status det förtjänar och sätta ljus på det faktum att Östersjöfisket erbjuder det största utrymmet för yrkesfiske, säger Karl-Erik Olsson. 2013 motsvarade totalfångsten i Östersjön 57 % (110 tusen ton) av yrkesfiskesfångsten i Sverige. Totalfångsten i Skagerak och Kattegatt låg bara på 30 tusen ton.

- Vårt engagemang och den utvecklingspotential som finns, motiverar väl ett ministerbesök och en diskussion på plats här hos oss, avslutar Karl-Erik Olsson.

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11.

2015-09-15

 

 Simrishamns kommuns brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) bifogas.