Fiskekonferens på Marint centrum om östersjöfisket

Kommunens nya fiskepolicy grund för initiativ.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, hade i förra veckan bjudit in kommuner och länsstyrelser till ett möte i Göteborg för att diskutera fiskets framtid. Simrishamns kommun deltog med representanter för både politik och tjänstemän och passade på att presentera den nyligen antagna kommunala fiskepolicyn.

EU:s nya regel om landningsskyldighet skapar stora utmaningar för fisket. Regeln säger att all fångst som tas ombord måste landas och kvotavräknas för den berörda båten.

- Torskfisket och framför allt trålfisket efter torsk i Östersjön står inför kolossala utmaningar, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun. Beroende på lösning riskerar detta påverka fisket stort.

Stora förändringar i fisket innebär automatiskt stora socioekonomiska konsekvenser för kustsamhällen.

- Denna problematik diskuterades vid mötet i Göteborg, säger Vesa Tschernij, men med ett stort fokus på västkusten.

Simrishamns kommunalråd, Karl-Erik Olsson (S), bjöd därför in deltagarna till en östersjöfiskekonferens i höst.

- Utgångspunkten i vår nya fiskepolicy är att lyfta de frågor som är centrala för Östersjön och viktiga för oss kustfiskekommuner, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun. Till konferensen bjuder vi även in representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, fiskerinäringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

 Konferensen kommer att hållas på Marint centrum i Simrishamn i oktober.

- Havs- och vattenmyndigheten har tydliga mål som gynnar kommuner och ett lokalt, kustnära fiske, säger Vesa Tschernij. Vi vill naturligtvis hjälpa myndigheterna att ta fram kunskap om omständigheterna och lösningarna här på ostkusten.

Frågor från media besvaras av Vesa Tschernij, 0734-33 82 87, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun.

2015-09-07