Sparbanken Syd stöttar Marint centrums arbete för Simrishamnsfisket

Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt har beslutat att tilldela Simrishamns kommun 180 000 kr för arbetet med att utveckla fisket i Simrishamn.

Fisket i Östersjön genomgår en förändring som på sikt hotar fiskehamnarna. Simrishamns kommun är en av Sveriges största fiskekommuner, men nu finns en allvarlig risk att förlora den näring som är av sådan central betydelse för kommunens näringsliv, identitet och attraktivitet. Därför tar Simrishamns kommun nu, tillsammans med lokala yrkesfiskare, berednings- och övrig hamnindustri, krafttag för att bevara det lokala och mångsidiga fisket i Simrishamn.

- Det är oerhört glädjande att Sparbanken Syds stiftelse, som representerar näringslivet mer generellt, inser och delar vår bild av fiskets betydelse för vår region, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. En balanserad fiskeflotta med dagliga landningar skapar största möjliga samhällsnytta med en lång rad positiva lokalekonomiska effekter i kustsamhället.

Projektets övergripande mål är att:

  • Styra utvecklingen mot en allt starkare och mångsidigare marknad med ett högre värde på närproducerad fisk.
  • Bidra till ett miljömässigt långsiktigt hållbart fiske som värderar fisket som ekosystemtjänst och minskar fiskets klimatpåverkan.
  • Bidra till att fiskesektorn i Simrishamn genererar så stora samhällsvärden som möjligt. Stärka hamnens funktion som mötes- och handelsplats och generator för närings-livsutveckling och sysselsättning.

− Projektet kommer att fokusera på tre områden, berättar Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum.

− För det första handlar det om att öka efterfrågan efter färsk, lokalt landad fisk. Ökad kunskap hos konsumenten om kvalitet och miljövänligare fiske kommer att gynna alla aktörer: kunder, lokala förädlare, restauranger, yrkesfiskarna och i förlängningen hela lokalsamhället.

− Nästa område inom projektet handlar om att vidareutveckla konceptet Hemmahamnen, där färsk fisk under fyra somrar har sålts direkt från båt vid kajen i Simrishamn. Kajförsäljningen är ett unikt verktyg som skapar relationer mellan konsumenter och yrkesfiskare, ökar kunskapen hos konsumenten om livsmedelskvalitet och miljö och bidrar till en levande hamn. Hemma-hamnen ska utvecklas vidare, samtidigt handlar det om att etablera nya kanaler för småskalig försäljning direkt till kund under resten av året.

− Slutligen kommer vi att arbeta med produkt- och varumärkesutveckling för färsk, lokalt landad fisk, avslutar Vesa Tschernij.

Projektet är en av flera planerade insatser inom ramarna för att genomföra kommunens nyligen antagna fiskepolicy.

Projektet löper från 1 december 2015 till 31 december 2016.

Frågor från media besvaras av Marint centrum, Simrishamns kommun: Madeleine Lundin, 0414-81 91 24, madeleine.lundin@simrishamn.se Vesa Tschernij, 0414-81 91 66, vesa.tschernij@simrishamn.se

2015-11-13

Fakta: Marint centrum

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Under 2015 fokuserar vi särskilt på två av våra hjärtefrågor, hållbart fiske och marint avfall.