Simrishamn värd för jämställdhetskonferens

Simrishamns kommuns jämställdhetsarbete ger värdskap för skånsk konferens. 

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna jämställdhetsarbetet i länet. Man har, tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, tagit fram en ny strategi för det fortsatta jämställdhetsarbetet.  

Denna strategi, tillsammans med deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, är basen för konferensen ”Det jämställda Skåne – dröm eller verklighet” den 26 maj på Marint centrum i Simrishamn.  

- Att Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet vill förlägga en jämställdhetskonferens till Simrishamn är ett bevis på att vi har jobbat på rätt sätt och  målmedvetet under många år med jämställdheten i vår kommun, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn (S).  

Simrishamns kommun var en av de pilotkommuner i det jämställdhetsprojekt som initierades av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för några år sedan. Simrishamns kommun var också en av de första kommunerna i Skåne och i landet som skrev på CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  

- idag är jämställdhetsfrågor något som vi har integrerat i våra verksamheter, säger Johanna Sjöstrand, personalchef i Simrishamns kommun. Vi jobbar aktivt med i handlingsplaner i varje förvaltning för att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Frågor från media besvaras av Johanna Sjöstrand, personalchef, Simrishamns kommun, 0414-81 91 18, eller av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11.

2015-03-19