2015-05-20 Samordnad varudistribution

Simrishamn, Tomelilla och Ystad blev tillsammans med Akkafrakt logistikpristagare i Årets lyft

Österlenkommunerna och Akkafrakt har utsetts till vinnare i Godstransportrådets årliga tävling Årets lyft. Akkafrakt sköter transporterna och sampackningen när det gäller satsningen ”Samordnad varudistribution” i Ystads, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Redan i höstas blev man regional vinnare i Skåne och Blekinge, men nu är man alltså utsedd till totalsegrare i Sverige.

Det är för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar som Godstransportrådet årligen utser en föregångare inom sin region. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som har skapat Årets lyft i Sverige.

Godstransportrådets prismotivering lyder: ”Ett framgångsrikt och inspirerande exempel på samordnad varudistribution där kommunerna som upphandlare med hjälp av ett genomtänkt och ambitiöst angreppssätt uppnått omfattande reducering av sina varutransporter. Genom en modell där ansvarig transportör samordnar alla in- och utleveranser inom de givna ramar som satts av transportköparen har varutransporterna minskat med så mycket som 75 %. Aktörernas koordinering, transparens och inte minst mod, gynnar både ekonomi, trafiksäkerhet och miljö.”

- En fjäder i hatten för ett mycket lyckat projekt som genom samordnad upphandling av transporter gett möjlighet till minskad miljöpåverkan och större trafiksäkerhet vid skolor och förskolor, säger Kent Mårtensson, kommunalråd (S) i Ystad.

- Det är mycket bra att vi genom samordningen ökat möjligheterna för våra små och medelstora livsmedelsproducenter att vara med och lägga anbud, det leder till mer närodlad mat för våra elever och äldre, säger Leif Sandberg, kommunalråd (C) i Tomelilla kommun.

- Detta är oerhört glädjande, alla tjänar på detta, framför allt miljön med 75 % mindre transporter, och visar att man kommer långt med samarbete, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamn. Ett stort tack till de som drivit projektet från kommunerna och Akkafrakt. Projektet har också möjliggjorts med stöd av bidrag från Leader.

Godstransportrådet är en politiskt oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. I råden finns representanter från branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda företag och akademien.

Kontakt:

Simrishamn:
Karl-Erik Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0414-81 91 11
karl-erik.olsson@simrishamn.se

Tomelilla:
Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande
0417-182 50/0709-95 82 50
leif.sandberg@tomelilla.se

Ystad:
Kent Mårtensson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0411-57 71 11/0709-47 71 11
kent.martensson@ystad.se

2015-05-20