2015-05-19 Marint centrum

Marint centrum får nytt projektstöd

Havs- och vattenmyndigheten stöttar projekt om marint avfall med 745 000 kronor.

Marint avfall ökar och påträffas både på stränder och i havet. God havsmiljö innebär att havet, så långt som möjligt, ska vara fritt från detta avfall och inte ge negativa effekter på de organismer som lever i havet. En stor mängd marint avfall hittas på havsbotten och kan både fiskas upp, identifieras och kvantifieras. Därför har Marint centrum i Simrishamn sökt om stöd för att dels fortsätta det framgångsrika projektet Fishing for Litter, dels ta fram förslag till hur yrkesfisket på bästa sätt kan hantera det avfall som genereras ombord och i hamn.

Se hela pressmeddelandet här!