Ministerbesök i Simrishamn

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) besöker Simrishamns kommun den 11 maj.

Ministerbesöken i Simrishamns kommun har varit täta de senaste åren och på måndagen besöker även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) kommunen.

På programmet står bl.a. besök på Simrislundsskolan och diskussion om flyktingbarnens skolsituation och kommunens utmaningar.

Frivilligorganisationernas arbete, med tyngdpunkt på de asylsökandes situation den första tiden i Sverige, är också ett aktuellt ämne. Företrädare för några av de organisationer som ideellt arbetar med att ge flyktingarna en bra start i det nya landet deltar.

På programmet står även överläggningar med partiföreträdare kring flyktingfrågor i Simrishamns kommun.

- Vi tycker att det är bra att ministern kommer till Simrishamn och får se och lyssna på plats om de problem som kan uppstå i en mindre kommun, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn. För oss är det viktigt att staten tar ett större ansvar för de asylsökande och inte lastar över det på kommunerna

Simrishamns kommun bad redan i januari om att få företräde för ministern och departementet för att diskutera den mängd asylsökande som fördelats i kommunen och konsekvenserna, inte minst i skolan, för en liten kommun.

 - Vi kommer nu att diskutera en del konkreta förslag med ministern på måndag, avslutar Karl-Erik Olsson.

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11. Program för ministerbesöket bifogas. Media som önskar deltaga under dagen, kontakta Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig på Simrishamns kommun, 0709-81 91 06.

2015-05-08

 Program vid ministerbesök den 11 maj 2015

 13.30 Samling vid Stadshuset. Avfärd till Simrislundsskolan.
Flyktingbarnens skolsituation –x kommunens utmaningar.
 14.15  Stadshuset, stora salen. Frivilligorganisationernas arbete med tyngdpunkt på de asylsökandes situation den första tiden i Sverige
 15.00  Kaffe och pressfrågor.
 15.15  Samtal med partiföreträdare .
 16.00  Avfärd från Stadshuset.

---