December

Pressmeddelanden:

Visar 1-1 av 1

  • 2015-12-14_Marelitt

    2013 startade ett europeiskt pilotprojekt, MARELITT, i syfte att inventera antalet aktiva aktörer inom EU som arbetade med marint skräp. Mellan åren 2000 och 2014 har det systematiska arbetet med bort…