Mätning av mikroskräp i havet utanför Simrishamn

Pressinformation från Marint centrum

Kartläggning av mikroskräp inleds på torsdag

Simrishamn är en av nio skånska kustkommuner som deltar i ett projekt för att kartlägga hur mycket mikroskräp som finns i kustvattnen, ett led i Simrishamns kommuns lokala miljöarbete.

IVL Svenska miljöinstitutet håller i provtagningen och besöker Simrishamn på torsdag. Fredrik Norén, ansvarig forskare på IVL, sjösätter en båt vid Marinan kl. 14.30 för provtagningen.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att tidigare studier visat höga halter av exempelvis mikroplast, med högst halt runt städer och hamnar.

- Syftet är att skapa en kunskapsgrund kring problemet – hur är det i Skåne och kan vi se regionala skillnader? säger Ann-Marie Camper, marinbiolog på Marint centrum. Det långsiktiga målet är att hitta källorna och hittamiljötekniska lösningar som minskar utsläppen.

Vad är mikroskräp?

Mikroskräp går inte att se med blotta ögat, men det kan många gånger vara mer skadligt för djurlivet än större skräp.

- Det är små partiklar av plast, textil och annat avfall, berättar Ann-Marie. Eftersom de har samma storlek som växt- och djurplankton, äts de av djuren i havet eller kan sätta sig i gälarna på fiskar. Partiklarna kan dessutom vara bärare av giftiga ämnen och transportera in miljögifter i våra havsdjur.

Vad kommer det ifrån?
- Den största källan till skräpet är stadslivet, sådant vi slänger på gator och vägar som rinner ut med dagvattnet när det regnar, säger Ann-Marie. Problemet finns i alla städer där strömmarna koncentrerar skräpet vid vattenbrynet. Dock kan sjöfarten vara en stor källa till marint mikroskopiskt skräp, i form av flagor av giftig båtbottenfärg samt förbränning av bränsle.

Region Skånes miljövårdsfond, Länsstyrelsen Skåne och de nio kustkommunerna i Skåne finansierar projektet.

provtagningpunkt ShamnProvtagningspunkt utanför Simrishamn                                                       

Exempel på mikroskräpExempel på mikroskräp

Frågor från media besvaras av Ann-Marie Camper, marinbiolog och koordinator på Marint centrum på Simrishamns kommun, 0709-81 90 90.

 

Fakta: Marint centrum

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Under 2015 fokuserar vi särskilt på två av våra hjärtefrågor, hållbart fiske och marint avfall.