Flytt av skattekontor stoppad i väntan på utredning

I de nio kommuner i landet berörs av Skatteverkets planer att flytta verksamhet till större orter, har beslutet om flytt stoppats i väntan på den utredning regeringen initierat.

I de nio kommuner i landet berörs av Skatteverkets planer att flytta verksamhet till större orter, har beslutet om flytt stoppats i väntan på den utredning regeringen initierat.

- Detta är ett mycket glädjande besked, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn (S). Nu fortsätter jobbet med att få in kommunernas synpunkter i utredningen.

- Beskedet visar också att den opinion som berörda kommuner, företagare, förtroendevalda och andra skapat haft stort genomslag, fortsätter Karl-Erik Olsson. Jag vill därför passa på att tacka företagarna i Simrishamns kommun, riksdagsledamöterna som engagerat sig i frågan, våra tjänstemän och skatteverkets personal i Simrishamn.

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Simrishamns kommun, 0414-81 91 11.

 2015-04-28