Ystad, Tomelilla och Simrishamn tillsammans med Akkafrakt logistikpristagare i Årets lyft

Österlenkommunerna tillsammans med Akkafrakt har vunnit priset ”Årets lyft” i Skåne och Blekinge. Priset delas ut av Godstransportrådet Skåne & Blekinge.

Österlenkommunerna och Akkafrakt har just utsetts till regional vinnare i Skåne och Blekinge i Godstransportrådets årliga tävling. Akkafrakt sköter transporterna och sampackningen när det gäller satsningen ”Samordnad varudistribution” i Ystads, Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Det är för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar som Godstransportrådet årligen utser en föregångare inom sin region. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som har skapat Årets lyft i Sverige.

-          Vad Samordnad varudistribution tillför är att vi som varuägare tar över logistiken och transportplaneringen, i samarbete med Akkafrakt. Detta har gett oss en ökad leveransprecision och förbättrad service. Samtidigt når vi de politiska målen med minskad miljöbelastning, ökad konkurrens och fler lokala livsmedelsproducenter, säger Christina Persson, projektledare för Samordnad varudistribution på Ystads kommun.

Godstransportrådet är en politiskt oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. I Råden finns representanter från branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda företag och akademien. Priset utdelades under tisdagen vid den internationella konferensen ”Open Transport Systems Support Growing Markets” i Trelleborg.


Fakta

  • Enligt Godstransportrådet kan alla företag som skapat intelligenta transportlösningar som förbättrar utnyttjandet av befintlig infrastruktur och bidrar till långsiktigt hållbara transportlösningar nomineras.
  • Kandidaterna ska ha någon form av fysisk representation i regionen, och det aktuella trafikflödet ska också beröra regionen.
  • Komponenter som värderas är: volymen som är föremål för förändringen i förhållande till företagets totala godsflöden, riskbenägenhet, förändringskomplexitet och investeringar, innovation och minskad miljöbelastning.
  • Läs mer om projektet Samordnad varudistribution på ystad.se/naringsliv/projekt/samordnad-varudistribution/ Projektet har genomförts bl.a. med EU-medel via Leader Ystad-Österlenregionen.  

Mer information:

Christina Persson, projektledare Samordnad Varudistribution, 0709-47 70 84


Presskontakt:

Kristian Ördell, kommunikatör Ystads kommun, 0709-47 79 80

Se originalpressmeddelandet som pdf här!