Ny utbildning på Österlengymnasiet i Simrishamn gör elektriker anställningsbara direkt

Österlengymnasiet inleder samarbete med ETG kring ny utbildning som leder raka vägen till jobb.

Österlengymnasiet, ett av Simrishamns kommuns två kommunala gymnasier, inleder till hösten ett samarbete med ETG, Elteknikbranschens gymnasium, om en ny utbildning för elektriker.

 Partnerskapet gör att den som utbildar sig till elektriker på Österlengymnasiet är direkt anställningsbar efter genomgången utbildning,

Kvalitetssäkrad praktik

Elteknikbranschen vill göra utbildningen attraktivare och samtidigt kvalitetssäkra elevens praktik på minst 600 timmar och dennes kunskaper under utbildningen.

Genom nationella kunskapsmål i utbildningen följer man löpande upp dessa med terminsvisa prov som avslutats med ett veckolångt praktiskt yrkestest sista terminen år 3. Elever som har godkänt enligt av branschen fastställda kurskrav, genomfört praktiken under utbildningen samt klarat terminsproven och yrkestestet med godkänt resultat erhåller en ETG-examen.

 Förstaårsmontör

- Utbildningskonceptet har inget vinstintresse för ETG, säger Ann-Marie Hobert, rektor på Österlengymnasiet, utan ska kompetensförsörja elteknikbranschen med kvalitativ arbetskraft i form av välutbildade elektriker.

 De elever som erhåller ETG-examen erhåller sitt yrkesbevis i samband med sin examen och anställs som förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter.

- Går man på en annan gymnasieskola måste man bli anställd som lärling på ett elföretag i 1 600 timmar först innan man blir förstaårsmontör, säger Ann-Marie Hobert. Det behöver eleven inte göra vid en ETG-utbildning.

 - Att man direkt efter avslutad utbildning får sitt yrkesbevis och därmed är omedelbart anställningsbar är det unika i konceptet, säger Ann-Marie Hobert. Det ökar givetvis eleveras attraktivitet på arbetsmarknaden eftersom de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Frågor  från media besvaras av Ann-Marie Hobert, rektor, Österlengymnasiet, Simrishamns kommun, 0414-81 95 30.

2014-12-22

Fakta:

 Elteknikbranschen har en lång tradition av att engagera sig i sin kompetensförsörjning. Branschen har ett eget organ för detta som heter ECY, Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. ECY jobbar med skolkontakter och ansvarar för branschens lärlingsutbildning samt utfärdar yrkesbevis (ECY-certifikat).

Det finns också ett kollektivavtal mellan parterna Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, och Svenska Elektrikerförbundet, SEF, om hur yrkesutbildningen ska se ut och hur lärlingar anställas.

Ovan nämnda branschorganisationer har uppdragit till EUU att utveckla en gymnasieutbildning där lärlingsutbildningen är integrerad. Det har gjorts vid branschens egen friskola i Nyköping, .

Under hösten 2010 beslutade EIO och SEF att ETG-konceptet skulle spridas genom ett samarbete med skolor som driver elteknikutbildning på gymnasial nivå i Sverige. Konceptet sprids under namnet ETG-Partner genom ett samarbete med skolor över landet och ägs av EIO och SEF.