Havs- och vattenkonferens på Marint centrum i Simrishamn 4/12

Den stora havs- och vattenkonferensen på Marint centrum i Simrishamn den 4 december är också projektet InnoVattens slutkonferens.

Marint centrum och Skånes Hav och Vatten är aktörerna bakom projekt InnoVatten som under 15 månader etablerat ett nätverk av aktörer i Skåne som arbetar med vatten-, kust- och havsfrågor. InnoVatten har identifierat utvalda fokusområden, i dialog med regionens aktörer, som anses vara av stor betydelse för miljön, men som även ger möjlighet för idé- och företagsutveckling i Skåne. Urvalet lyfter fram fem områden med särskilt fördjupningsbehov:  

  • läkemedelsrester i vatten
  • övergödning
  • ekosystemtjänster
  • marin miljöövervakning (datainsamling)
  • havsplanering

Vid konferensen presenteras resultat från projekt InnoVatten, men den breddar och fördjupar samtidigt kunskapsområdena och har utvikningar mot fiske och mot problematiken med marint skräp som i stor utsträckning påverkar och engagerar alla vatten och kustområden i och runt Skåne.

Karl-Henrik Robèrt inledningstalare

Karl-Henrik Robèrt är läkare och grundare av den internationellt erkända miljöorganisationen ”Det naturliga steget”, som idag är en internationell organisation som i samarbete med ledande forskare i världen utvecklar och tillämpar metoder och verktyg för ett systematiskt och strategiskt arbete med hållbar utveckling. Han är en flitigt anlitad talare och författare inom området och ger regelbundet vägledning för organisationer. För närvarande är han professor i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola.

År 1999 tilldelades Robèrt ”Green Cross Award for International Leadership” och året därpå fick han ”Blue Planet Prize”, ”Nobelpriset” för ekologisk hållbarhet sponsrat av Asahi Glass Foundation. År 2005 tilldelades han också ”The Social Responsibility Laureate Medal” av The Global Center for Leadership Business Ethics. Han ingick även  i publikationen ”100 Visionaries of the 20th Century”.

Fler på talarlistan

Mats Johnsson. Ph.D., Associate Professor, Förpackningslogistik, Lunds tekniska högskola (LTH). Mats’ forskning fokuserar på hur förpackningen kan användas som ett mervärde i leveranskedjan och handlar om utveckling av nya metoder och modeller som kan hjälpa förpackningsansvariga att välja den bästa lösningen.

Pontus Alm. Civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning polymerteknologi. Arbetar sedan 1997 på branschorganisationen för plast- och Kemiföretag som nu heter IKEM, Innovations- & Kemiindustrierna.

 Martina Green. Martina Green från Öckerö har tagit fram en produkt där matens livslängd motsvarar förpackningens. Materialet får hon från havet.

Göran Sundblad. Göran Sundblad är forskare på AquaBiota Water Research och fokuserar på kustnära rekryteringshabitat för fisk i ett försök att bidra till förvaltningen av kustens ekosystem.

Maria Hansson. Forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Maria är biolog och forskar på hur akvatiska organismer påverkas av miljögifter.

Göran Gennvi. VD på Naturakademin Learning lab AB. Göran har specialiserat sig på transformativt lärande i syfte att omsätta teori till verklighet och därmed praktisk handling. Göran har jobbat som rådgivare i utvecklingsfrågor i mer än 25 år med erfarenheter alltifrån börsbolag till stat och kommun.

Frågor från media besvaras av Therese Jephson, utvecklingsansvarig, Marint centrum, Simrishamns kommun, therese.jephson@simrishamn.se, eller av Ann-Marie Camper, koordinator, Skånes hav och vatten, ann-marie.camper@skaneshavochvatten.se.

Program för havs- och vattenkonferensen bifogas.  

2014-11-26

Om arrangörerna:

Marint centrum, Simrishamns kommun, är en plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen. Utgångspunkten är att hav och vatten är en tillgång. Omsorg om havs- och vattenmiljön kan bidra till tillväxt, innovationer och hållbar utveckling.

 

Skånes hav och vatten är en samverkansfunktion som verkar för att skapa en plattform där olika aktörer i Skåne ska kunna mötas för att hantera frågor relaterade till planering, förvaltning och möjligheter med koppling till hav, kust och inlandsvatten. Arbetet går ut på att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande samt underlätta innovation, nytänkande och affärsutveckling med koppling till hav och vatten. Finansieras av Region Skåne med stöd av Simrishamns kommun.