Marint centrum på Östersjöveckan om småskaligt fiske

Vilka miljöfrågor är mest brännande och vilka samarbeten krävs för att utveckla en helhetssyn på Östersjön? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras under Östersjöveckan, ett nytt initiativ från Uppsala universitet och Forum Östersjön. Parallellt med Almedalsveckan hålls en rad aktuella och angelägna seminarier och diskussioner i Almedalsbiblioteket, Visby 30 juni–4 juli.

Simrishamns kommun deltar i Östersjöveckan genom Marint centrum. I samarbete med Östersjöinitiativet tar man upp det småskaliga fisket under rubriken ”Småskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor eller en utdöende traditionell näring?”

 Det är Vesa Tschernij, verksamhetsledare för Sydkustens fiskeområde, som kommer att berätta om villkoren idag.

 - Trots löften från såväl EU-kommissionen som nationella myndigheter och politiker om ett riktat stöd och dessutom ett växande intresse bland allmänheten för hållbart småskaligt fiske, håller detta fiske på att dö ut, säger Vesa. Mitt anförande försöker svara på frågan om denna utveckling är oundviklig eller kan man vända utvecklingen?

Det småskaliga fisket

Efter en konstant nedgång sedan EU-inträdet 1995 inom det svenska östersjöyrkesfisket ställde beslutfattarna i Simrishamn 2007 en fråga: behövs en stor, kostsam fiskehamn i framtiden?

- Anledningen till oron var det pris som kustsamhället på Bornholm fick betala efter att Danmark i förtid anpassade sin fiskeflotta till EU:s fiskeripolitik. På bara två år försvann nästan hela fiskerinäringen från Bornholm då ett större antal mindre båtar fick ge plats för ett mindre antal större fiskebåtar, berättar Vesa Tschernij.

 Sedan 2007 har Simrishamn gjort en rad satsningar med koppling till fiskerinäringen.

- Resultatet av ett detta arbete är både kontroversiellt och ytterst intressant, säger Vesa. Trots en otrolig potential, inte minst i samverkan med en starkt ökande besöksnäring, står det småskaliga fisket inför en uppenbar utfasning som ett resultat av dagens politik och myndighetsutövande.

Marint centrum ett nav

Marint centrums arbete utgår ifrån devisen ”från land till hav”, vilket medför ett helhetsperspektiv på havs- och vattenfrågorna, att hav och vatten är en tillgång.

 - Simrishamns kommun ska vara en aktiv part i att utveckla ett ekologiskt hållbart fiske och en långsiktigt ekonomiskt hållbar, mångsidig fiskerinäring, säger Anders Johnsson, kommunalråd (M) i Simrishamns kommun.

Omsorg om havs- och vattenmiljön bidrar till tillväxt, innovationer och hållbar utveckling.

- Det är viktigt att ha kvar det småskaliga fisket, vi vill bidra till en omställning och skapa förutsättningar för en mångsidig fiskeflotta, inte minst med ett större fokus  på besöksnäringen, avslutar Anders Johnsson

3 juli

I samband med presentationen den 3 juli kl 14 på Östersjöveckan blir det också debatt med representanter från myndigheter, förening och fiskare.

 Frågor från media besvaras av Therese Jephson, Marint centrum, Simrishamns kommun, 0414-819124

 2014-06-26