Marint centrum-projekt inbjudna till Vaxholm

Vaxholms kommun tar hjälp av Marint centrum för att informera om havsmiljöfrågor.

Den 21 augusti arrangerar Vaxholms kommun en temadag ”Miljösmart i skärgården”. Dagens syfte är att informera vaxholmsbor, båtfolk och sommargäster om betydelsen av miljösmarta lösingar för att förbättra vattenkvaliteten i skärgården.

Marint centrum har bjudits in för att berätta om de framgångsrika projekten ”Fishing for Litter” och ”Spökgarn”.

- Intresset för de projekt som drivs på Marint centrum är stort och det är många som både vill ta del av resultaten och vara med och skapa nya miljöprojekt, framför allt med omsorg om Östersjön, säger Camilla Witt på Marint centrum.

Fishing for Litter är ett samarbetsprojekt mellan yrkesfiskare, kustkommuner och hamnar som tillsammans arbetar med att utveckla rutiner, verktyg och strategier för att rensa våra hav från skräp. Rent praktiskt går det till så att yrkesfiskare samlar in det skräp som hamnar i trålen eller fastnar i garnen. Det insamlade skräpet tas med in till land, där hamnpersonal, genom deltagande kommuners samarbete, väger och inventerar skräpet och ser till att det tas om hand eller återvinns.

Spökgarnsprojektet sammanställer den kunskap som finns om förekomsten av spökgarn i svenska vatten för att ge en helhetsbild av hur många garn/redskap som förloras. Det är också viktigt att få bättre kunskap om anledningarna till varför redskapen förloras i olika regioner. Med utgångspunkt i denna insamlade kunskap kommer projektet att ta fram en metod med syfte att finna långsiktiga och hållbara lösningar på spökgarnsproblematiken i svenska vatten, framför allt i Östersjön.

Frågor från media besvaras av Camilla Witt, Marint centrum, Simrishamns kommun, 0766-33 85 71.

2014-08-19