2014

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 18

 • 2014-11-26 Havs- och vattenkonferens

  Marint centrum och Skånes Hav och Vatten är aktörerna bakom projekt InnoVatten som under 15 månader etablerat ett nätverk av aktörer i Skåne som arbetar med vatten-, kust- och havsfrågor. InnoVatten h…

 • 2014-11-25 Barnets rättigheter

  Kommunfullmäktige antog på måndagskvällen en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018. Handlingsplanen är ett måldokument med syfte att stärka barnets rättighe…

 • 2014-11-19 Havs- och vattenkonferensen 2014

  Karl-Henrik Robèrt är läkare och grundare av den internationellt erkända miljöorganisationen ”Det naturliga steget”, som idag är en internationell organisation ledande forskare i världen utvecklar och…

 • 2014-11-13 Socialchef

  Stina Lundquist är ny socialchef i Simrishamns kommun efter Roland Persson som går i pension. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde under onsdagen. Stina är idag IFO-chef på kommunen oc…

 • VA-arbete

  Med start nu i början av november gör Simrishamns kommun förnyelse och underhåll av befintlig tryckledning för spillvatten i tätorten. Det handlar om sträckan mellan pumpstationen vid seglarpaviljonge…

 • 2014-12-22 Osterlengymnasiet

  Österlengymnasiet, ett av Simrishamns kommuns två kommunala gymnasier, inleder till hösten ett samarbete med ETG, Elteknikbranschens gymnasium, om en ny utbildning för elektriker.  Partnerskapet…

 • 2014-10-14 Pris samordnad varudistribution

  Österlenkommunerna och Akkafrakt har just utsetts till regional vinnare i Skåne och Blekinge i Godstransportrådets årliga tävling. Akkafrakt sköter transporterna och sampackningen när det gäller satsn…

 • 2014-08-19 MC till Vaxholm

  Den 21 augusti arrangerar Vaxholms kommun en temadag ”Miljösmart i skärgården”. Dagens syfte är att informera vaxholmsbor, båtfolk och sommargäster om betydelsen av miljösmarta lösingar för att förbät…

 • 2014-08-14 Sillens dag

  Vad vore Simrishamn utan sillen? På Sillens dag står sillen i centrum! Visning av segelfartyg, rökeriet, uppträdanden – och så sill förstås! Sill i mängder och i alla sorts varianter på stadens restau…

 • 2014-08-08 FC avstängd

  Simrishamns kommuns samhällsbyggnadschef blev måndagen den 28 juli avstängd från sin tjänst. Vid mötet den dagen överlämnades bland annat avstängningsbeslut till medarbetaren. Kommunen har följt reg…

Visa fler pressmeddelanden: