Ny lokal barnombudsman i Simrishamns kommun

Marie Lundin ny lokal BO.

Simrishamns kommun är en av få kommuner i Sverige som har en lokal barnombudsman. Redan i november 2008 inrättades tjänsten som är placerad på kommunledningskontoret, ett medvetet val, för att barnombudsmannen inte ska kopplas till skola eller socialtjänst.

Från och med den 1 oktober är Marie Lundin ny lokal barnombudsman. Marie är barnrättsjurist och har de senaste åren gett utbildningar om barnets rättigheter och har också under många år arbetat som socialsekreterare inom barn och familj i Arvika komun. 

 - Som barnombudsman vill jag framför allt vara ett stöd för barn i kommunen som upplever att de inte fått sina rättigheter tillgodosedda samt verka för att riksdagens strategi (2010) om att stärka barnets rättigheter genomförs, säger Marie Lundin. Inledningsvis kommer alla kommunanställda erbjudas en grundutbildning i barnkonventionen och där diskussioner kan föras om hur barnkonventionen kan praktiseras i kommunen.

Frågor från media besvaras av Marie Lundin, lokal barnombudsman i Simrishamns kommun, 0414-81 91 70.

 2013-09-30