September

Pressmeddelanden:

Visar 1-3 av 3

  • 2013-09-19 Peppar peppar

    Dagen bjuder både på föreläsningar av brottsofferjouren, räddningstjänsten, om vikten av fysisk aktivitet och matens betydelse för ett hälsosamt åldrande. Bland utställarna finns kommunens fixartjänst…

  • 2013-09-25 Turismens dag

    Vi vet att turismen är viktig på vår destination. Turismen fortsätter att växa, vi får fler besökare och fler näringsidkare inom besöksnäringen. Besöksnäringen på vår destination är en dörröppnare för…

  • 2013-09-30 Ny BO

    Från och med den 1 oktober är Marie Lundin ny lokal barnombudsman. Marie är barnrättsjurist och har de senaste åren gett utbildningar om barnets rättigheter och har också under många år arbetat som so…