”Peppar, peppar...” – en dag för seniorers säkerhet & Anhörigdagen 2012

En dag för tips och råd för en säkrare och friskare vardag i Simrishamn.

 

Den 1 oktober arrangerar Simrishamns kommun en särskild dag för såväl kommunens  seniorer som anhöriga med tips och råd för en säkrare och friskare vardag.

Dagen bjuder både på föreläsningar av polisen, räddningstjänsten och dietist och en rik utställning. På plats finns kommunens fixartjänst, syninstruktör, bibliotekspersonal, anhörigstöd, arbetsterapeuter, omsorgshandläggare, äldrepedagoger och demensteam, liksom frivilligarbetare, studieförbunden, apotek, Hjärt- och lungsjukas förening, Hjärnkoll, Friskis & Svettis, lokala företag m.fl.

Även samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamnsbostäder och lokala politiker finns på plats under dagen för att bl.a. prata om behov och planering av framtida bostäder i kommunen. Åsa Bullarbo, som arbetar med kommunens nya vård- och omsorgsplan, och Maria Engberg, ansvarig för den nya översiktsplanen, finns på Skeppet för att diskutera och svara på frågor.

- Det kommer att vara en späckad dag med mycket intressanta föredrag och utställare som tillsammans skapar en trygg och hög livskvalitet för kommunens seniorer, säger Birgitta Halses på Simrishamns kommun. Förutom alla kommunens verksamheter som tillsammans jobbar för våra äldres välbefinnande, finns också det lokala företagandet på plats.

 

Många praktiska exempel

Det blir många tillfällen att prova på och testa:

- Till exempel låter Järn & Fritid dig testa en elcykel, våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster i hemsjukvården berättar om vad man kan göra i förebyggande syfte och visar också smarta produkter som underlättar vardagen. Man kan dessutom göra botestet för att se hur tillgänglig den egna bostaden är, fortsätter Birgitta Halses.

De anhöriga spelar en viktig roll när det handlar om att ge livskvalitet. Dagen vänder sig lika mycket till den som vårdar en anhörig som den som är senior.

 

Hur ser framtiden ut?

- Den här dagen är väldigt viktig för oss som arbetar med kommunens nya översiktsplan, säger Maria Engberg, projektledare för översiktsplanearbetet. Dialogen kring vilka framtidsplaner har kommunen, vilka framtidsplaner har besökarna på Skeppet, i stort och smått. Det blir en bra dag för att inhämta kunskap och idéer.

Simrishamns kommun bedriver sedan ett par år också ett uppsökande arbete som vänder sig till dem som fyller åttio år. Vid ett hembesök går man igenom seniorens vardag, efterhör behov och ger tips som underlättar vardagen.

- Besöken är väldigt uppskattade, säger Christina L Olsson, som också arbetar med förebyggande hembesök. En kommentar nyligen var: Jag hade inga idéer i förväg om vad ett "Förebyggande hembesök" är. Men det blev ju långt över förväntan. Verkligen positivt. Både hur det genomfördes av kontaktpersonen och informationsinnehållet. Det var svårt att inte ryckas med av entusiasmen att aktivera sig mer och vara en pigg åttioåring. Helt imponerande!

Evenemanget är kostnadsfritt och hålls på Marint centrums konferensdel Skeppet kl. 10–16 den 1 oktober. Fika finns att köpa till rabatterat pris hos Lasse på Kajen. Anhörigdagen är av FN utsedd till internationell äldredag.

Bilaga: Affisch (pdf)