Marint centrums pedagogiska program för förskolan i Simrishamns kommun 2012

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”                                                                  (Lpfö 98, Värdegrund och uppdrag)

På uppdrag av Marint centrum och Simrishamn kommun kommer föreningen SEA-U Marint Kunskapscenter från Malmö att för andra året i rad skapa möjlighet för alla 5-åringar (blivande förskoleklasselever) i Simrishamns kommun att på ett fantasifullt sätt få kunskap om djuren i Östersjön samt att utforska, urskilja och ställa frågor om djur, växter och natur. 

Genom det pedagogiska programmet, som har utformats tillsammans med förskolepedagoger från Simrishamns kommun, kommer barnen att få möjlighet att främja sin nyfikenhet och utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp samt få en positiv bild av hur människor, djur och natur påverkar varandra.

Årets program består dels av en träff som hålls utomhus och leds av två pedagoger från SEA-U och dels en finaldag med utställning på Marint centrum.

Utomhuslektion vid stranden

Då vi träffas vid Fiskestugan börjar vi med kort introduktion till havet och stranden. Efter detta får barnen och förskolepedagogerna gå ut och håva tillsammans med pedagogerna från SEA-U. Vi kommer då att använda vadarstövlar, håvar och vattenkikare. Det är viktigt att lärarna följer med barnen ut i vattnet så att de får en gemensam upplevelse som de kan prata om och referera till när de kommer tillbaka till ordinarie verksamhet. Avslutningsvis kommer vi även att utforska stranden och upptäcka vad den har att erbjuda samt genom dramalekar bekanta oss ytterligare med några av havets invånare.

Lektionerna genomförs vid Fiskestugan i Simrishamn tisdag 22 maj, onsdag 23 maj och torsdag 24 maj, klockan 9.15 – 11.30 samt 12.30-ca 15.

 I förskolan

Frågorna kan bli många efter en dag fylld med intryck och det är viktigt att barnen får fundera och reflektera över vad de har varit med om efter dagen med oss. Hittade vi några djur i havet? Vad fanns det på stranden?

Det är roligt att samla strandfynd att ta med tillbaka till förskolan. Av dessa kan man sedan göra små akvarier i skokartonger. Då skapas tillfälle för barnen att reflektera över vad vi hittade i och vid havet samt skapa sin egen undervattensvärld i kartongen.  

 Avslutning och utställning

Projektet avslutas med en gemensam festlig stund med alla deltagande förskolor på Marint centrum då Havsbandet kommer på besök med föreställningen ”Kalle Krabba och trumpeten”. 

Alla deltagande förskolor kommer då att få ett exemplar av SEA-U:s hela nysläppta bok ”Vem vill leka med räkan Rut?”.

Utomhuslektionerna dokumenteras av elever från Österlengymnasiet, som kommer att fotografera aktiviteterna och skapa ett digitalt bildspel som kommer ingå i utställningen på Marint centrum 1-7 juni samt på kommunens hemsida.

Övrig information

Deltagande förskolor:

Annelund, Backstugan, Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Sankt Olof, Skillinge och Solrosen

Pedagogik:

Sea-U Marint kunskapscenter

Dokumentation och utställning:

Österlengymnasiet

Arrangör:

Marint centrum och Simrishamns kommun 

För mer information:

Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum
0414-81 91 24
madeleine.lundin@simrishamn.se