Vänortsutbyte fyllde 20 år

Simrishamn på Österlen och Palanga i Litauen samarbetat i tjugo år.

Vid säsongsstarten av turistsäsongen i Palanga i Litauen 2011 firades också det tjugoåriga vänortsutbytet mellan Palanga och Simrishamns kommun. Redan 1989 kom förslaget upp att initiera ett samarbete med den litauiska kustkommunen.

Dramatik i början

En ”insmugglad” fax till Palanga spelade en viktig roll i samband med dramatiken under Litauens frigörelse. Rop på hjälp via faxen från Palanga kom en söndagsmorgon i januari 1991 och och vid telefonkontakt med dåvarande borgmästaren Liudvikas Mikulskis hördes skottlossning i bakgrunden

Samarbetet under åren har handlat mycket om att utbyta erfarenheter. Inledningsvis handlade det också mycket om ideella krafters insamlingar av material till t.ex. sjukhuset i Palanga.

Fortsatt samarbete

I samband med säsongsstarten för turistorten Palanga överlämnade Simrishamns kommun en gåva i form av tjugo äppelträd från Kivik (häften av träden är Aroma, hälften Ingrid Marie). Under helgen skrevs också avsiktsförklaring för fortsatt vänortsutbyte under. En höjdpunkt under helgen var att Simrishamns rock’n’roll-stoltheter Le batallion des fous gav en bejublad och välbesökt konsert i samband med den sedvanligt pampiga festen som startade turistsäsongen

Fakta

Tjugo års vänortssamarbete mellan Simrishamn och Palanga

1989

På hösten föreslår Erik Björklund och Liudvikas Mikulskis Palanga som lämplig vänort för Simrishamns kommun.

1990

Politiker och tjänstemän åker till Palanga för att inleda samarbetet och medborgarna i Simrishamn informeras om den nya vänorten. I december ”smugglas” också en fax till Palanga av Erik Björklund.

1991

Stor dramatik under Litauens frigörelse. Rop på hjälp via faxen en söndagsmorgon i januari och telefonkontakt med Liudvikas Mikulskis med skottlossning i bakgrunden. I maj kommer en delegation från Palanga till Simrishamn och vänortsavtal tecknas i dåvarande kommunalrådet Margareta Arvidsons kök. Till midsommar seglar Sarpen med tjugo simrishamnare ombord till Litauen via Bornholm. På hösten premiär för flyg mellan Kristianstad och Palanga.

1992

På våren beviljas pengar från Kommunförbundet för projekt inom skola, stadsbyggnad, miljö och hälsa samt sjukvård och organisation. Projektet skapar många tillfällen till samarbeten mellan Simrishamn och Palanga. Arkitekter från Litauen besöker Österlen. Under påskens konstrunda besöker tolv bärnstenskonstnärer från Palanga Simrishamn, hitresta i en fiskebåt. På våren startar också Lions det framgångsrika projektet ”Palanga i våra hjärtan”.

På sommaren åker Simrishamns musikskolans stora orkester till Palanga för konserter. Organisationen Rädda barnen och många frivilliga tar emot skolbarn från Palanga under sommaren på Hanöbris.

1993

Lions i Simrishamn var de som kom först till Palanga med olika hjälpsändningar, mest handlade det om välbehövligt sjukhusmaterial.

1994

Flygledare från Palanga utbildas i Malmö av SAS under sommaren. Vuxenskolan arrangerar resa för vuxna arbetslösa till Palanga. Musikskolan i Simrishamn besöker också Palanga med en liten elevensemble. Vid höstens val deltar valobservatörer från Palanga i Kommunförbundets regi. Året därpå agerar tjänstemän från Simrishamns kommun som valobservatörer i Palanga.

1997

Vänortsföreningen bildas i Simrishamn, året därpå bildas en liknande förening i Palanga.. Kommunens räddningstjänst besöker Palanga och skänker en stor mängd utrustning.

1998

Eldsjälar som bl.a. Thomas Larsson besöker skolor i Palanga och startar ett omfattande projekt för utbildning av lärare och föräldrar till handikappade barn och man hjälper även till att bilda en föräldraförening. Österlens hörselförening tar en grupp hörselskadade barn från Palanga till Simrishamn för undersökning och utprovning av hjälpmedel. Samma år får vänortsföreningen Sida-bidrag för att utveckla föreningslivet i Palanga.

2000

Vänortsföreningen blir via Forum Syd ombedda att hålla ett demokratiprojekt, berätta om hur föreningar är uppbyggda i Sverige och hur de fungerar. Under sommaren arrangerades ett läger tillsammans med Palangas diabetesförening i vänortsföreningens regi. Föreningen bjöd också in Alma Pronckuniené tillsammans med en teatergrupp för föreställningar i Simrishamns skolor.

2000–2001

”Ungdomar och skolmiljön” var ett elevutbyte mellan estetelever på Österlengymnasiet och kulturskolans/gymnasieskolans elever i Palanga. Genom praktiskt arbete och studiebesök skulle de lära känna skolan, kulturen och livsvillkoren i respektive land.

2001

Nytt vänortsavtal undertecknas i Palanga av Margareta Arvidsson och Egidijus Rimkus och året därpå besöker scouter från Palanga ett stort, internationellt läger på Österlen. Gintarele-skolan i Palanga bjöd in förskollärare från Simrishamn.

2002

Civilförsvaret besökte Palanga för att utbilda barn och lärare i säkerhet. Samma år bjöds musiklärare från Palanga till Simrishamn för att följa lärare på musikskolan och själv dela med sig av sina erfarenheter, året därpå var det Simrishamns tur att åka till Palanga. Det här projektet fortsatte ytterligare två år med växelvisa besök.

2003

Medarbetare på Palangos Linas besökte Sverige för att få ta del av hur vi rehabiliterar framför allt strokepatienter.

1998–

Vänortsföreningen har haft ansvar för en rad insamlingar, på senare år har det främst handlat om handikapphjälpmedel för äldre. Mottagare i Palanga har varit olika föreningar, polikliniken, skolor och socialen.

1998–2001

Specialpedagoger från Simrishamn arbetar med kunskapsöverföring till personal som undervisar utvecklingsstörda barn och ungdomar.

1999–2003

Besök från Palanga för att se hur vi i Sverige arbetar med rehabilitering och frivilligorganisationer.

2004

Handikapprådet i Simrishamn får studiebesök från Palanga för att berätta om hur olika handikapporganisationer arbetar och kommunens roll.

2008–

Lions har varje år återkommit till Palanga för att dela ut julklappar på olika skolor och barnhem.