Konferens om hållbart fiske – Baltic Sea Forum 2009 i Simrishamn: Pressträff i Skeppet i Simrishamn fredag 16 oktober kl 14!

Simrishamn värd för Östersjökonferens 15–16 oktober om hållbart fiske, från teori till praktik. Det svenska ordförandeskapet i EU stöttar konferensen.

OBS! Vid pressträffen i Skeppet i Simrishamn (fredag 16 oktober kl 14) kommer en gemensam deklaration om hållbart fiske att presenteras, undertecknad av respresentanter från Polen, Danmark, Tyskland, Litauen och Sverige.

Planerna på en årligen återkommande Östersjökonferens i Marint centrum i Simrishamn sjösätts 15–16 oktober genom arrangerandet av Baltic Sea Forum 2009. Temat för konferensen är ett hållbart Östersjöfiske och fiskare från flera länder runt Östersjön deltar, liksom representanter för myndigheter, departement och berörda organisationer.

- Konferensen är en del i ett pågående arbete där målet är att skapa ett forum där fiskare runt Östersjön kan mötas, utbyta erfarenheter och gemensamt nå ett hållbart fiske i Östersjön, säger Madeleine Lundin, projektkoordinator för Marint centrum, Simrishamns kommun. Konferensens målsättning är tydlig: att lägga grunden för fortsatt dialog och utmynna i konkreta samarbetsprojekt. En prioriterad fråga är utvecklandet av selektiva fångstredskap.

Initiativet till konferensen kommer från svenska, polska och litauiska fiskare som vill värna ett hållbart fiske i Östersjön och ett förberedande möte hölls i Klaipeda i slutet av augusti. Det svenska ordförandeskapet i EU har valt att stötta konferensen och genomförandet sker med stöd från bl.a. Sidas Östersjöenhet.

Frågor från media besvaras av Madeleine Lundin, projektkoordinator, Marint centrum, Simrishamns kommun, 0414-81 91 24, eller av Jan Lundmark, hamnchef, Simrishamns kommun, 0414/0709-81 92 06.

2009-10-15