Parkeringsövervakning för ökad säkerhet

Trafiksäkerheten förbättras i sommar i Simrishamns kommun

Den 1 juni, förutsatt beslut i kommunfullmäktige 25 maj, startar parkeringsövervakning i Simrishamns kommun.

- Det är ytterligare ett steg för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen, säger Matts Lundgren, utredningsingenjör på Simrishamns kommun. Det är också viktigt att starta övervakningen nu på sommaren när trafiken på Österlen avsevärt ökar.

Fokus på övervakningen kommer att vara säkerhet och framkomlighet.

- Undvik felparkeringsavgift genom att följa de vägmärken som finns, säger Matts Lundgren. Vägmärkena har sin grund i lokala trafikföreskrifter och Trafikförordningen.

Bevakningen är upphandlad och kommer att skötas av Malmö Industrivakter KB.

Frågor besvaras av Matts Lundgren, utredningsingenjör, Simrishamns kommun, 0414-81 92 10, 0709-81 92 10.

2009-05-14 

---------------------------------------

Lokala trafikföreskrifter för kommunen finns i en liggare på Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Se även kommunens hemsida, www.simrishamn.se, Bygga & Bo, Trafik.