Juni

Pressmeddelanden:

Visar 1-3 av 3

  • 2009-06-18 Budget

    Vid ett extra kommunstyrelsesammanträde togs ramarna för Simrishamns kommuns budget för 2010 i enighet mellan den borgliga majoriteten och socialdemokraterna. Minskade skatteintäkter har gjort att bu…

  • 2009-06-18 Ensamkommande flyktingbarn

    Det kommer fortfarande många asylsökande ensamkommande flyktingbarn till Sverige. 2008 kom totalt 1510 personer och under 2009 fram t.o.m. maj har det kommit 715. Kommuner i anslutning till de stora…

  • 2009-06-11 Samhällsbyggnadschef

    Simrishamns kommun har anställt Anna Thott som ny samhällsbyggnadschef. Anna Thott har lång och bred erfarenhet och är idag stadsbyggnadsansvarig hos Tengbom Michelsen arkitekter i Helsingborg dit ho…