April

Pressmeddelanden:

Visar 1-6 av 6

 • 2009-04-16 Kommunens BO inbjuden till rundabordssamtal

  Sedan november förra året tillhör Simrishamns kommun den skara på tiotalet kommuner och landsting som är föregångare och har valt att satsa på en lokal barnombudsman. Den lokala barnombudsmannen har …

 • 2009-04-22 Barns perspektiv

  Kulturombuden i Simrishamns kommunala förskolor beslutade i början av det här året att, i samverkan med Kulturpedagogiska enheten, göra ett pilotprojekt inom foto riktat till två- och treåringar: ”Bar…

 • 2009-04-21 Budget 2010

  De senaste prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag för åren 2009–2012 är dyster läsning, i Simrishamn som i andra kommuner. Orsaken är naturligtvis den omsvängning som skedde i den globala ekon…

 • 2009-04-29 Initiativ till sammanslagning

  Kommunalrådet i Simrishamns kommun, Christer Akej (M), har skickat inbjudan till kommunfullmäktigeledamöterna i Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommuner på temat ”kommunsammanslagning?” - Vi vill sk…

 • 2009-04-29 Havsresan

  En rad aktiviteter och delprojekt att arrangeras inom ramen för Marint centrum i Simrishamn, både för att knyta intressenter till projektet och bygga upp ett innehåll för den framtida verksamheten i M…

 • 2009-04-30 Skapande skola

  ”Skapande skola” är regeringens satsning på kultur i skolan och riktar sig till årskurs 7– 9. Det handlar inte om något tillfälligt projekt, utan en permanent satsning som man kan ansöka till varje år…