2008

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 12

 • 2008-12-03 Revisionsordförande krävs på utbetald ersättning

  Simrishamns kommuns revisorer har konstaterat att betydande utbetalningar av ersättning för förlorad arbetsinkomst har skett till kommunrevisionens ordförande, Staffan Ivarsson, samt att en dominerand…

 • 2008-12-10 Frågor och svar om gymnasieval på hemsidan

  - Vi har förstått att vi kanske är bland de första i landet som ger eleverna denna möjlighet att ställa frågor, säger Ulla Bendtsen på Barn & utbildningsförvaltningen.. Frågepanelen med kommunen…

 • 2008-12-15 Arkitekturpris 2008

  Nominering Genom information på kommunens hemsida har Simrishamns kommun uppmanat kommuninvånarna att komma med förslag till mottagare av utmärkelsen. Myndighetsnämndens och Kultur- och fritidsnämnden…

 • 2008-12-18 Kraftkarl uppmärksammas

  Johnny Wahlqvist är kraftkarlen som på senhösten både vann VM i bänkpress i Kanada och slog svenskt rekord med 332,5 kilo – och som nyligen tog sitt trettonde (!) SM-guld vid tävlingar i Borlänge. V…

 • 2008-12-18 Vindkraft kan ge bygden stora pengar

  En vindkraftetablering kan, för båda verken, ge ett årligt arrende på 160 000–320 000:-, allt beroende av elpriset. Om stiftelsen dessutom väljer att bli delägare i verken kan avkastningen bli betydli…

 • 2008-12-19 Stiftelsen A F Montans Donationsfond

  På fastigheten byggdes då, i enlighet med donationsbrevet en fattigstuga som drevs gemensamt av de 5 kommunerna fram till 1934. Det året gick samtliga sex kommuner i Albo härad samman och till ett kom…

 • 2008-11-11 Simrishamns kommun och polisen gör gemensam sak

  På senare tid har närboende klagat på ett ökande busliv och skadegörelse i området kring Bénka-Dí, Ungdomens hus i Simrishamn. Kommunledningen har haft möten med grannarna och kommunstyrelsen har ocks…

 • 2008-11-05 Snabba lösningar för ett lugnare nattliv i och kring Gamla stan

  Bénka-dí, Ungdomens hus i Simrishamn, finns i Östra Parkskolan, har öppet för alla i årskurs sju och uppåt och har till syfte att både erbjuda en trygg, kreativ, drogfri mötesplats och utveckla ungdom…

 • 2008-10-22 Barnombudsman i Simrishamns kommun

  Den lokala barnombudsmannen ska ha ett tydligt barn och ungdomsperspektiv och ge barn och ungdomar möjligheter att påverka sin situation. Han ska kunna finnas till hands för att lyssna, hjälpa och slu…

 • 2008-10-30 Politikerpanel på Simrishamns kommuns hemsida

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, driver sedan 2006 ett projekt för bättre medborgardialog. Projektet syftar till att ge politikerna ännu bättre kunskap om vilka frågor medborgarna tycker är aktue…

Visa fler pressmeddelanden: