Pressinformation

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 284

 • Fiskekonferens på Marint centrum om östersjöfisket

  För tredje året i rad arrangerar Marint centrum tillsammans med länsstyrelsen i Skåne och Lunds universitet konferensen ”Östersjöfiske 2020”. I år äger den rum 16–17 november. Utgångspunkten för …

 • Café Stinsen invigs på stationen i Simrishamn

  Torsdagen den 12 oktober invigs kommunens LSS-verksamhets nya café, Café Stinsen, på järnvägsstationen i Simrishamn. Det är caféet i Valfisken som flyttat till nya, öppna lokaler och drivs av brukar…

 • ”Ta ditt ansvar” – budskapet till både barn och äldre i sydöstra Skåne

  Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett grundläggande ansvar för sig själv, sin familj och sin egendom. – Det behövs egentligen inte så mycket för att vi ska klara oss så mycket bättr…

 • Simrishamns kommun försörjer fisket med is

  Tillgången på is för att hålla fångsten kyld under transport är väsentlig för fiskerinäringen. Simrishamns kommun har genom förvärvet av isfabriken i hamnen i Simrishamn (tomten ägs redan av kommun…

 • Projekt ”Vägval” – vägen till kunskap

  Adresser är ett modernt påfund. Det var enklare förr när man kände alla och det räckte med att veta personens namn och by för att hitta. Problemen kom när det var flera personer med samma namn i by…

 • Medborgarenkät på väg i Simrishamns kommun

  Simrishamns kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst, för andra året i rad. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets komm…

 • Sillens dag i Simrishamn den 26 augusti

  Vad vore Simrishamn utan sillen? På Sillens dag står sillen i centrum! Visning av segelfartyg, rökeriet, uppträdanden – och så sill förstås! Sill i mängder och i alla sorts varianter på stadens res…

 • Östersjöprojekt om spökgarn vinnare av internationellt miljöpris

  MARELITT Baltic, det internationella projektet om förlorade fiskeredskap och spökfiske, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”. Priset instiftades 2013 av The…

 • Vägval: 300 gator och vägar ska få namn

  Namn på platser är en del av kulturarvet som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne, utan också är ett bruksföremål. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter …

 • Ny samhällsbyggnadschef

  Marie Leandersson är ny samhällsbyggnadschef i Simrishamns kommun från den 1 juni. Marie jobbar idag som samhällsbyggnadschef i Nybro kommun, en kommun hon varit trogen. Hon var biträdande samhäl…

Visa fler pressmeddelanden: