Informations- och kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer

Policy_iok_150330_s1_Sida_1Information och kommunikation har en avgörande betydelse för kommunens verksamhet. Kommunikationen mellan medarbetare, mellan olika delar av organisationen, mellan kommunen och medborgarna och den övriga omvärlden är central, både i beslutsprocessen och utförandet. Informations- och kommunikationspolicyn utgår från Simrishamns kommuns vision, verksamhetsidé och övergripande mål.

 

Se dokumentet som pdf-fil (2015-03-30)


Riktlinjer_iok_s1_Sida_01Kommunfullmäktige antog en kommunikations- och informationspolicy för Simrishamns kommun den 30 mars 2015 (§ 50). Policyn beskriver våra gemensamma värderingar och varför vi ska ha en bra kommunikation. Riktlinjerna i den här broschyren är mer handgripliga och beskriver hur vi gör det.

Se dokumentet som pdf-fil (2015-05-25)