Pressrum

Övergripande informationsansvarig

Jan-Erik Zandersson: telefon 0709-81 91 06, e-post jan-erik.zandersson@simrishamn.se

Kontaktpersoner förtroendevalda

 

Kommunstyrelsensordförande: Karl-Erik Olsson (S)
Telefon 0414-507 82, 0414-81 91 11, 0709-81 91 11 
E-post karl-erik.olsson@simrishamn.se

Anders Johnsson (M)Kommunstyrelsens andre vice ordförande: Anders Johnsson (M)
Telefon 0414-241 02, 0703-71 77 81
E-post anders.johnsson@simrishamn.se

 

Håkan Erlandsson (C)Kommunfullmäktiges ordförande: Håkan Erlandsson (C)
Östergatan 6, 272 31 Simrishamn
Telefon 0414-131 28, 0414-41 27 73, 0709-41 41 00
E-post hakan@fritidosterlen.se

Övriga förtroendevalda hittar du här.

Kontaktpersoner förvaltningsledning

Diana Olsson, kultur- och fritidschefKommundirektör: Diana Olsson
Telefon 0414-81 91 02
E-post diana.olsson@simrishamn.se

 


Chefsekonom: Peter Andersson
Telefon 0414-81 91 25, 0709-81 91 25
E-post peter.andersson@simrishamn.se

 
Helena Strandberg, personalchefPersonalchef: Helena Strandberg
Telefon 0414-81 91 18
E-post helena.strandberg@simrishamn.se

Ewa_Kristensson_skolchefBarn- och utbildningschef: Ewa Kristensson
Telefon 0414-81 95 01
E-post ewa.kristensson@simrishamn.se

Kultur- och fritidschef: Anders Johnsson
Telefon 0414-81 93 09
E-post anders.jh.johnsson@simrishamn.se

Samhällsbyggnadschef: Marie Leandersson
Telefon 0414-81 90 00
E-post marie.leandersson@simrishamn.se 

Stina Lundquist, socialchefSocialchef: Stina Lundquist
Telefon 0414-81 94 05
E-post stina.lundquist@simrishamn.se

Näringslivsutvecklare Lars PerssonNäringslivsansvarig: Lars Persson
Telefon 0414-81 91 22
E-post lars.persson@simrishamn.se

De olika nämndernas ordförande

Christer Grankvist (S)Barn- och utbildningsnämnden
Christer Grankvist (S)
Telefon 0411-203 31; 0768-55 59 60
E-post christer@piku.se

 

Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsen
Karl-Erik Olsson (S)
Telefon 0414-507 82, 0414-81 91 11, 0709-81 91 11
E-post karl-erik.olsson@simrishamn.se
Gunilla_Aastrup-Persson_(ÖP)Kultur- och fritidsnämnden
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Telefon 0414-202 59
E-post gunilla@aastrup.se
Thomas Hansson (MP)Byggnadsnämnden
Thomas Hansson (MP)
Telefon 0709-472 26 77
E-post hanssonthomas@gmail.com
Carl-Göran Svensson (C)Samhällsbyggnadsnämnden
Carl-Göran Svensson (C)
Telefon 0414-44 07 51
E-post cg.svensson@simris.nu
Pia Ingvarsson (S)Socialnämnden
Pia Ingvarsson (S)
Telefon 0706-96 07 05; 0709-81 90 92
E-post pia.ingvarsson@telia.com
Göran Thorén (S)Valnämnden
Göran Thorén (S)
Telefon 0414-143 85
E-post gk.thoren@swipnet.se