Kommuninformation

Här kan du läsa den kommuninformation som varje månad genom tidningen Österlenmagasinet delas ut gratis till alla hushåll i kommunen. 

2018

2017

2016

2015

2014

Dokumenten är i pdf-format (ca 0,5-3 MB).

Länk för att hämta hem kostnadsfri programvara (Adobe Acrobat Reader).

Vill du abonnera på den månatliga kommuninformationen och få den som en pdf med e-post? Skicka din e-postadress till info@simrishamn.se, ange "Kommuninformation" i ämnesraden.