Färdtjänst för dig som bor i Simrishamns kommun

Sedan 1 oktober 2010 har Skånetrafiken ansvaret för färdtjänsten.

Skånetrafiken tog över ansvaret från kommunen för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med den 1 oktober 2010. Skånetrafiken sköter tillståndsgivningen (alltså beslutet om du har rätt till färdtjänst eller ej).

Kontaktuppgifter på Skånetrafiken:

  • Färdtjänsthandläggare (när du ska ansöka om färdtjänst eller har frågor om färdtjänst): 0771-77 50 50.
  • Beställ färdtjänstresa: 0771-77 44 11
  • Fasta resor 0771-77 44 44

Läs mer om färdtjänst på Skånetrafikens hemsida.