"Ung sluss" – samverkanslounge för unga i sydöstra Skåne

Projektet "Ung sluss" startade den 15 augusti 2016 och pågår fram till och med den 31 december 2017. Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som står långt från arbetsmarknaden. Ungdomarna får möjlighet att komma till mötesplatser i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, där ungdomshandläggare, coacher, arbetsförmedlare och studie-/yrkesvägledare är anställda. På mötesplatserna kan ungdomarna delta i aktiviteter och få hjälp att bygga nätverk som är anpassade efter deltagarnas förutsättningar och behov.

I projektet är också ungdomsspanare anställda. De är unga kvinnor och män som arbetar med uppsökande verksamhet och information för att nå målgruppen.

Projektet har drygt 11 miljoner kronor till förfogande, varav 7,4 miljoner kronor kommer från ESF, Europeiska Socialfonden. Resterande finansiering, i pengar och tid, står de fyra samarbetskommunerna i Sösk - Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad - för, tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Målet är att 340 ungdomar ska ha fått stöd under projekttiden och att minst 55 % av deltagarna ska ha gått vidare till studier eller arbete. 

Mer information finns här.