Feriearbete 2017

Feriearbete 2017 - så här funkar det

Vi erbjuder ungdomar feriepraktik inom kommunala verksamheter.

Feriepraktik 2017 vänder sig till dig som är född 2000 eller 2001, samt är folkbokförd i Simrishamns kommun. Syftet är att du ska få ett meningsfullt arbete och en introduktion i arbetslivet. Feriepraktik anordnas av personalenheten, Simrishamns Kommun.

Feriepraktik delas huvudsakligen in i tre perioder:

  1. Period 1: 19/6 - 7/7 2017 lön utbetalas 27/7 om närvarorapporten kommit in i tid/direkt      efter avslutad feriepraktik
  2. Period 2: 10/7 - 28/7 2017 lön utbetalas 8/87 om närvarorapporten kommit in i tid/direkt efter avslutad feriepraktik
  3. Period 3: 31/7 - 18/8 2017 lön utbetalas 8/97 om närvarorapporten kommit in i tid/direkt efter avslutad feriepraktik

Arbetstid och lön

Du arbetar 6 timmar/dag, 30 timmar/vecka.

Timlönen är 64:-/tim inklusive allt. 

Vi har 75 olika arbetsställen för ferieungdomar. Du kommer att själv ta kontakt med den avdelning du ska praktisera för. Du kommer överens om starttid för praktiken (ca kl. 8-8.30). Du introduceras av din handledare första dagen. Arbetsledare berättar om dina arbetsuppgifter, dina arbetstider, var du äter din medhavda lunch och så gör ni en gemensam riskbedömning om olika faror på arbetsplatsen.

Lista med telefonnummer  

(kommer)

Bankbesked

Du ska lämna in en anmälan till Sparbanken Skåne om vilket bankkonto du äger. Detta lämnas till Sparbanken Skåne dagen innan du startar din feriepraktik. Blankett (ifyllbar pdf) kan du ladda ner här.

Närvarorapport

Närvarorapporten tar du med dig till arbetsplatsen. Du ansvarar för att fylla i den och att din handledare skriver under. Därefter skickar du/lämnar den på kommunledningskontoret på torget, brevlåda i dörren. Detta sker samma dag du avslutar din praktik, lördag, söndag eller måndag. Lönen utbetalas av personalenheten efter att närvarorapporten har kommit in. Lönen sätts in på ditt konto (se datum för utbetalning för perioder). Fil med rapport

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan jobba, ringer du och meddelar det till arbetsplatsen. För tid du är frånvarande betalas ingen lön.

Avslut av ferieplats

Du kan använda din arbetsledare som referens när du söker nästa arbete. Kom ihåg att fråga! Dina sommarkollegor kan säkerligen berätta om hur deras väg till arbete har sett ut. I vår kommunala verksamhet har vi över 100 olika yrken som kräver olika yrkeskunskaper och alla kräver utbildning av något slag.