Pågående projekt

Som en del av hamnens utvecklingsarbete deltar eller leder hamnen ett antal projekt.