Vitemölla hamn (naturhamn)

Kustkort: 82
Skärgårdskort: 822
Position: 55° 42,0' N, 14° 12,7' O
Sjökort och båtsportkort: 829, 839

Hamnkontoret i Simrishamn
Telefon 0414-81 92 02

Fotokarta Vitemölla hamn

Gästplatser

Hamnen är i första hand avsedd för lokala fiskebåtar och kan endast i begränsad utsträckning ta emot gästande båtar. Omedelbart innanför pirnockarna finns dock plats för några gästande båtar.

VARNING: Djupet i hamn och hamninlopp kan kraftigt reduceras genom sanddrift.

Närliggande service

I närheten finns tillgång till badplats, busshållplats, camping, hotell, restaurang, telefon och trailerramp.

Övrigt