Vinterförvaring av fritidsbåtar

Vintersäsongen 1/11 2017 - 31/3 2018 kommer förvaringsplatsen för båtar vara vid Konservfabriken 9, gamla kommunförrådet, se karta. Vinterfövaringen debiteras enligt fastställd taxa.

Karta över vinterförvaringsplats för båtar

De dagar det är samlad upptagning kommer personal från hamnen finnas på plats för att visa var båten ska ställas. I det fall ni kommer ta båten på andra dagar ber vi er kontakta oss för hänvisning av plats.

Nyckel kvitterars ut hos oss på hamnkontoret, Marint Center. Vi kommer ta ut en depositions avgift på 200kr/nyckel som erläggs i samband med utkvittering.

Service på området:    

  • El via kortsystemet Tallykey
  • Vattenkoppling via Tallystolpe