Hamnen i Simrishamn

Simrishamns hamn har alltid varit en av de största fiskehamnarna i landet. Historien som fiskehamn sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet. Redan 1637 finns dokument som talar om en sorts färjetrafik mellan Simrishamn och Bornholm. Reguljär färjetrafik startade först 1895. Under slutet av 1800-talet hade Österlen också landets största segelflotta som omfattade cirka 700 fartyg.

Stora delar av hamnen förstördes av en storm 1901. En ny hamn byggdes successivt upp och från år 1910 kan man datera nuvarande hamns start. Vi firar alltså hundraårsjubileum, inte för hamnverksamheten i Simrishamn utan för den nyanlagda hamnen i staden.

1910 invigdes den nya hamnen med pompa och ståt, men var inte färdigställd förrän två år senare, 1912, med ett utseende ungefär som idag. Kostnaden var drygt en halv miljon, varav knappt hälften var ett lån utan återbetalningsskyldighet från Konungen (dvs. regeringen). Det var också då Simrishamn fick en särskild fiskehamn.

Även idag är Simrishamn Sveriges största fiskehamn. Den senaste stora muddringen med ett fastställt djup på fem meter genomfördes i mitten av 1990-talet, vilket har medfört att hamnen kan ta emot stora, moderna fisketrålare samt kan användas som frakthamn för båtar upp till 3000 bruttoton/90 meter långa.

I mitten av åttiotalet invigdes också den nya fritidshamnen med 221 fasta säsongsplatser och 60–80 gästbåtsplatser, 100–150 utvecklingsbara båtplatser. Årligen kommer 6000 besökande båtturister till kommunen, flertalet med Simrishamns hamn som mål. 3000 trollingfiskare utgår från hamnen årligen, framför allt under vinterhalvåret.

Idag omsätter verksamheterna i hamnen 285 miljoner kronor. Totalt sysselsätter fiskenäringen i kommunen 350 personer, direkt och indirekt. Hamnen är därmed den näst största arbetsplatsen i kommunen.

Hamnen är under fortsatt utveckling. Parallellt med fiske, frakt och fritidsbåtar utveklar kommunen Marint centrum. Marint centrum skall vara den plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.