Statistik - kommunfakta

Kommunfakta innehåller senast tillgängliga uppgifter per siste december 2015.

1291 Simrishamn FAKTA_Sida_1Här hittar du pdf-filer för olika användningsområden.

Det finns också ett definitionsblad, där källor till de olika materialen har angivits. Om länkarna i definitionsbladet inte fungerar kan det avhjälpas genom att en senare version av AdobeAcrobat Reader installeras.

 

Folkmängd i Simrishamns kommun för åren 1986-2015.