Skatt

Här ser du skatte- och avgiftssatserna för Simrishamns kommun inkomståret 2018.

Ekorre i samlartagenUppgifterna visas per församling. Det finns två summakolumner; en för kommun och landsting samt en som även inkluderar kyrkoavgift till Svenska kyrkan samt begravningsavgift. Information om avgifter till andra trossamfund finns att hämta på Skatteverkets hemsida.

Församling

Kommunal-skatt

Landstings-skatt

Summa
kommun
och landsting

Avgift

Svenska

kyrkan

Begravnings-
avgift

 Summa
inkl. begravnings-
avgift

Gärsnäs 

20.51

10.69

31.20

1.284

0.242

32.726

Kivik

20.51

10.69

31.20 

1.43

0.242

32.872

Rörum

20.51

10.69

31.20

1.30

0.242

32.742

Simrishamn

20.51

10.69

31.20

1.30

0.242

32.742

S:t Olof

20.51

10.69

31.20

1.30

0.242

32.742