Skatt

Här ser du skatte- och avgiftssatserna för Simrishamns kommun inkomståret 2016.

Ekorre i samlartagenUppgifterna visas per församling. Det finns två summakolumner; en för kommun och landsting samt en som även inkluderar kyrkoavgift till Svenska kyrkan samt begravningsavgift. Information om avgifter till andra trossamfund finns att hämta på Skatteverkets hemsida.

Församling

Skatt
kommun
Skatt
Region
Skåne

Summa,
kommun
och region

Avgift till 
Svenska
kyrkan

Begravnings-
avgift

 Summa
inkl. kyrko- och
begravnings-
avgift

Borrby-Ö Hoby

20.51

10.69

31.20

1.234

0.45

32.884

Hammenhög

20.51

10.69

31.20  

1.234

0.45

32.884

Kivik

20.51

10.69

31.20 

1.43

0.50

33.13

Rörum

20.51

10.69

31.20

1.30

0.46

32.96

Simrishamn

20.51

10.69

31.20

1.30

0.46

32.96

Stiby

20.51

10.69

31.20

1.234

0.45

32.884

S:t Olof

20.51

10.69

31.20

1.30

0.46

32.96