Giftermål

Borgerlig vigsel är till för dig som vill gifta dig utan religiösa inslag.

VigselringarFrån och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. I Simrishamns kommun är följande fem vigselförrättare:

  • Christer Akej, Hannas 222, 276 55 Hammenhög, telefon 0414-44 21 86, 0708-18 29 55, e-post christer.akej@gmail.com
  • Anders Johnsson, Stockeboda gård, 272 97 Gärsnäs, telefon 0414-241 02, e-post anders@stockeboda.se
  • Kristina Åhberg, Prästgatan 2 B, 272 31 Simrishamn, telefon 0768-88 25 82, e-post kahberg@gmail.com
  • Else-Beth Rolf, Åkarevägen 6, 276 50 Hammenhög, telefon 0414-44 01 62, e-post: elsebeth_rolf@hotmail.com
  • Jan Vokoun, Åbogatan 23, 272 94, Simrishamn, telefon 0414-261 70, 0761-00 38 92, e-post:vokoun@bredband.net
  • Hans-Olof Höglund, Vemmerlöv 372, 272 97 Gärsnäs, telefon 0702-57 79 64, e-post:
    hansolof.hoglund@gmail.com

Det kostar inget att ingå borgerlig vigsel. Önskemål om särskild förrättare eller tid och plats kan oftast uppfyllas.

Hindersprövning

För att få gifta sig krävs ett intyg från Skatteverket. Blankett för ansökan om hindersprövning kan du hämta på Skatteverket eller på Skatteverkets hemsida. Blanketten ska fyllas i av båda parter, skrivas under och lämnas till det skattekontoret där någon i paret är folkbokförd. Samtidigt bör paret ha bestämt sig för efternamn. Intyget från Skatteverket är giltigt under fyra månader.

Förberedelser

Tag kontakt med någon av kommunens vigselförrättare och bestäm tid och plats. Hindersprövningsintyget ska lämnas till förrättaren senast en vecka i förväg. Intyget används som underlag till protokoll och vigselbevis. Lämna också namn och adress till de två personer som ska vara vittnen.