Världens hus

Vi vänder oss till dig som är i asylprocessen eller har fått permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd.

Världens hus är en mötesplats och ett integrationskontor för dig som är ny i Sverige. Förutom att vi samarbetar inom kommunen, gör vi det också med t.ex. ideella föreningar och volontärer för att ge våra nya medborgare en bra start i vår kommun.

På Världens hus kan du få samhällsinformation och hjälp med att fylla i olika blanketter och ansökningar som till förskola och skola. Här får du också hjälp och vägledning när det handlar om brev från myndigheter. Vi kan också översätta dem åt dig. 

På Världens hus finns det kopiator och datorer du kan låna för att söka samhällsinformation, skapa ett e-postkonto eller skriva ett cv. 

Hos oss hittar du också information om olika föreningsaktiviteter och stödinsatser som volontärer och ideella organisationer erbjuder. 

Vi kan också ge dig information och service om t.ex.:

  • Folkhälsa och jämställdhet
  • Arbetsmarknad – kartläggning av praktik för asylsökande
  • Tolk på arabiska, dari, tigrinja. (Bokas på förhand!)

Följ oss gärna på vår Facebooksida där vi är aktiva och lägger upp information om olika aktiviteter eller nyheter.