SADIA

SADIA - ett projekt för integration och arbete hand i hand 
Simrishamns kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen

"SADIA projektet ska ge möjlighet till arbete i vår kommun. Möjligheter till arbete och framtid sker vid möte mellan en individ och en arbetsplats. Detta blir möjligt i SADIA genom engagemang mellan kommun, arbetsförmedling, företag och medborgare i Simrishamn."

För dig som är kvinna och nyanländ

Om du är inskriven i Etableringen är du välkommen som deltagare i SADIA. Du kommer att få möjlighet till gemenskap, aktiviteter och samtal som ska stödja dig för din framtid. Du kommer att få chans att få en plats på en arbetsplats efter dina egna intressen, kunskaper och erfarenheter. Du ska pröva på att dela i ett arbetssammanhang som kan ge dig arbetsmöjlighet.

 

Du får stöd, både enskilt och i en grupp med andra kvinnor.

Du är värdefull som individ och därför ska vi bygga vidare på dina speciella förutsättningar. Vi kommer att fokusera på din möjlighet för att bygga upp din motivation för framtiden.

Du får delta i aktiviteter som ger dig förståelse och insikt om dina behov, dina intressen och ditt värde. Vi vill höra dina tankar och drömmar om arbete och framtid. Vi vill också veta mer om dina kunskaper och dina erfarenheter så att vi hittar bästa möjliga arbetsplats för dig.

 

Praktikplats som dörr till ett arbete!

Praktikplatsen ska ge dig en trevlig och givande arbetsupplevelse. Du ska få delta i ett arbete där du får chans att tillföra dina egna färdigheter som du har med dig.

 

50% i projekt SADIA och 50% undervisning i svenska (SFI)

Du deltar i SADIA på halvtid. Under de första 4 veckorna ska du vara med på olika aktiviteter. Under tiden får vi veta mer om dig och kommer också att finna rätt praktikplats för dig. Du kommer sedan att fortsätta i SADIA med praktik på halvtid. Ibland kommer du delta i gruppträffar med intressant innehåll som fortsätter att stärka dig som individ i samhället.

Din resterande halvtid är SFI. Det ger extra möjlighet att snabbare lära dig svenska när du BÅDE får gå på undervisning i svenska OCH får träna på att tala svenska med arbetskamraterna på din arbetsplats.

 

Om du tror att SADIA skulle passa dig

Det är Arbetsförmedlingens uppdrag att lägga upp en etableringsplan för dig. Ta kontakt med din handläggare för att prata om SADIA skulle vara ett alternativ för dig.