Ideella föreningar

Mycket av framgången för flyktingmottagandet i vår kommun har vi alla de frivilliga att tacka för, alla dem som lägger ner både sin tid och sin själ i att ta emot och ta hand om alla de asylsökande som kommer till Simrishamns kommun.

Ideella krafter i flyktingmottagandet

Mycket av framgången för flyktingmottagandet i vår kommun har vi alla de frivilliga att tacka för, alla de som lägger ner både sin tid och sin själ i att ta emot och ta hand om alla de asylsökande som kommer till Simrishamns kommun.

Vill du hjälpa till? Här en lista i bokstavsordning över de ideella organisationer som finns i vår kommun och exempel på den verksamhet de har.

Act For Integration

 • Verksamhet: Har aktiviteter i Borrby som bl.a. SFA, Svenska för alla, som är svenskundervisning för asylsökande flyktingar. Bjuder också kontinuerligt in andra föreningar i syfte att samordna sina krafter och utbyta erfarenheter
 • Kontakt: Susanna Udvardi, susanna (at) actforintegration.com, 0763-41 55 61
 • Hemsida: www.actforintegration.com

Gylleboverket 

 • Verksamhet: Filmvisning samt barnverksamhet på Stockeboda flyktinganläggning i samarbete med privatpersoner från Rörum med omnejd. 
 • Kontakt: Etta Säfve, 0733-480233, ettasafve (at) yahoo.com
 • Hemsida: www.gylleboverket.se

Lions Club, Simrishamn

 • Verksamhet: Arrangerar barnaktiviteter kring högtider för att öka integrationen och skapa kulturell förståelse.
 • President: Sven Olsson, sven.h.olsson (at) gmail.com , 0414-220 33, 0768-87 13 53
 • Vice president: Jan Nilsson, jan.i.nilsson (at) home.se, 0414-705 48, 0723-16 61 15
 • Sekreterare: Nils-Bertil Olsson nbo@bredband.net, 0414-71052, 073-1094092
 • Flyktingkommitté: Eddie Diab, eddie.diab (at) rorum.nu, 0414-240 70, 0703-20 05 44
 • Hemsida: www.lionssimrishamn.se

Nybyggarna i Sankt Olof

 • Verksamhet: Fadderverksamhet för nyanlända i Sankt Olof.
 • Kontakt: Inga Dahlati, dahlati (at) live.se, 0709-96 05 12

Rotary Hammenhög

 • Verksamhet: Rotary är ett yrkesnärverk som bedriver en aktiv integrationsinsats. Språkväns samverkan. Ett exempel på detta är Gåvobutiken i Hammenhög. Allmänheten kan lämna in kläder, leksaker, skor, köksgeråd etc. som delas ut till behövande flyktingar. Öppettider: förmiddagar mån–tors, kontaktperson: Eric Ericson, 0706-01 54 89.
 • Kontakt: Bengt Holmström, holmstrom.b (at) tele2.se, 0708-34 65 65, 0414-321  45
 • Hemsida: www.rotary.se/hammenhog

Rotary Simrishamn

Rädda barnen

 • Verksamhet: Planerar att delta i projektet ”Barn i väntan, barn i start”, som är utbildningar till nyanlända barn och föräldrar.
 • Kontakt: if.simrishamn (at) rb.se

Röda korset, Simrishamn

 • Verksamhet: Läxcafé och mamma-barn-aktiviteter i samarbete med Världens hus.
 • Kontakt: Ann-Christine Råberg, raskarum233 (at) hotmail.com, 0730- 97 74 44
 • Hemsida: kommun.redcross.se/simrishamn

Simrishamns riksteaterförening

 • Verksamhet: Året runt arrangerar Simrishamns riksteaterförening föreställningar med teater och dans för både vuxna och unga i Simrishamn.
 • Kontakt: Lisbeth Hagerman, lisbeth.hagerman (at) gmail.com, info (at) simteater.se, 0414-715 75, 0703-31 10 33
 • Hemsida: www.simteater.se

Svenska kyrkan, Simrishamns pastorat, diakoni 

 • Klädutlämningen till asylsökande stängde 17/1/17.
  F
  örberedelser för annan integrationsverksamhet pågår. Mer information kommer senare.
 • Kontakt: Ann Björkhem, annbjorkhem@gmail.com, 0730-28 16 69.
 • Hemsida: www.svenskakyrkan.se/simrishamn/flykting-14

Svenska kyrkan, Borrby Hammenhög och Stiby pastorat, diakoni

 • Verksamhet: Samverkar med Rotary i Hammenhög. Cirkeldans med kvinnor och barn. Uppsökande verksamhet. Språkväns samverkan. 
 • Kontakt: Lis-Marie Sandahl, 0414-639 06.
 • Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bohast

Svenska lottakåren

 • Verksamhet: Verkar för ett säkrare samhälle för kvinnor.
 • Kontakt: Agneta Larsson, Nordöstra Skånes lottakår, agneta (at) mini-spa.info, 044-12 99 12; Mona Burman (kårchef, Simrishamns armélottakår), 0414-121 45

VIS Volontär för Integration i Simrishamn

En ideell organisation som sedan hösten 2014 verkat för att möta, informera, utbilda, lotsa och aktivera nyanlända med fokus på integration.

 • Verksamhet: Volontärer arbetar dels direkt med enskilda och familjer, dels med organiserad undervisning i det svenska språket även i samarbete med studieförbunden, men också enskilt och med språkcafé på biblioteket. VIS informerar också om det svenska samhället och bistår aktivt med att försöka hitta bostäder, praktik- och arbetstillfällen samt lotsa till kultur- och fritidsaktiviteter.
 • Kontakt: Om du önskar delta aktivt eller komma i kontakt med VIS, är du välkommen att skriva till volontarisimrishamn [a] gmail.com. Du kan även skicka e-post direkt till Britt-Marie Norelius, samordnare, brittmarien4 [a] gmail.com, eller James Tersmeden, james [a] tersmeden.nu, ordförande i Stödföreningen för VIS. Britt-Marie och James kommer gärna ut och informerar om VIS' verksamhet.

Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF)

 • Verksamhet: ordnar knytkalas, kulturevenemang och utflykter, arrangerar integrationsmiddagar, stödjer ungdomars fritidsverksamhet, ger akutbidrag i vissa fall, informerar om flyktingsituationen, fungerar som en pådrivande kraft och har kontakt med media, samarbetar med och stöttar andra frivilligorganisationer, besöker asylboendena, hjälper nyanlända med råd och tips, förmedlar advokatkontakter, bygger upp en pool med kontaktpersoner på Österlen och fungerar som nod i ett nätverk som hänvisar personer till andra organisationer när det lämpar sig.
 • Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF) arbetar såväl med asylsökande som med de som fått uppehållstillstånd. Huvudsyftet med verksamheten är att motverka rasism och bidra till en god integration. ÖSF är medlem i Flyktinggruppernas riksråd, FARR.
 • Kontakt: flykt.osterlen (at) gmail.com, Facebook: Österlens stödförening för flyktingar.Tel: 0703-01 77 27 (Anna Lindberg), 0703-09 02 03 (Linda Ekelund).