Kommunernas Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal kommunstyrelseordföranden av SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner; 2015 deltog 240 kommuner. 2012 var första året Simrishamns kommun deltog i undersökningen.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna.
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Vilka områden ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet?

  • Din kommuns tillgänglighet.
  • Trygghetsaspekter i din kommun.
  • Din delaktighet och kommunens information.
  • Din kommuns effektivitet.
  • Din kommun som samhällsutvecklare.

Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena. Hur Simrishamn står sig i konkurrensen ser du om du klickar på de årsvisa presentationerna till vänster.