Jämföraren

Jämföraren - nytt verktyg i Kolada

I den stora databasen Kolada, med faktauppgifter och statistik kring kommuner och landsting (kommun- och landstingsdatabas) i hela landet, finns nu ett nytt verktyg för jämförelser mellan olika kommuner och landsting, "Jämföraren". Det verktyget, tillsammans med öppna data, gör att statistikuppgifter som finns i Kolada nu blir mer tillgängliga för dig som medborgare eller organisation. I "Jämföraren" får du snabbt en översikt av verksamheten i en kommun eller ett landsting, i ditt verksamhetsområde eller på din enhet. Urval och vyer är färdiga och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.


Med sammanfattande diagram ges en bild av hur den egna verksamheten står sig mot andra när det gäller både kvalitet och resurser. Nyckeltalen knyts till relevanta uppföljningsområden och det finns analysunderlag för såväl övergripande som verksamhetsspecifika perspektiv.

"Jämföraren" kommer att kompletteras efter hand med nya funktioner och verksamhetsområden. Gå direkt till "Jämföraren".