Kontakt Simrishamn

Välkommen till projektsidan för Kontakt Simrishamn. Här berättar vi om kommunens nya satsning på att öka tillgängligheten för dig som bor, lever och verkar i Simrishamns kommun på Österlen.

Från april 2017 ska du kunna nå kommunen med bara ett telefonnummer eller genom att besöka Kontakt Simrishamn på webben eller i stadshuset.

All kommunal verksamhet syftar till att underlätta vardagen för dig som bor, lever och verkar i kommunen. Dagens krav på service och flexibilitet har lett till att kommunen behöver utveckla hur vi möter medborgarna och andra intressenter på bästa sätt. Varje dag ringer det cirka 1500 samtal till kommunen och ungefär 50 personer kommer personligen till något av våra förvaltningskontor för att fråga något. Undersökningar visar att ungefär 70 % av alla samtal och frågor som kommer in till en kommun kan besvaras relativt enkelt.

Med Kontakt Simrishamn, dvs. att alla kontakter med kommunen, oavsett val av kanal, sker genom en ”ingång”, vill vi ge samma service till alla, oavsett ärende. I praktiken innebär det att vi samlar en grupp medarbetare som har en bred kompetens inom många olika verksamhetsområden på ett ställe. De besvarar de vanligaste frågorna direkt utan att behöva koppla vidare.

Fokus är på tillgänglighet och bemötande. Vinsten för dig som medborgare är att du snabbare får svar på dina frågor och du behöver inte hålla reda på hur kommunen är organiserad för att hitta rätt. Vinsten för förvaltningarna är att det frigörs tid för snabbare handläggning. Ett av de övergripande målen för Kontakt Simrishamn är att kunna ge svar på de flesta vanliga frågor utan att behöva skicka dem vidare till en kollega/handläggare.