Aktuellt om bredband i Simrishamn

På den här sidan finns nyheter kring bredbandsutbyggnaden i Simrishamns kommun. Mer information finns också på www.simrishamnstadsnat.se.

Varför behöver man ett snabbt bredband? Läs mer om det här.

Information från bredbandssamordnaren 2018-08-31

Nu är sommaren över, i alla fall med årets mått mätt, och jag hade hoppats att grävarbetena på landsbygden skulle ha kommit igång med full kraft - så är tyvärr inte fallet. Förhoppningen är dock att det snart ska råda full aktivitet i de projekt där de olika aktörerna har tagit byggbeslut, läs mer nedan.

Pågående projekt i kommunen

Telia
Inget nytt att berätta sedan förra statusrapporten, även om jag vet att Telia har intresse av att bygga mer i vår kommun, bl.a. när det blir dags för nya bidragspengar till de områden det är svårast att bygga till, läs om bidragspengar nedan.

Österlens kraft
När det gäller Tobisborg väntar vi fortfarande på besked från Österlens kraft hur det har gått med att ta sig under ån vid Röken, fibermatningen kommer till Tobisborg den vägen. Återkommer med mer information när jag får den. När det gäller fastigheter längs med Karlstorpsvägen kommer ingen utbyggnad att ske förrän 2019 som det ser ut nu.

IP-Only 
Besvikelsen hos kommunen, men framför allt hos alla fastighetsägare som skrev på ett anslutningsavtal under hösten 2016 och tidig vinter 2017, har varit stor, då ännu inga grävarbeten kommit igång i det så kallade Hammenhögsprojektet trots utfästelser om start senast i augusti, plus att arbetena i Bästekilleprojektet gått mycket långsamt framåt. Jag har därför ställt frågan direkt till IP-Onlys kommunansvarige, Gustav Ljungquist, om varför det går så trögt och här kommer svaret:

"Det stämmer att vi har haft utmaningar med fiberprojekten på landsbygden i Simrishamn. Vi beklagar detta, och vill samtidigt förklara bakgrunden.

Det är den sista delen  av fiberutbyggnaden som är kvar, vilket också är den mest utmanande för fiberaktörerna i Sverige, däribland oss. Avstånden är längre och marken ofta mer svårarbetad. I vissa områden har vi underskattat dessa svårigheter, däribland i Simrishamns kommun. Vi har sedan en tid uppmärksammat dessa utmaningar och arbetar numera mer i etapper, för ökad kontroll och säkrare tidsplaner. Dessa problem är dessutom med i vår kvalitetsrapport som vi publicerade i januari i år tillsammans med flera olika sätt för oss att förbättra verksamheten.

Förseningarna beror dessutom på en långsam tillståndshantering från Trafikverket samt långa förhandlingar med markägare.

Nu är vi på väg att färdigställa byggnationen i Bästekilleområdet och kan därefter fokusera på att få igång andra byggområden på landsbygden i Simrishamn. Vi vill betona att vår plan i Simrishamns kommun ligger fast, trots utmaningarna vi haft."

På möte med IP-Only tidigare i veckan har det utlovats grävstart under september månad. Kommunen kommer även att ha ett möte med IP-Onlys ledning i slutet av september för att bl.a. diskutera ovanstående. 

Säljprojektet som pågått sedan förra sommaren som bl.a. innefattar Komstad och ett område väster om Järrestad och område söder om Vik och österut, ännu inget formellt byggbeslut taget. Vi ligger på om att besked om beslut måste komma snart annars måste kommunen undersöka om det finns andra alternativ.

Avbrott i IP-Onlys nät under augusti

Under två tillfällen har större delen av det öppna nät som IP-Only tillhandahåller i kommunen legat nere nattetid under 6-8 timmar per gång. Vi har ännu inte fått en fullständig förklaring till avbrotten, men de svar vi fått indikerar att IP-Only arbetat med att förstärka redundansen i Simrishamnsnätet; i klartext att det ska finnas mer än två matningsvägar in i kommunen. 

Nya bidragspengar

När det gäller de 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen har det inte skett något mer än att processen dragit ut på tiden, mest beroende på att det tagit längre tid att förankra den nya fördelningsmodell som kommer att användas i Skåne. Vilket i sig är bra, men nu ligger tidplanen fast vilket innebär att ansökningsperioden kommer att var någon gång under slutet av oktober och en bit in i november. Beslut om tilldelning precis efter årsskiftet.

Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren, hör av dig till bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Sommarinfo från bredbandssamordnaren 2018-06-26

Nu är sommaren här, ja, egentligen har den redan varit här en längre tid, men snart börjar även semestertiderna och inför detta kommer nedan en lite längre beskrivning av bredbandsutbyggnaden i kommunen såväl som information om vad du som vill ansluta dig till redan utbyggda fibernät kan göra för att få till en anslutning.

Pågående projekt i kommunen

Telia
Inget nytt att berätta sedan förra statusrapporten. En del förtätningar i redan utbyggda områden pågår dock även om aktiviteten är låg under semesterperioden.

Österlens kraft
I Bjärsjö börjar allt bli klart. För dig som inte redan anslutit dig så är det inte för sent att beställa en anslutning nu, se nedan under rubriken "Efteranslutningar till befintliga nät". När det gäller Tobisborg inget nytt sedan förra statusrapporten. När det gäller fastigheter längs med Karlstorpsvägen kommer ingen utbyggnad att ske förrän 2019 som det ser ut nu.

IP-Only 
När det gäller Hammenhögsprojektet, dvs. projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut söder om väg 11 ända till kommungränsen mot Ystad, så har jag fått besked att grävarbeten ska påbörjas under augusti månad. Enligt IP-Only så ska endast mindre än fem markavtal saknas, vilket möjliggör byggstart i någon eller några av de etapper som hela projektet delats in i. Enligt IP-Only ska även skriftlig information gått ut till alla berörda markägare före midsommar.

I Bästekilleprojektet pågår det fortfarande fiberinstallationer i enlighet med förra statusrapporten. För Bästekille 2-projektet saknas fortfarande en del markavtal.

Säljprojektet som pågått sedan förra sommaren och som bl.a. innefattar Komstad och ett område väster om Järrestad och område söder om Vik och österut, är ännu inget formellt byggbeslut taget även om det pågår arbete med markavtal. IP-Only meddelar att det fortfarande är en något för låg anslutningsgrad, men vi pratar bara om några enstaka avtal till för att byggbeslut ska kunna tas. Vi kommer att ligga på IP-Only efter semestern för att få till ett beslut.

Efteranslutningar till befintliga nät

Telia
För dig som bor i ett område som Telia redan byggt fiber i kan alltid gå in på www.oppenfiber.se för att se om fastigheten är förberedd för fiber och om det är någon eftersäljkampanj på gång. Telefonnummer till Telia är 020-40 24 00. Normalt sett brukar Telia ha en kampanj varje år då priset är väsentligt lägre än under övrig tid av året. De områden som omfattas (med reservation för att något område kan ha missats) är: Borrby strand-till Mälarhusen med omnejd, Gyllebo-Ö. Vemmerlöv, Karlaby med omnejd, Skräddarödsbyn, Tunby, Ravlunda, inkl. Havängs sommarby och Skepparp, Gislöv-Gnalöv-Bolshög med omnejd, delar av Vallby samt delar av Hannas och vägen upp mot Ö. Herrestad inkl. Ö. Herrestad. Men som sagt, tveka inte att gå in på hemsidan ovan för att själv kontrollera om du kan beställa.

Du som bor i fastigheter tillhörande Simrishamnsbostäder har också tillgång till Telias utbud men bäst är att kontakta bostadsbolaget om du inte redan har någon bredbandstjänst aktiverad.

Österlens kraft
I princip i hela Simrishamn och delar av Simrislund har Österlens kraft byggt ut fibernät och där kan efteranslutningar alltid göras. Kontakta Österlens kraft om du har frågor om efteranslutningar och då med företräde Tony Kellersson som nås på tony@osterlenskraft.se eller 0414-285 53.

IP-Only 
IP-Only har meddelat att eftersäljkampanjer kommer att ske under juli månad i följande orter:

Baskemölla, Borrby, Brantevik, Gladsax-Gröstorp-Järrestad, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Rörum-Knäbäckshusen, S:t Olof, Simris, Simrislund, Skillinge, Vik, Vitaby, Vitemölla och Örnahusen.

För dig som är intresserad kan du gå in på IP-Onlys hemsida www.ip-only.se eller ringa 0414-56 01 00.

Nya bidragspengar

När det gäller de 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten, så finns det inget nytt att berätta mer än att det ser lovande ut när det gäller intresset från de skånska kommunerna att ställa sig bakom en ny modell för fördelning av bidragen.

Avslutningsvis: Snart tar bredbandssamordnaren semester men tveka ändå höra av dig till  bredbandssamordnare@simrishamn.se om du har några frågor.

Information från bredbandssamordnaren 2018-06-04

Pågående projekt

Senast skrev jag att vintern äntligen var över och tankar på snö och kyla känns i dessa dagar verkligen långt borta. Detta händer just nu hos de tre aktörerna som är igång i kommunen:

Telia
Inget nytt att berätta sedan förra statusrapporten mer än att Telia är fortsatt intresserade av att bygga ut mer när väl bidragspengarna kommer, se nedan. En del förtätningar och planering av eftersäljkampanjer i redan utbyggda områden pågår dock. Du som bor, eller tror dig bo, i ett område som Telia byggt kan alltid gå in på www.oppenfiber.se för att se om din fastighet är förberedd för fiber eller om det är någon eftersäljkampanj på gång.

Österlens kraft
I Bjärsjö är alla grävjobb klara så nu har inkoppling av fastigheter påbörjats. När det gäller Tobisborg har arbetet med att få till matningen från Simrishamn dragit ut på tiden något. Bland annat har inte borrningen under ån i närheten av Röken kunnat ske ännu. Österlens kraft meddelar dock att inkoppling av fastigheter i Tobisborg, där grävarbetena är utförda, kommer att ske under juni månad. Matningen från Simrishamn kommer att färdigställas så fort som möjligt, men som det ser ut nu blir det inte klart förrän under sen sommar/tidig höst. 

IP-Only 
När det gäller IP-Only har vi nu fått besked från deras ledning att omorganisation och översyn av processer och kvalitetsarbete nu börjat landa och vi har blivit lovade att vi och alla berörda fastighetsägare ska få nya detaljerade och, förhoppningsvis, korrekta tidplaner om utbyggnaden i redan beslutade områden (läs: Hammenhögsprojektet) inom kort. Jag kommer att ligga på så att vi får tidplanerna före midsommar.

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men det har gått långsammare än det jag fick rapporterat för en dryg månad sedan. Som det ser ut nu blir inte alla fastigheter inkopplade före halvårsskiftet, utan arbetena fortsätter även under hösten. En av orsakerna till att det just nu har gått trögt är att det tar orimligt lång tid att på tillstånd från Trafikverket när man gräver längs, eller under, deras vägar. Särskilt jobbigt kan det bli när IP-Only av någon anledning sent i projektet måste ändra en sträckning av en eller annan anledning, hantering av tillstånd tar lika lång tid ändå! För Bästekille 2-projektet hoppas jag få en bättre tidplan inom kort.

När det gäller Hammenhögsprojektet, se ovan, kommer besked om tidplan för grävstart inom kort, men redan nu har arbetena med markavtal tagit fart, ni är säkert många som redan har blivit kontaktade. Så fort kommunen får besked om ny tidplan, kommer denna sida att uppdateras samtidigt som IP-Only lovat att alla som har skrivit på ett avtal också kommer att få ett e-brev med tidplanen.

Säljprojektet som pågått sedan förra sommaren och bl.a. innefattar Komstad, området väster om Järrestad och område söder om Vik och österut, är ännu inte tagit något formellt byggbeslut på även om det pågår arbete med markavtal. Jag hoppas att få mer besked vid möte med IP-Only under vecka 24.

Nya bidrag till Simrishamn

När det gäller de 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten, så ser det positivt ut. Målsättningen är att merparten av alla skånska kommuner ska ställa sig bakom en mer rättvis fördelningsmodell och att ansökningar och fördelning av pengar ska ske under hösten i år så att alla som ännu inte fått ett fibererbjudande ska få det före årskiftet.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas - tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Information från bredbandssamordnaren 2018-04-24

Pågående projekt

Vintern är äntligen över och nu grävs och installeras det mer igen, även om takten inte är så hög som jag skulle vilja. Detta händer just nu hos de tre aktörerna som är igång i kommunen:

Telia
Telia har precis genomfört en stor omorganisation och kvar finns inte deras nätbolag Skanova utan istället finns det numera en avdelning på Telia som heter Telia Company Infra som sköter fiberutbyggnaden. I Simrishamn genomförs just nu inga nya utbyggnader, men en hel del efteranslutningar i redan utbyggda delar pågår. Telia har dock meddelat att intresset är stort att vara med och bygga ut i de delar som fortfarande inte fått ett fibererbjudande och man ser fram emot att de nya bidragspengarna (se nedan) ska hjälpa till att finansiera även de delar av landsbygden som är svårast att nå ut till.

Österlens kraft
Har nu alla tillstånd klara för Bjärsjö så där ska snart alla ha fått sin fiber inkopplad. När det gäller Tobisborg är det också på gång att få till fibern från kommunhuvudorten via den nya vägen till Tobisviks camping. Förhoppningsvis ska alla få sin fiber inkopplad före halvårsskiftet.

IP-Only 
Även IP-Only har, och är fortfarande, inne i en större omorganisation, vilket, förutom andra orsaker som nämnts tidigare, påverkar framdriften i de pågående projekten likväl som i de projekt där vi inväntar byggbeslut. De projekt där vi inväntar byggbeslut avser i första hand området väster om Järrestad och västerut till och med Komstad samt ett område öster om Vik bort mot Stockeboda och ännu längre västerut.

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men på grund av kylan under mars månad, då det var svårt att utföra rena fiberarbeten, har tidplanen blivit förskjuten en månad. IP-Only meddelar att alla fastigheter i projektet ska ha sin fiber inkopplad senast under juni månad. För Bästekille 2-projektet saknas några markavtal innan grävarbeten kan starta - men starten ska inte vara långt borta.

I söder ingen förändring jämfört med förra rapporten, vi väntar fortfarande på att IP-Only ska komma igång med grävarbetena i det så kallade Hammenhögsprojektet, dock har man arbetat med att få in markavtal och tillstånd från Trafikverket. På grund av omorganisationen nämnd ovan får vi inga riktigt klara besked när grävarbetena väntas starta, men min förhoppning är att de ska påbörjas före midsommar.

Nya bidrag till Simrishamn

Skåne har fått 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten. Vi jobbar fortsatt tillsammans med flertalet kommuner i Skåne och Region Skåne för att få till en mer rättvis fördelning av pengarna, så att de verkligen går till områden som rent ekonomiskt är svåra att bygga ut till. Vår förhoppning är att kommunen ska få bidrag som medför att alla som ännu inte fått ett reellt fibererbjudande ska få ett sådant innan kommande årsskifte.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas - tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Information från bredbandssamordnaren 2018-03-10

Pågående projekt

Just nu inte mycket aktivitet på grund av sent vinterväder. I Båstekilleprojektet pågår dock en del fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter. I söder väntar vi fortfarande på att IP-Only ska komma igång med grävarbetena i det så kallade Hammenhögsprojektet, men under våren kommer fokus att vara på markavtal och tillstånd från Trafikverket. 

Nya bidrag till Simrishamn

Skåne kommer att få 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten. Fram tills dess jobbar vi tillsammans med flertalet kommuner i Skåne och Region Skåne för att få till en mer rättvis fördelning av pengarna så att de verkligen går till områden som rent ekonomiskt är svåra att bygga ut till. Vår förhoppning är att kommunen ska få bidrag som medför att alla som ännu inte fått ett reellt fibererbjudande ska få ett sådant innan kommande årsskifte.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas - tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Information från bredbandssamordnaren 2018-02-23

Pågående projekt

IP-Only

Det råder fortfarande paus i Hammenhögsprojektet när det gäller grävarbeten, se mer detaljerade planer nedan.

 • Projekt Bästekille: Tidplanen gäller fortfarande, dvs. från och med februari är planen att koppla in 35 fastigheter i veckan, vilket skulle innebära att alla som beställt fiber är uppkopplade under maj månad.
 • För projekt Bästekille 2 kommer sannolikt grävarbeten inte att påbörjas förrän våren är här på riktigt, men redan nu pågår arbete med att få in nödvändiga tillstånd (från bl.a. Trafikverket) och få alla nödvändiga markavtal påskrivna.
 • För projekt Hammenhög, dvs. projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut ända till kommungränsen mot Ystad, kommer, precis som Bästekille 2, att fokusera på tillstånd och markavtal. Enligt IP-Only kommer det inte att finnas en gräventreprenör på plats förrän i slutet av våren eller början av sommaren.

Telia 

 • Pågår en del efteranslutningar, annars är alla beslutade projekt i princip klara. 

Österlens kraft 

 • Inget nytt att förtälja. Kontinuerligt sker det dock även nu förtätningsarbeten och fiberinkopplingar inne i Simrishamn.

Nya projekt

 • Telia: Inga nya byggbeslut är ännu tagna. När det gäller möjligheten att efteransluta sig i av Telia redan utbyggda områden, har vi fått följande information, som även berör boende i Simrishamnsbostäders fastigheter: "För att kontrollera om du som fastighetsägare kan få en fiberanslutning i nedanstående orter/områden hänvisas till söka på adressen via https://www.oppenfiber.se/"
 • Ravlunda, med omnejd
 • Gyllebo
 • Tunbyholm
 • Östra Vemmerlöv/Karlaby med omnejd
 • Hammarlunda/Gislöv/Glimminge med omnejd
 • Hannas/Östra Ingelstad
 • Borrby/Borrby Strand (inkl. bl.a. Sandby och Mälarhusen)

Simrishamnsbostäder har idag Telia Öppen Fiber. De som bor i en fastighet som förvaltas av Simrishamnsbostäder, hänvisas till www.bredbandswebben.se. Där kan hyresgästen se och välja vilka tjänsteleverantörer de önskar.

 • IP-Only: Pågår fortfarande försäljning  i norra kommundelen i grova drag från Järrestad och bort till och med Komstad norr om väg 11 plus områden söder och väster om Lilla Vik bort mot Sankt Olof. Inför byggbeslut pågår redan nu arbete med markavtal.
 • Österlens kraft: När det gäller anslutningar i Bjärsjö så är det sista tillståndet från Trafikverket nu riktigt nära förestående. För utbyggnaden till Tobisborg, som tidigare beskrivits, ser det fortfarande ut som om tidplanen ska kunna hållas, dvs. projektet kommer igång under första kvartalet och med inkopplingar till fastighetsägare under kvartal två.

Nya bidrag till Simrishamn

Jordbruksverket har precis fördelat  nya bidragspengar till bredbandsutbyggnaden i landet och av den totala potten på cirka 1 miljard kronor har Skåne fått 84,5 miljoner. Under våren kommer därför länsstyrelsen att bjuda in till ansökningar som förhoppningsvis ska fördelas enligt lite andra principer än förra året. tanken är att bidrag verkligen ska gå till områden där det är svårt och kostsamt att bygga ut till, de så kallade "vita fläckarna". Självklart ska vi i Simrishamn vara med och söka bidrag, vi har några mindre områden som ännu inte fått några fibererbjudanden alls och dessa vill vi förstås få med nu.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas - tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Information från bredbandssamordnaren 2018-01-29

Pågående projekt

IP-Only

Sent i förra veckan framkom i media att IP-Only pausar en stor del av sina projekt runt om i Sverige, se citat från intervju i Dagens Industri från i fredags: "Vi stoppar inga projekt. Däremot kommer vi i vissa fall ta en naturlig paus på grund av vinterförhållanden och försenad tillståndshantering. Under denna tid genomför vi kvalitetsarbete och kvalitetssäkring", säger IP-Onlys presschef Niclas Karnhill till Nyhetsbyrån Direkt. "Fiberutbyggnaden fortsätter i vår och våra långsiktiga mål ligger fast - IP-Only byggde mest av alla fiberoperatörer i landsbygd under 2017 och kommer göra det även 2018", tillägger presschefen.

För Simrishamns del gäller följande.

 • Projekt Bästekille kommer inte att pausas, tvärtom har IP-Only satt in mer resurser vad avser fibersvetsning och inkoppling in i fastigheter. Tidplanen, som informerats om tidigare, gäller fortfarande, dvs. från och med februari är planen att koppla in 35 fastigheter i veckan, vilket skulle innebära att alla som beställt fiber är uppkopplade under maj månad.
 • För projekt Bästekille 2 kommer sannolikt grävarbeten inte att påbörjas förrän våren är här på riktigt, men redan nu pågår arbete med att få in nödvändiga tillstånd (från bl.a. Trafikverket) och få alla nödvändiga markavtal påskrivna.
 • För projekt Hammenhög, dvs. projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut ända till kommungränsen mot Ystad, kommer, precis som Bästekille 2, att fokusera på tillstånd och markavtal fram tills dess att våren är här då förhoppningsvis grävarbeten kan starta, även om våren blir tidig.

Telia 

 • I Karlabyområdet ska det vara klart.
 • Skepparp. Här ska det också i princip vara klart.
 • Hannas/Östra Ingelstad. Pågår.

Österlens kraft 

 • Inget nytt att förtälja. Kontinuerligt sker det också förtätningsarbeten och fiberinkopplingar inne i Simrishamn.

Nya projekt

 • Telia: Vi har som nämnts tidigare en dialog med Telia angående ett antal mindre projekt, t.ex. väster om Ravlunda och norr om Gislövshammar, där vi med hjälp av de boende försöker få mindre områden intressanta att bygga för Telia redan nu. Telia har dock ännu inte tagit några nya byggbeslut men vi hoppas på besked snart.
 • IP-Only: IP-Only meddelar att i stora delar av de områden där det pågick försäljning under sommaren 2017 kommer försäljningen att återupptas med syfte att inom kort kunna ta byggbeslut. Detta förutsätter dock att ytterligare fastighetsägare vill ha fiber i aktuella områden. De områden som avses ligger i norra kommundelen i grova drag från Järrestad och bort till och med Komstad norr om väg 11 plus områden söder och väster om Lilla Vik bort mot Sankt Olof.
 • Österlens kraft: När det gäller anslutningar i Bjärsjö så har ett av två tillstånd från Trafikverket beviljats och förhoppningen är att den andra snart ska vara i hamn. För utbyggnaden till Tobisborg, som tidigare beskrivits, ser det ut som om tidplanen ska kunna hållas, dvs. projektet kommer igång under första kvartalet nästa år.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas - tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Information från bredbandssamordnaren 2017-12-13

Pågående projekt

Det tål att påpekas igen att det myckna regnandet har försvårat arbetena ute i markerna. Att gräva genom jordar där marken är helt översvämmad av vatten är knappast görligt. Till detta ska läggas att både IP-Only och Telia fortfarande ser framför sig längre hanteringstider när det gäller tillgång till mark. Nedan en kort sammanfattning av hur det går för de olika aktörerna i kommunen.

IP-Only

 • Bästekille-projektet (från kusten ute vid Stenshuvud och västerut till kommungränsen mot Tomelilla via bl.a. S. Mellby-Bästekille och Grevlunda): Både besvärlig mark och svårigheter med att få in markavtal har gjort att hela projektet blir mer fördröjt än vi hade förväntat oss. I dagsläget har endast cirka 50 fastigheter fått sin fiber inkopplad och cirka 100 stycken till beräknas bli klara före årskiftet. Resterande ska, om inte vädret ställer till det, bli klara under första kvartalet nästa år.
 • Bästekille 2-projektet (söder/väster om S:t Olof): Grävstart blir inte förrän tidigast under första kvartalet nästa år.
 • Hammenhögsprojektet (från Skillinge/Borrby och västerut till kommungränsen mot Tomelilla och söder om väg 11): Trögt med grävstarten, det enda som hittills skett är att gräventreprenören varit ute och grävt fram befintlig tomkanalisation för att utröna hur denna ska kunna användas. Detta sker just nu i området kring Hammenhög. Min bedömning är att grävarbetena kommer att ta riktig fart först under Q1 nästa år vilket innebär att alla fastigheter inte kommer att vara uppkopplade till sommaren. 

Telia 

 • I Karlabyområdet ska det mesta vara klart, återstår enstaka tomtinstallationer.
 • Skepparp. Här ska det bara återstå tomtinstallationer.
 • Hannas/Ö. Ingelstad. Troligtvis kör entreprenören igång grävarbetena mot och i Ö. Ingelstad veckan före jul.
 • Några tillkommande sträckor i Mälarhusen och Borrby Östra har färdigställts under hösten.

Österlens kraft 

 • Inget nytt att förtälja. Kan dock nämnas att man fortfarande väntar på tillstånd från Trafikverket avseende en del grävarbeten i Bjärsjö. Kontinuerligt sker det också förtätningsarbeten och fiberinkopplingar inne i Simrishamn.

Nya projekt

 • Telia: Vi har nu en ganska tät dialog med Telia angående ett antal mindre projekt, t.ex. väster om Ravlunda, där vi med hjälp av de boende försöker få mindre områden intressanta att bygga för Telia redan nu.
 • IP-Only: Besked om nytt byggbeslut efter sommarens säljkampanj dröjer fortfarande. Om inget besked kommer till jul, kommer kommunen aktivt börja jobba med att få Telia att gå in i berörda områden.
 • Österlens kraft: Förutom anslutningar i Bjärsjö som en konsekvens av sent tillstånd från Trafikverket så är nästa lite större projekt utbyggnaden till Tobisborg som tidigare beskrivits. Förhoppningsvis kommer detta projekt igång under första kvartalet nästa år.

Avslutningsvis - när vi kommer in på nästa år, för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas - tveka inte att höra av dig till mig på mailadress bredbandssamordnare@simrishamn.se

Information från bredbandssamordnaren 2017-11-24

Pågående projekt

Allmänt kan det sägas att vädret inte är det bästa för att gräva i marken - jorden är mer än blöt! Och både IP-Only och Telia meddelar att det inte är helt enkelt att få alla markavtal på plats, vilket också gör att en del projekt drar ut på tiden eller inte ens har startat, se nedan:

IP-Only

 • Bästekille-projektet (från kusten ute vid Stenshuvud och österut till kommungränsen mot Tomelilla via bl.a. S. Mellby-Bästekille och Grevlunda): En hel del bekymmer med sten i marken har gjort att schaktningsarbetena dragit ut på tiden. Idag räknar IP-Only med att häften av de fastigheter som tecknat avtal ska vara inkopplade före årsskiftet och resterande del under första kvartalet nästa år.
 • Bästekille 2-projektet (söder/väster om S:t Olof): Grävstart blir nog trots allt inte förrän under första kvartalet nästa år.
 • Hammenhögsprojektet (från Skillinge/Borrby och västerut till kommungränsen mot Tomelilla och söder om väg 11): Ingen grävstart ännu trots förhoppning om att det skulle ha skett redan i mitten av november. IP-Only rapporterar att det har tagit längre tid än planerat att få in nödvändiga markavtal men så fort tillräckligt många är på plats, så börjar man med både tomtschakter och grävning för nedläggning av fiberkanalisation mellan byar och fastigheter. Enligt besked så sent som i förrgår så är ett antal markägarmöten inplanerade nu i slutet av november och början av december. Är det markägare som har frågor kring hanteringen, går det alltid bra att höra av sig till mig på 0414-81 91 42.

Telia 

 • Fortsatt arbete i Karlabyområdet, men även en del mindre arbeten pågår mellan Borrby och Borrby strand. Finns även en del fastigheter norr om Skillinge som förhoppningsvis kopplas in före jul, dessa hade tappats bort i somras. Markägarmöte genomfört för Hannas och vägen mot Ö. Ingelstad, och även om inte alla frågetecken rätades ut, räknar Telia med att man inom kort ska kunna komma igång med arbeten ute i fält längs med vägen upp till Ö. Ingelstad.

Österlens kraft 

 • Samordningsmöte med kommunen avseende samförläggning av fiberkabel mellan hamnen och campingen (Tobisvik) genomfört. Om tidplanen hålls för kommunens projekt, kommer Tobisborg vara uppkopplat under det andra kvartalet nästa år.

Nya projekt

Telia: Ett nytt projekt har redan dragit igång norr om Ravlunda, i och omkring Skepparp, totalt 120 fastighetsägare som kommer att få, eller har fått, ett erbjudande om fiber. Grävarbetena redan igång.

IP-Only: Besked om nytt byggbeslut efter sommarens säljkampanj dröjer fortfarande och kommunen ligger på för att få något beslut före jul.

Österlens kraft: Se ovan under "Pågående projekt".

Jag själv träffar några fiberintresserade ute i delar av kommunen där fiber ännu inte har erbjudits eller i varje fall inga byggbeslut har tagits. Det vi gör när vi träffas är att försöka kartlägga vilket område som avses och vilka fastighetsägare som verkligen är intresserade av fiber så att vi sedan kan föra en dialog med både Telia och IP-Only om vad som krävs för att komma igång med en fiberutbyggnad inom rimlig tid, helst under 2018. Finns det flera sådana "fibergrupper" som vill ha en dialog - tveka inte att kontakta mig per telefon eller e-post.

Information från bredbandssamordnaren 2017-10-18

Pågående projekt

Inte mycket nytt att rapportera sedan förra statusuppdateringen, men som alltid händer det något, se nedan:

IP-Only

 • Bästekille-projektet (från kusten ute vid Stenshuvud och österut till kommungränsen Tomelilla via bl.a. S. Mellby-Bästekille och Grevlunda): Första uppkoppling av en fastighet genomfördes 171017.
 • Bästekille 2-projektet (söder/väster om S:t Olof): Grävstart tidigarelagd och kan ske redan i år.
 • Hammenhögs-projektet (från Skillinge/Borrby och västerut till kommungränsen mot Tomelilla och söder om väg 11): Grävstart andra veckan i november med start precis väster om Skillinge och sedan Borrby med omnejd. 

Telia 

 • Fortsatt arbete i Karlabyområdet. Markägarmöte planerat tämligen omgående för Hannas och vägen mot Ö. Ingelstad.

Österlens kraft 

 • Samordningsmöte med kommunen avseende samförläggning av fiberkabel mellan hamnen och campingen (Tobisvik) denna månad så att fiber därefter ska kunna byggas ut i Tobisborg. Exakt när kommunens projekt kommer igång är inte klarlagt men förhoppningsvis byggstart relativt snart.

Nya projekt

Telia: Inga nya besked om nya byggbeslut.

IP-Only: Besked om nytt byggbeslut efter sommarens säljkampanj dröjer men förhoppningen är att besked ska komma innan oktober månad är till ända.

Österlens kraft: Se ovan under "Pågående projekt".

Information från bredbandssamordnaren 2017-10-02


Pågående projekt

Telia håller på och bygger ut fiber i Karlaby med omnejd. Utbyggnad till ett antal fastigheter i Hannas samt Ö. Ingelstad ligger i vänteläge i avvaktan på marktillträde. Inkoppling av fastighetsägare efter sommarens utbyggnad sker också i viss omfattning i sydöstra delen av kommunen. Det mesta ska dock vara klart.

IP-Only meddelar följande i de tre projekt där det finns byggbeslut.

 • Bästekille-projektet (från kusten ute vid Stenshuvud och österut till kommungränsen Tomelilla via bl.a. S. Mellby-Bästekille och Grevlunda): Rullar på för fullt med flera entreprenörer/underentreprenörer igång. Här räknar IP-Only med att minst 80 % av alla som skrivit på ett anslutningsavtal ska vara uppkopplade före årsskiftet. Första uppkoppling av en fastighet inom kort!
 • Bästekille 2-projektet (söder/väster om S:t Olof): Grävstart tidigt kvartal 1 nästa år, förutsatt inga problem med tjäle och snö.
 • Hammenhögs-projektet (från Skillinge/Borrby och västerut till kommungränsen mot Tomelilla och söder om väg 11): Markavtalsmöten med start nästa vecka. Grävstart i början av november. Alla inkopplade senast i mitten av andra kvartalet nästa år. Projektet indelat i sju stycken byggområden, där de två första att börja byggas är precis öster om Skillinge och Borrby med omnejd. Planen är att de första cirka 100 fastigheterna ska vara uppkopplade före årsskiftet.

Nya projekt

Telia: Telias landsbygdsbolag Zitius meddelar att sommarens säljkampanj hittills inte har lett till några nya byggbeslut. Men - tanken är att gå ut med en förnyad kampanj i de områden där det ändå har funnit ett intresse om än lite lågt.

IP-Only: Fortfarande pågår projektering och analys av de område där försäljning pågick i somras. Totalt sett för hela området är anslutningsgraden lite för låg, varför några delar troligtvis kommer att plockas bort, framför allt där Telia redan byggt ut, men även andra delar kan bli aktuella att ta bort just nu.

Österlenskraft: Har förberett med viss utbyggnad i Tobisborg. Inväntar utbyggnad från kommunens sida på väg mellan gästhamnen och Tobisviks camping där samförläggning ska kunna ske.

Avslutningsvis hoppas jag kunna ge en tydligare helhetsbild över vilka områden som ännu inte blivit beslutade för utbyggnad vid nästa statusrapportering.

Information från bredbandssamordnaren 2017-08-16

Nu sätter det igång igen med fiberutbyggnaden!

De tre aktörerna IP-Only, Telia och Österlens kraft har nu klarat av semesterperioden och förhoppningsvis tar det riktigt fart med den fortsatta utbyggnaden till mindre orter och på landsbygden. Det kan också nämnas att de eftersäljkampanjer som IP-Only bedrev/bedriver i redan färdigbyggda större orter givit upphov till många nya fiberanslutningar. Fler sådana kampanjer lär komma både från Telia och IP-Only. När det gäller Österlens kraft kan fastighetsägare alltid höra av sig och få en efteranslutning till ett rimligt pris året runt.

Sommaren har som säkert många av er som boende i kommunen uppmärksammat inneburit säljkampanjer från både Telia och IP-Only i områden där fiber tidigare inte har erbjudits. Just nu håller jag på med att försöka få en bild klar för mig hur dessa kampanjer avlöpt, helt klart har det inte varit enkelt för några av er som fått erbjudanden från bägge aktörerna. Det enda som, enligt vad jag vet, ska vara klart och där byggnation ska starta är Karlaby med omnejd. Finns dock en del frågetecken om områdets storlek som jag hoppas få klarhet i. Så fort jag fått grepp om hur det blir med byggbeslut eller nya säljkampanjer kommer det ny information här.

Pågående projekt

När det gäller Telia är informationen inte fullständig men under juli månad har installationer i fastigheter skett under hela sommaren, bl.a. i Gislövshammar. Även här hoppas jag på mer information inom kort.

IP-Only/ByNet är i full gång med grävarbeten i det stora landsbygdsprojektet i norra kommundelen, det s.k. "Bästekilleprojektet". Till detta ska läggas utökningen Bästekille 2 där det nu jobbas med markavtal.

När det gäller IP-Only/ByNets större projekt i södra kommundelen, det s.k. "Hammenhögsprojektet", är det först nu som avtal undertecknats med den entreprenör som ska hantera markavtal, grävning, installation av fiber m.m. Tyvärr uppgavs felaktigt att avtalet redan var påskrivet precis före semestern, men så var alltså inte fallet. ByNets ansvarige meddelar att möten med markägare kommer att ske under september månad och så fort tillräckligt många avtal är på plats börjar det grävas. Mer information om tidplanen kommer! Finns det personer med fastighet inom Hammenhögsprojektet som skulle vilja bistå IP-Only/ByNet med hantering av markavtal så kontakta gärna mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Österlens kraft bygger ut fibernätet i Bjärsjö och till kunder som efterbeställer inne i Simrishamn.

Information från bredbandssamordnaren 2017-07-07

Semestertider - men inte för fiberutbyggnaden!

De tre aktörerna som bygger ut fiber i kommunen meddelar alla att även om vissa grävaktiviteter går ner i tempo under juli månad, så är det ändå saker som händer, se nedan för respektive aktör.

I många av de områden i kommunen som ännu inte fått fiber har det uppstått en situation där både Telia och IP-Only kommit med erbjudanden om fiberanslutning. Bägge aktörerna har bjudit in till informationsmöten och även haft säljare ute. Vilken av aktörerna som den enskilde fastighetsägaren som vill ha fiber ska välja kan inte kommunen ha en synpunkt på - däremot agerar kommunen för att det antingen snabbt ska bli en "vinnare" som tar beslut om byggnation så att den andre kan hoppa av och lämna ifrån sig sina avtal eller att det kommer till stånd en samförläggning som innebär att både Telia och IP-Only kan fiberansluta fastigheter från samma grävda dike i ett område. Vid val av aktör är det dock viktigt att bland annat titta på följande

 • kostnad för anslutningen
 • månadskostnad för de tjänster som önskas
 • tidplan för utbyggnaden
 • bindningstid för påskrivet avtal om utbyggnad inte blir av
 • betalningsformer

I övrigt kan vi meddela att kommunens wifi-hotspots, som kan utnyttjas gratis, flitigt används på bland annat Tobisviks camping - efter sommaren kommer en utvärdering att göras. Om det sakans kapacitet på enskilda hotspots, kommer åtgärder att vidtas. Wifi-hotspots finns idag i Simrishamn på Stortorget, längs med Storgatan ner till hamnen, hela gästhamnen, Tobisviks camping liksom Kiviks camping, Kivik nere i hamnen och bort till hamnkiosken, vid järnvägsstationerna i Simrishamn och Gärsnäs, torget i Hammenhög, busstorget i Borrby, Skillinge vid gästhamnen och bort till affären samt i Brantevik vid hamnarna.

Vad händer på Österlens kraft

I Bjärsjö så grävs de sträckor som inte berörs av Trafikverket, där alla tillstånd fortfarande inte är klara. Denna vecka påbörjas utbyggnad från Bjärsjö ut mot Järredstadtorp (ca två veckor, sedan håller grävarna semester). I Simrishamn kopplas det hela tiden in kunder som beställer i efterhand.

Vad händer på IP-Only

Utbyggnaden i det så kallade Bästekilleprojektet har nu kommit igång med grävarbetena, med flera entreprenörer på plats som börjat gräva. IP-Only meddelar även att det mindre området väster om ursprungligt Bästekilleprojekt och som rapporterats om tidigare i år, benämnt Bästekille 2, även det har fått byggbeslut och kommer att påbörjas vad gäller markavtal snarast möjligt.

I det så kallade Hammenhögsprojektet, som omfattar stora delar av södra kommundelen (för mer detaljer, se tidigare rapportering), har det funnits en hel del oro om projektet verkligen blir av trots att IP-Only lämnat besked om att byggbeslut har tagits. IP-Only meddelar denna vecka att avtal nu skrivits med entreprenörer som ska påbörja arbetet med markavtal och tomtprojektering snarast möjligt.

När det gäller pågående säljkampanj som främst omfattar områden i norra kommundelen som tidigare inte fått några fibererbjudanden, så är informationen från IP-Only att det rullar på men anslutningsgraden är fortfarande relativt låg, det saknas alltså en bit upp till de 60 % som IP-Only sagt krävs för att ett byggbeslut ska tas. Säljkampanjen pågår minst till 15 juli så efter denna tidpunkt vet vi mer hur det kommer att gå.

Efterkampanjer i de flesta av de redan utbyggda orterna har inneburit många nya fiberanslutningar. IP-Only har meddelat att tidplanen är att inom en månad efter en efterbeställning så ska fibern vara indragen och driftfärdig.

Vad händer på Telia

Telia meddelar att utbyggnaden i områden där byggbeslut redan tagits fortsätter under sommaren, i övrigt pågår säljkampanjer både från Telia Öppen Fiber och Telias landsbygdsbolag Zitius. Hur länge kampanjerna kommer att pågå vet vi inte, men en statusuppdatering kommer efter semesterperioden.

Avslutningsvis

Nu tar bredbandssamordnaren semester, men återkommer i början av augusti för ny rapportering! Ha en skön sommar!

Kort notis från bredbandssamordnaren 2017-06-19

Gemensam rapport om bredband i centrala och östra Skåne
I fredags släpptes rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” där även Simrishamns kommun ingår. Rapporten kan läsas i sin helhet här.

För Simrishamns del framgår det specifikt vad som har hänt under appendix 1, avsnitt 1.9. Viktigt att poängtera att kommunen idag siktar på att uppnå målet om minst 95 % ska ha tillgång till en fiberanslutning redan under 2018. Vi kan konstatera att Simrishamns kommun därmed är bland de bästa i Skåne när det handlar om att medborgarna erbjuds bredband via fiber.

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att fiber snarast möjligt behövs till alla hushåll och företag om en kommun ska vara attraktiv att bo eller bosätta sig i. Några av de tjänster som idag efterfrågas är:

 • Nöje, underhållning, tv
 • Smarta hem med t.ex. brandlarm, inbrottslarm, varning för låg värme m.m.
 • Informationssökning
 • Banktjänster
 • Samhälls-/myndighetstjänster
 • Möjligheter att studera eller arbeta hemifrån
 • Många uppkopplade samtidigt

Kort notis från bredbandssamordnaren 2017-06-13

IP-Only håller två fibermöten i Gärsnäs' allaktivitetshus den 19/6 med start kl. 17 resp. kl. 19. Adress: Skolvägen 23. Syftet med mötena är att informera om utbyggnad till dem som nu fått erbjudande om fiberanslutning av IP-Only. 

Kort notis från bredbandssamordnaren 2017-06-07

IP-Only meddelar att det under juni månad pågår eftersäljkampanjer i följande orter:

 • Hammenhög
 • Vik
 • Baskemölla
 • Viarp

Information från bredbandssamordnaren 2017-05-23

Fortsatt utbyggnad av Telia

Telia meddelade igår följande: "Nu kommer alla hushåll och företag i Simrishamns kommun, som inte tidigare fått erbjudande om fiber, att få möjlighet att koppla upp sig på ett öppet fibernät via Telias dotterbolag Zitius." Telias fiberchef säger att hon hoppas "att många anmäler sitt intresse, för ju fler som anmäler sig, desto fler kan vi verkligen bygga till". Erbjudandet har gått ut till 2 400 villor och företag med ett anslutningspris på 19 900 kr. Om det är någon fastighetsägare som inte har fått något erbjudande, vare sig nu eller tidigare, så kan man ändå gå på något av informationsmötena nämnda nedan eller gå in på www.fibertillalla.se för att där kontrollera att man finns med.

Telia har även meddelat att man tagit fram en ny produkt för korttidsabonnemang (alltså fritidsabonnemang där du kan teckna dig för en dag, en vecka eller en månad). Mer information om denna kommer när vi vet mer.

Telia bjuder in till informationsmöten enligt följande:

 • 12 juni kl. 18.30 Skillinge/Järrestad: Skillinge skola
 • 13 juni kl. 18 Kivik: Kiviks sporthall
 • 14 juni kl. 18 Vitaby: Vitaby medborgarhus
 • 15 juni kl. 18 Sankt Olof: Sankt Olofs medborgarhus

På dessa möten finns representanter på plats från bl.a. Zitius som kommer att berätta om möjligheten att koppla upp sig på ett öppet fibernät och samtidigt svara på frågor.

Från kommunens sida vill vi påpeka vikten av att anslutningsgraden blir hög om utbyggnaden ska bli av, alternativt måste de som vill ha en anslutning t.ex. själva bidra på något sätt i form av t.ex. grävning.

Eftersäljkampanj från IP-Only

Tidigare meddelade eftersäljkampanjer på följande orter pågår för fullt: Kivik, Simrislund, Skillinge, Brantevik, Rörum/Knäbäckshusen, Borrby, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Vitemölla och Örnahusen.

Orter som ännu inte kommit med, kommer successivt att informeras om av IP-Only och kommunen.

IP-Only har också meddelat att korttidsabonnemang ska vara lättare att beställa via deras portal.

Utbyggnadsläget

Telia rapporterar att alla projekt där byggbeslut tagits (se tidigare statusrapportering) kommer att vara färdigbyggda under året om inga problem med tillstånd dyker upp.

IP-Only rapporterar följande när det gäller de två större landsbygdsprojekten:

 • Projektet med Bästekille som centrum: Grävarbetena har kommit igång i bl.a. Grevlunda. 
 • Projektet med Hammenhög som centrum: Fasen med att med att få in markavtal ska vara igång. Tomtprojektering ska också starta inom kort.

Avslutningsvis

Jag som bredbandssamordnare kommer att berätta om den snabba fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun vid två tillfällen framöver. Dels i Stockholm den 29/5, inför SKL, Sveriges kommuner och landstings nätverksträff för kommunala bredbandsfrågor,  dels den 12/6 då Region Skåne arrangerar ett seminarium på temat "Planera för det digitala samhället".

Information från bredbandssamordnaren 2017-04-27

Eftersäljkampanj från IP-Only

IP-Only meddelar att för ett antal orter enligt nedan kommer eftersäljkampanjer i redan utbyggda orter att tidigareläggas och starta redan under maj månad. Orterna som avses är:

Kivik, Simrislund, Skillinge, Brantevik, Rörum/Knäbäckshusen, Borrby, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Vitemölla och Örnahusen

Hur kampanjerna kommer att gå till, se frågor och svar hos IP-Only enligt följande.

 • Vad gäller för övriga orter, sker det enligt tidigare tidplan? - Under Q3-Q4 informerar IP-Only löpande.
 • Säljkampanjen innebär vad? Brevutskick, uppringning och besök ute på plats? - Stämmer!
 • Vad kan fastighetsägare som ser informationen på kommunens eller IP-Onlys hemsida göra spontant? Gå in på IP-Onlys hemsida och beställa direkt eller ringa till IP-Onlys kundtjänst (fr.o.m. 2 maj) - Beställa via fysiskt beställningsformulär som skickas till brevlådan, beställa direkt av säljaren vid kundmöte, beställa direkt på webben och beställa via kundservice (0414/56 01 00).

Information från bredbandssamordnaren 2017-04-19

De vita fläckarna

För de"vita fläckar", dvs. de områden som ännu inte fått erbjudande om en fiberuppkoppling, pågår arbete hos IP-Only och Telia för att komma med förslag till lösningar, båda aktörerna har helt eller delvis kommit med upplägg som just nu diskuteras. Tanken är att kommunen ska kunna fatta ett beslut om en heltäckande fortsättning innan sommaren i år. Allt som allt rör det sig om knappt 1 000 fastigheter varav drygt hälften är permanentboende.

Utbyggnadsläget

Telia rapporterar att de börjat byggnationen i Ö. Ingelstad, Hannas, Vallby, Tunby och Skräddarödsbyn. När det gäller Karlaby med omnejd så inväntar Telia en del markavtal innan utbyggnaden kan starta.

IP-Only är i princip klara med att bygga ut fibernätet i Gröstorp, Gladsax, Järrestad, Rörum och Rörumsstrand (inkl. Knäbäckshusen). Återstår återställning av markytor, t.ex. asfalt, men där är man redan igång. 

Specifikt för asfaltåterställning av två färdigutbyggda orter, Borrby och Gärsnäs, där all asfalt ännu inte kommit på plats, har IP-Only fått på sig fram till senast 2017-06-28 att bli klara. 

När det gäller de två större landsbygdsprojekten så gäller följande:

 • Projektet med Bästekille som centrum: Grävarbetena utlovas komma igång under april månad. 
 • Projektet med Hammenhög som centrum: Fasen med att med att få in markavtal ska starta nu. Förhoppningen är att grävarbetena ska kunna starta till sommaren.

Österlens kraft meddelar att fiber till Bjärsjö installeras nu. När det gäller Tobisborg kommer en del grävarbeten ske i själva Tobisborg under våren/sommaren, men på grund av att själva huvudfibern från Simrishamn ska samförläggas i samband med arbeten som kommunen utför i bl.a. Tobisvik, kommer inga uppkopplingar att kunna ske förrän till hösten.

Efterkampanjer i redan utbyggda områden

Telia rapporterar att de kommer att gå ut med efterkampanjer i redan utbyggda områden, där man redan nu på deras hemsida www.oppenfiber.se kommer att kunna se när en efterkampanj kommer att ske, t.ex. under april månad. Det nya är att man redan nu ska kunna anmäla sig/skriva avtal även om kampanjen ännu inte kört igång. Leverans kommer dock inte att ske förrän efter det att kampanjen avslutats.

IP-Only kommer att starta efterkampanjer i redan utbyggda orter senast i juni månad och dessa kommer att pågå i princip året ut. Ska gå att följa mer exakt på simrishamn.ip-only.se. Förhoppningsvis kommer kampanjerna igång tidigare och om så är fallet kommer detta att rapporteras på denna sida.

När det gäller områden där Österlens kraft byggt ut fiber, främst inne i Simrishamn och delar av Simrislund, är det bara att ringa och fråga när efteranslutning kan ske.

Information från bredbandssamordnaren 2017-03-15

De vita fläckarna

IP-Only har meddelat att deras landsbygdsbolag ByNet har gått igång med en säljkampanj i ett område från Attusa i nordväst till Ljunglyckorna i syd och fram till delar av Onslunda i väst. Mer detaljerat handlar det om delar av Attusa, Ekeröd, Kyrkeröd, Ljunglyckorna, Maryd, Måsalycke, Onslunda, Raskarum, Skräppeboda, Snapparp,Tunby och Älmhult. De flesta ska nu ha fått ett erbjudande.

För resterande "vita fläckar" pågår arbete hos IP-Only och Telia för att komma med förslag till lösningar, båda aktörerna har helt eller delvis kommit med upplägg som just nu diskuteras. Förhoppningen är att vi inom ett par veckor ska ha ett färdigt förslag att ta ställning till. Allt som allt rör det sig om knappt 1 000 fastigheter varav drygt hälften är permanentboende.

Utbyggnadsläget

Telia rapporterar att de börjat byggnationen i Ö. Ingelstad, Hannas, Vallby, Tunby och Skräddarödsbyn, ännu så länge mest med hantering av markavtal som ett första steg.

IP-Only är i princip klara med att bygga ut fibernätet i Gröstorp, Gladsax, Järrestad, Rörum och Rörumsstrand (inkl. Knäbäckshusen) och uppkopplingar av enskilda fastigheter är också i slutfasen. Återstår återställning av markytor, t.ex. asfalt, men där är man redan igång. När det gäller de två större landsbygdsprojekten så gäller följande:

 • Projektet med Bästekille som centrum: Markavtalen är snart på plats, varför grävarbetena kommer att kunna starta i slutet av mars eller senast under april månad. 
 • Projektet med Hammenhög som centrum: Man kommer att starta fasen med att få in markavtal. Förhoppningen är att grävarbetena ska kunna starta till sommaren.

Österlens kraft meddelar att fiber till Bjärsjö just i dagarna håller på att komma på plats. När det gäller Tobisborg kommer en del grävarbeten ske i själva Tobisborg under våren/sommaren, men på grund av att själva huvudfibern från Simrishamn ska samförläggas i samband med arbeten som kommunen utför i bl.a. Tobisvik, kommer inga uppkopplingar att kunna ske förrän till hösten.

Efterkampanjer i redan utbyggda områden

Telia rapporterar att de kommer att gå ut med efterkampanjer i redan utbyggda områden, där man redan nu på deras hemsida oppenfiber.se kommer att kunna se när en efterkampanj kommer att ske, t.ex. under april månad. Det nya är att man redan nu ska kunna anmäla sig/skriva avtal även om kampanjen ännu inte kört igång. Leverans kommer dock inte att ske förrän efter det att kampanjen avslutats.

När det gäller IP-Only så hänvisas till förra statusrapporten.

Information från bredbandssamordnaren 2017-02-01

De vita fläckarna minskar i storlek

Telia har meddelat att de har eller att de inom kort kommer att börja sälja fiberanslutningar i Gislövshammarsområdet. Tyvärr har vi inte fått ett exakt område som omfattas, men den som är intresserad gör bäst i att kontakta Telia direkt, kontaktuppgifter finns på deras hemsida www.teliaoppenfiber.se.

För resterande vita fläckar så pågår arbete hos främst IP-Only och Telia för att komma med förslag till lösningar, bägge aktörerna har lovat att komma med ett upplägg under februari månad.

Utbyggnadsläget

Telia rapporterar att de börjar bli klara med de fyra första områdena, dvs. Mälarshusen upp t.o.m. Spraggehusen, Glimminge–Gnalöv–Gislöv med omnejd, Gyllebo–Ö. Vemmerlöv och Ravlunda–Havängs sommarby. Övriga orter med viss omnejd där byggbeslut tagits, som Ö. Ingelstad, Hannas, Vallby, Tunby och Skräddarödsbyn, kommer att startas under kvartal ett i år, som vanligt med hantering av markavtal som ett första steg.

IP-Only är i slutfasen med att bygga ut fibernätet i Gröstorp, Gladsax, Järrestad, Rörum och Rörumsstrand (inkl. Knäbäckshusen) och uppkopplingar av enskilda fastigheter har startat eller är nära förestående. När det gäller de två större landsbygdsområden, ett i norr med Bästekille som centrum och ett i söder med Hammenhög som centrum, är man i fasen att hantera markavtal. Specifikt för Bästekilleprojektet meddelas att i februari kommer IP-Onlys bolag som sköter utbyggnaden på landsbygden, ByNet, skicka ut folk ska aktivt på plats ska få in markavtal. Detalprojekteringen är klar och tillstånd hos t.ex. Trafikverket är sökta. Min förhoppning är att riktigt arbete ute i fält ska synas i innan kvartal ett är över, om det inte kommer en sen vinter. När det gäller Hammenhögsprojektet ligger detta lite efter även om detaljprojekteringen är påbörjad.

Efterkampanjer i redan utbyggda områden

Inga uppgifter från Telia i dagsläget men även här kan fastighetsägare som vill ansluta sig alltid kontakta Telia via deras hemsida, se ovan.

När det gäller IP-Only så har de lämnat in en reviderad efterkampanjplan enligt följande:

 • Juni: Rörum/Knäbäckshusen, Vik, Borrby och Vitaby.
 • Juli: Örnahusen, Kivik, Brantevik, Skillinge, Baskemölla och Vitemölla.
 • September: Simris, Gärsnäs, Simrislund och Hammenhög.
 • November: Östra Tommarp, Sankt Olof och Gladsax/Järrestad/Gröstorp

Information från bredbandssamordnaren 2017-01-20

Stor nyhet - utbyggnadsbeslut taget för stora delar av södra kommundelen

ByNet, dotterföretag till IP-Only och ansvarigt för utbyggnad på landsbygden, har precis meddelat att de tagit beslut om utbyggnad i området enligt kartan nedan:

Bredbandskarta S. Mellby m m

Undantag enbart för delar av Hannas, Ö. Ingelstad och Vallby där Telia redan tagit beslut om att bygga ut. Kommunen kommer att verka för att en samförläggning ska kunna ske i de tre nämnda orterna allt i syfte att boende ska kunna välja antingen Telia eller IP-Only (i Hannas, Ö. Ingelstad och Vallby).

Ni som har skrivit på anslutningsavtal kan alltså lugnt invänta att utbyggnaden kommer igång - viktigt dock att påpeka att innan det börjar grävas, så ska markavtal tecknas med berörda markägare och det kommer att ta sin tid. IP-Only/ByNet meddelar också att de inom kort kommer att skriftligen informera de som skrivit på avtal om vad som nu kommer att hända. Och för er som ännu inte skrivit på ett avtal, meddelar ByNet att det fortfarande är möjligt att göra detta.

Utbyggnad till Bjärsjö

Österlens kraft meddelar att de planerar för en utbyggnad till Bjärsjö under våren. Införsäljning kommer att påbörjas inom kort.

Utbyggnad till vita fläckar

Det pågår arbete med att kartlägga vilka delar av kommunen som ännu inte fått erbjudande om fiberanslutning, de så kallade vita fläckarna. Tanken är att ha ett förslag till lösning framme under kvartal ett i år. Förhoppningen är att även de som bor inom de vita fläckarna ska få ett erbjudande om anslutning i år.

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudien är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Perstorp, Eslöv, Höör, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo, med Östra Göinge kommun som projektägare.

Projektet syftar till undersöka/bevara:

 1. Vad tjänar kommunerna på sikt på ett utbyggt fibernät och de möjligheter det ger den kommunala verksamheten? Vad innebär det för utvecklingsmöjligheterna för näringslivet i kommunerna? Det handlar om att tydliggöra motiven till en fortsatt utbyggnad för att finansiärer (kommuner, företag, den ideella sektorn) ska förstå betydelsen.
 2. Var kommer de vita fläckarna att bli i respektive kommun (antingen för att inget intresse finns, alternativt för att landsbygdspengarna tar slut utan att alla har fått medel)? Vad innebär detta för den totala utbyggnaden och möjligheten att nå 95 %?

Frågeställningarna ska bidra med argumenten till kommunernas (= beslutsfattarnas) engagemang och kunskap kring digitalisering och alternativen för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Önskvärt är att projektet kan presentera ett konkret underlag med nyttokalkyler för besparingar som en fiberutbyggnad kan ge i form av att det möjliggör digitalisering av offentliga tjänster inom t.ex. omsorg, skola och energi.

Förstudien pågår 2016-10-01–2017-09-30 och medfinansieras med 399 995 kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Analys av samhällsekonomiska effekter av fiber till hemmet i Skåne och Blekinge

Skånskt bredbandsforum, där Simrishamns kommun är med via Region Skåne, har i dagarna erhållit en studie genomförd av Acreo, ett statligt forskningsinstitut. Studien visar i sammanfattning vilka effekter en fiberutbyggnad till alla får i form av besparingspotentialer i hemtjänsten, ökade arbetstillfällen, minskade koldioxidutsläpp med mera. Omräknat till Simrishamns kommun så är det både mycket pengar och många jobb det handlar om. Här kan du ladda ner en pdf av studien (2 Mb).

Information från bredbandssamordnaren 2016-12-28

Nya utbyggnadsprojekt.

Varken Telia eller IP-Only tar ledigt i mellandagarna, det gäller att ansluta så många som möjligt innan årsskiftet och innan en eventuell vinter kommer. Bli inte förvånad om ni som skrivit på ett anslutningsavtal och ännu inte blivit uppkopplade blir kontaktade någon under mellandagarna. 

Till er som är fritidsboende kan det vara extra viktigt att kontrollera brevlådan - jag har fått en del påringningar från fastighetsägare som trots påminnelser till aktörerna som säljer och bygger ut att de ska skicka information och underlag till adressen där man är permanent bosatt ändå upptäcker att posten är ställd till fritidshuset!

Nya säljområden.

I tidigare nämnda säljområden i södra kommundelen (från Ö. Hoby i öster via Hammenhög till kommungränsen i väster) har IP-Only meddelat att säljkampanjen förlängs över trettonhelgen. Det betyder i klartext att anslutningsgraden ännu inte har kommit upp i den nivå som krävs.

Telia är igång och undersöker om de kan tänka sig att dra igång sälj i Gislövshammar med omnejd. Hoppas på snart besked!

Eftersälj.

Från kommunens sida har vi länge tjatat på aktörerna att de är av största vikt att eftersäljkampanjer kommer igång så snart som möjligt, det är inte acceptabelt att till exempel nyinflyttade som köpt ett hus där fiber är förberett fram till tomtgränsen ska behöva vänta mer än ett år innan de kan erbjudas en fiberanslutning till ett rimligt och skäligt pris. Idag kräver både Telia och IP-Only cirka 35 000 kr inkl. moms för att koppla upp en fastighet om fiber finns i tomtgränsen och om fastighetsägaren vill ha leverans nu!! Kommunen jobbar därför med att hitta andra lösningar som ska ge möjligheter till snabbare inkoppling till vettiga priser, betänk regeringens nya bredbandsstrategi, se nedan, där det i princip förutsätts att alla ska vara uppkopplade senast 2025.

Till dags dato säger Telia att efterkampanjer ska komma i rimlig tid efter att ett område är färdigutbyggt. IP-Only har precis meddelat följande när det gäller kommande eftersäljkampanjer

 • Juni: Borrby – Vik – Rörum Knäbäckshusen
 • Juli: Kivik – Örnahusen – Brantevik – Skillinge – Baskemölla – Vitemölla
 • September: Simris – Gärsnäs – Simrislund – Hammenhög
 • November: Sankt Olof – Gladsax/Gröstorp/Järrestad – Östra Tommarp

Avslutningsvis:

Regeringen har nyligen kommit med en ny bredbandsstrategi som, förutom att höja kraven för hela landet till 95 % när det gäller andelen hushåll och företag som ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s 2020, också säger att alla ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025. För 2025 har regeringen varit än tydligare och säger att 98 % ska tillgång till minst 1 Gbit/s och i princip ska resten ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Regeringen är också tydlig med att man vill att alla i praktiken också ska vara uppkopplade eftersom digitaliseringen kräver detta, t.ex. nämns att mycket av vården kommer att ges på distans. 

Sammanfattningsvägs säger regeringen att  "Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället."

Gott nytt år och med förvissningen om att många nya fiberanslutningar kommer att ske 2017!

Information från bredbandssamordnaren 2016-12-12

Nya utbyggnadsprojekt.

Det har inte hänt lika mycket på denna front som senast, men ändå glädjande att Telia tagit byggbeslut på Karlaby med omnejd, byggnationen kommer snart igång. När det gäller Telias övriga säljkampanjer så har det blivit många besked om att utbyggnad inte kommer att ske, i princip är det enbart i delar av följande orter som byggnation är planerad att starta under första kvartalet nästa år: Vallby/Salarp, Skräddaröd, Tunby och Hannas/Ö. Ingelstad. 

Nya säljområden.

I tidigare nämnda säljområden i södra kommundelen (från Ö. Hoby i öster via Hammenhög till kommungränsen i väster) är IP-Only fortfarande igång, vilket i klartext innebär att uppsatta mål på anslutningsgrad ännu inte uppnåtts. Viktigt att skicka in påskrivna avtal så fort som möjligt om man vill ha en fiberanslutning så att byggprocessen kan komma igång! Vad gäller Telia i detta område, se ovan under nya utbyggnadsprojekt.

I ett av områdena som Telia tagit beslut om att inte bygga ut, Tobisborg och längs vägen ner till Gröstorp, finns det dock en annan aktör som är på gång med ett utbyggnadsprojekt efter årsskiftet.

Viktigt att poängtera att om det skulle bli så att utbyggnaden på grund av låg anslutningsgrad inte blir av just nu så kommer kommunen jobba för att det kommer en chans och då förhoppningsvis tillsammans med de vita fläckar som omnämns i nästa stycke. Om inte så kan det förstås dröja ett par år innan det kommer en ny chans.

För de områden där inget säljerbjudande kommit alls (vita fläckar) jobbar vi med att kartlägga mer exakt vilka hushåll det gäller. Tanken är att under början av nästa år hitta någon aktör som är intresserad av att komma med ett erbjudande under 2017.

Avslutningsvis:

Utbyggnaden i de orter och områden som Telia, IP-Only och Österlens kraft sålt in tidigare år går i rask takt, ofta vill man få in så många nyanslutningar som möjligt på plats före årsskiftet! Jag har bland annat fått rapporter om att ljuset redan har kommit till Sandby och Borrby strand.

Information från bredbandssamordnaren 2016-11-15

Nytt utbyggnadsprojekt.

Tidigare i höstas informerades om ett nytt säljområde: Raskarum, Stubbaröd, Östaröd, Grevlunda, Attusa, Holmana, Hjälmaröd, Bästekille, S. Mellby, Svinaberga m.fl. Mycket glädjande har vi fått besked att anslutningsgraden i området har varit hög och ByNet, ett dotterföretag till IP-Only, har därför beslutat att påbörja utbyggnaden i hela området - ingen del undantagen! Om jag förstått allt rätt, så är målsättningen att utbyggnaden ska vara klar kring halvårsskiftet nästa år. Dock med brasklappen att alla markavtal kan hanteras rimligt snabbt och att det inte uppstår problem med diverse tillstånd. Sammanfattningsvis väldigt kul att detta projekt med nästan 800 fastigheter nu kan komma igång!

Nya säljområden.

I tidigare nämnda säljområden i södra kommundelen, där både IP-Only och Telia är igång, pågår fortfarande säljkampanjerna, vilket i klartext innebär att uppsatta mål på anslutningsgrad ännu inte uppnåtts. Viktigt att skicka in påskrivna avtal så fort som möjligt om man vill ha en fiberanslutning så att byggprocessen kan komma igång!

Jag har idag fått besked från Telia att de även dragit igång en ny kampanj i Karlaby med omnejd.

Förhoppningsvis kommer det fler säljkampanjer i de områden som ännu inte fått chansen - eftersom kostnaden att bygga ut fiber i dessa områden är de högsta så är det av största vikt att många vill ansluta sig. Jag vill därför passa på och påminna om de möjligheter som en fiberanslutning medför, förutom tillgång till mycket snabbt internet, tv, film och telefoni, till exempel:

 • Vård och omsorg i hemmet. Kommunens socialförvaltning kommer inom kort inleda ett test av ny välfärdsteknologi som kräver snabb kommunikation i ett boende i S:t Olof.
 • Studier hemifrån. Fler och fler utbildningar som bara finns tillgängliga på en eller fåtal utbildningsplatser i Sverige görs tillgängliga via Internet
 • Arbete hemifrån. Att bo naturskönt men ändå ha ett arbete på t.ex. ESS i Lund kommer att värdesättas än mer i framtiden, det räcker nog att vara i Lund 1-2 dagar i veckan medan resten av jobbet görs via fiberuppkopplingen i Simrishamn.

Avslutningsvis:

Utbyggnadstakten är fortsatt hög i kommunen och som det ser ut just nu kommer cirka 80 % av alla hushåll och företag att ha möjlighet till en fiberuppkoppling vid årsskiftet. Det tackar vi IP-Only, Telia och Österlens kraft för! Men - vi ligger fortsatt i för att under 2017 ha mindre än 10 % kvar inför 2018!

Information från bredbandssamordnaren 2016-10-17

Nytt säljområde.

En av aktörerna i kommunen som bygger ut fiber, IP-Only tillsammans med dotterföretaget ByNet, har precis gått ut i en ny säljkampanj, se området på kartan nedan. 

För att informera om utbyggnaden och vad det innebär prismässigt, tidplaner för utbyggnaden, antalet fastighetsägare som måste ansluta sig etc., har ByNet bjudit in boende i området till stormöte i Borrby skola den 2/11 kl. 18.30. Personer från ByNet finns med på mötet liksom bredbandssamordnaren från kommunen. 

Så här ser kartan ut gällande möjlighet till fiberanslutning i Östra Hoby, Hannas, Vallby, Blästorp, Norregårda, Glivarp m.fl.

IP-Only kommer även ha efterkampanj i Simrislund, Borrby, Gärsnäs och Hammenhög i november.

Information från bredbandssamordnaren 2016-10-07

Intresset för att bygga ut fiber i vår kommun har nu även spridit sig till övriga Skåne!

Till och med i Helsingborgs Dagblad kunde vi nyligen läsa att flera aktörer tävlar om att bygga ut fiber på landsbygden och i mindre orter på Österlen! Precis som om det skulle vara konstigt! 

Efter förra informationen har det pågått en hel del planläggning och diskussioner om fortsatt utbyggnad utöver det som skett i sommar och tidigare i höst där både IP-Only och Telia varit aktiva.

Tack vare intensivt arbete och mycket bra agerande från byalagen i Bästekille och S. Mellby så har nu nästa säljområde annonserats av ByNet/IP-Only. Tacknämligt att det inte enbart är de mindre orterna som får chansen utan hela området som visas nedan.

För att informera om utbyggnaden och vad det innebär prismässigt, tidplaner för utbyggnaden, antalet fastighetsägare som måste ansluta sig, har byalaget i S. Mellby bjudit in boende i området till stormöte i S. Mellby kyrka den 19/10 kl. 18.30. Personer som drivit frågan från bl.a. S. Mellby och Bästekille finns med på mötet liksom ByNet och bredbandssamordnaren från kommunen. 

Så här ser kartan ut gällande möjlighet till fiberanslutning i Raskarum, Stubbaröd, Östaröd, Grevlunda, Attusa, Holmana, Hjälmaröd, Bästekille, S Mellby, Svinaberga m.fl.

Bredbandskarta S. Mellby

Information från bredbandssamordnaren 2016-09-16

Det är glädjande att intresset för att bygga ut fiber i vår kommun nu är större än någonsin!

Både IP-Only och Telia är igång och projekterar och bygger i de orter där försäljning skedde i somras.

IP-Only är i startgroparna i Gladsax, Gröstorp, Järrestad, Rörum, Rörumsstrand och Knäbäckshusen medan Telia redan bygger i Borrbystrand och Gyllebo/Ö. Vemmerlöv. Telia är i startgroparna även i Ravlunda, Havängs sommarby, Gislöv och Gnalöv med omnejd samt övriga byar mellan Mälarhusen och Spraggehusen.

Telia fortsätter sina kampanjer, till och med i byar där IP-Only redan i somras hade säljkampanjer och även tagit beslut om utbyggnad. Se nedan urklipp från Telias pressmeddelande från igår den 15/9.

”I och med det stora intresset för fiber så startar vi nu fiberkampanjer som pågår till den 25 oktober i följande områden i Simrishamn: Vallby Salarp, Järrestad, Gladsax, Gröstorp, Tobisborg, Rörum, Tunby, Hannas, Östra Ingelstad och Svinaberga.”

Information från bredbandssamordnaren 2016-08-31

Stor uppslutning vid avslutande fiberambassadörsmöte 

Igår kväll träffades nästan alla fiberambassadörer från kommunens större orter för att fira att fiberutbyggnaden nu i princip är klar till de större orterna, lite är kvar i södra delarna av Ö. Tommarp. Hela gänget, förstärkt med kommunalråd och chefen för IP-Only, träffades på Skillinge hamnkrog för en god middag och diskussion om vad som händer nu. Men innan jag ger en sammanfattning av vad som kommer sedan, vill jag passa på att rikta ett mycket stort tack till alla er fiberambassadörer i Brantevik, Skillinge, Örnshusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Vitaby, S:t Olof, Kivik, Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp, Vitemölla och Simris med Viarp, som på helt ideell basis bidragit till den snabba fiberutbyggnad som Simrishamns kommun fått uppleva. STORT TACK! Och ett speciellt tack till Britt-Marie Norelius som drivit, och driver, facebokgruppen "Simrishamns e-fiberambassdör", här har många frågor rests och besvarats på ett synnerligen bra sätt!

Vad händer nu?

Wifi-utbyggnaden fortsätter nu under hösten i ett flertal orter utanför Simrishamn, så fort vi är klara så kommer det information här på kommunens hemsida var det finns wifi-zoner. 

Fortsatt bredbandsutbyggnad är redan igång! Enligt information från Telia är man igång för fullt med projektering, inklusive hantering av markavtal, i Mälarhusen-Spraggehusen, Glimminge med omnejd, Gyllebo-Ö. Vemmerlöv och Ravlunda-Haväng. När det gäller IP-Only så är man nu igång på motsvarande sätt i Gladsax, Gröstorp, Järrestad, Rörum, Rörumsstrand och Knäbäckshusen.

Utöver ovanstående kommer både Telia och IP-Only med största sannolikhet att även påbörja säljkampanjer i ytterligare några områden, men eftersom de nu är konkurrens om fiberkunderna får vi inte i förväg reda på vilka områden som är på gång.

För er som bor i områden som vare sig fått fiber eller fått ett erbjudande om fiberanslutning så kartlägger vi nu vilka områden som det gäller. Avsikten är att redan inom någon månad ha kartläggningen klar så vi redan innan året är slut kan ha en plan klar för hur ni ska få chansen - målsättningen är att alla ska ha fått ett erbjudande under 2017!

Information från bredbandssamordnaren 2016-08-11

Snart byggstart i mindre orter och på landsbygden

Både Telia och IP-Only har haft igång (och har delvis fortfarande igång) säljkampanjer i ett antal mindre orter och på ren landsbygd enligt information i juni och juli. Det som är kul att skriva denna gång är att det ser ut som om själva byggnationen snart ska komma igång, dvs. antalet fastighetsägare som skrivit på skarpa avtal ser ut att vara tillräckligt stort. Men - för att komma igång med grävandet på riktigt krävs att Telia och IP-Only tecknar avtal med berörda markägare där fiberkabeln ska dras fram. Bägge har därför ett önskemål om att ni som har kännedom, eller företräder, vägföreningar i följande orter kontaktar Telia eller IP-Only enligt nedan.

Telia

Kontakta Jakob Tostrup (som jobbar på Akea) på 0729-86 19 91 eller via e-post jakob.tostrup (at) akeab.se. Gäller följande orter inledningsvis: Mälarhusen, Sandby, Borrby strand, Kyhls strand och Spraggehusen. Småvägar på åkermark i närheten av/mellan ovanstående orter också.

Efter ovanstående räknar Telia med att komma igång med följande orter, så även för dessa med omnejd önskas kontakt redan nu: Ravlunda, Haväng, Gislöv, Gnalöv, Ö. Vemmerlöv och Gyllebo. Kan vara någon mindre ort som saknas, men ni som skrivit på ett avtal i sådan ort kan alltid ringa om ni vet att det är någon vägförening inblandad.

IP-Only

Kontakta Bo Malmqvist på e-postadress bo.malmqvist (at) ip-only.se. Gäller följande orter: Gröstorp, Gladsax, Järrestad, Rörum, Rörums strand och Knäbäckshusen. 

Vad händer i övrigt?

Kommunen kartlägger vilka orter och områden som är kvar att bygga ut till efter sommarens kampanjer samtidigt som vi jagar på hos alla som bygger ut fiber att ge sig på de orter och områden som ännu inte fått chansen. Under hösten kommer vi få en bild av var och hur många som fortfarande är kvar att bygga till. Förhoppningen är att det inte så många kvar och att vi under 2017 ska få till utbyggnad även till dessa så att målet att ha hela kommunen utbyggd 2018 ska kunna hållas.

Information från bredbandssamordnaren 2016-07-03

Sommarhälsning

Redan vid förra rapporteringen meddelades att nu har även Telia gett sig in i kommunen och erbjuder fiberanslutningar i några utvalda orter, se förra statusrapporten. Sedan dess har IP-Only vaknat på riktigt och de informerar på sin uppfräschade hemsida följande: "Vi börjar nu bli färdiga med de större orterna i Simrishamns kommun och under nästa vecka påbörjas försäljningen i följande orter: Spraggehusen, Borrby strand, Sandby strand, Mälarhusen, Gröstorp, Gladsax, Järrestad, Ö. Vemmerlöv, Gyllebo, Rörum, Rörums strand och Knäbäckshusen. I dessa orter kommer anslutningsavgiften att vara 19 900 kr/ink. moms med möjlighet att använda ROT-avdrag på 2 010 kr."

Av ovanstående framgår att det i några orter kommer att finnas två alternativ, Telia och IP-Only. Att välja är inte lätt, men det viktigaste är att först göra den jämförelse som nämndes förra gången och som repeteras nedan.

 • anslutningspris
 • vad som ingår i anslutningspriset
 • om avbetalningsplan erbjuds, vad är kostnaden för detta
 • utlovad leveranstid och om det finns en bortre gräns för garanterad leveransdag
 • månadskostnad för de tjänster du/ni vill ha
 • uppsägningstider

Om inte detta hjälper så är det magkänslan som får styra, vem har jag störst förtroende för? 

Det som jag kan berätta om är att både Telia och IP-Only säger att om de efter säljkampanjen beslutar sig för att inte bygga på grund av för låg anslutningsgrad så kommer de att annullera de avtal som har tecknats. Men - det finns även en möjlighet att bägge aktörerna bestämmer sig för att leverera fiberanslutningar i samma ort - Telia och IP-Only kan komma överens om att gräva ner sina fiberslangar i samma schakt och på så sätt dela på kostnaden!

Bredbandssamordnaren tar nu semester och är åter i tjänst i början av augusti, men har du frågor under sommaren så går det bra att skicka dem till bredbandssamordnare (at) simrishamn.se

Information från bredbandssamordnaren 2016-06-17

Positivt och negativt

Jag börjar med det som är mindre kul - de två bidragsansökningar som avsåg hela kommunens landsbygd och mindre orter fick inte bifall. Istället gick bidragspengarna denna gång till Sjöbo och Skurup. Mycket går att skriva om bidragssystemets fel och brister, men nu är det som det är och vi får rikta in oss på den tredje och sista bidragsomgången som troligtvis kommer redan i höst.  

Men: det viktiga just nu är att utbyggnaden inte stannar upp och det leder oss in på det som trots allt är positivt.

Nu finns det alternativ

Glädjande nog har även Telia börjat intressera sig för kommunens landsbygd och mindre orter! Sedan en dryg vecka tillbaka har det gått ut erbjudanden till boende i ett flertal orter, vad jag fått reda på Mälarhusen och ända upp till Spraggehusen, Gyllebo, Ravlunda, Havängs sommarby och några fastigheter i närheten av Gnalöv. Det som erbjuds är tillgång till Telias "Öppen fiber" vilket innebär att det finns flera tjänsteleverantörer att välja på, mer finns att läsa på www.oppenfiber.se.

Även IP-Only har utlovat att de ska erbjuda fiberanslutningar i ett antal mindre orter och även ren landsbygd där det redan finns fiberkabel nedgrävd. Exakt var detta kommer att ske vet vi inte i dagsläget, men så fort det finns information framme kommer jag att försöka delge alla detta via denna hemsida. Samma sak gäller Telia - får jag reda på fler orter eller områden där de tänker erbjuda fiber så meddelas även detta.

Om det är någon som skulle få ett erbjudande även från IP-Only parallellt med att Telia kommer med sitt erbjudande är det viktigt att jämföra följande:

 • anslutningspris
 • vad som ingår i anslutningspriset
 • om avbetalningsplan erbjuds, vad är kostnaden för detta
 • utlovad leveranstid och om det finns en bortre gräns för garanterad leveransdag
 • månadskostnad för de tjänster du/ni vill ha
 • uppsägningstider

Vad händer med dem som inte får erbjudanden av Telia och IP-Only i år?

Kommunen kommer att arbeta aktivt med att kartlägga de områden som hamnar utanför de bägge aktörernas erbjudanden enligt ovan, så kallade vita fläckar, och för dessa se till att det kommer fram en eller flera nya bidragsansökningar, förhoppningsvis redan i höst. Målsättningen är utbyggnaden i de vita fläckarna ska starta senast 2018.

Information från bredbandssamordnaren 2016-05-31

IP-Only (Simrishamns stadsnät) håller på och gör om den tekniska plattformen för sina hemsidor, inklusive www.simrishamnstadsnat.se, vilket gör att de just denna vecka ej kan lägga in uppdateringar. Därför kommer deras senaste uppdatering här på kommunens hemsida istället enligt följande:

"I Baskemölla och Vik pågår fiberinstallationerna för fullt men vi har fortfarande svårt att nå alla kunder för att boka kundinstallationerna. I Östra Tommarp har vi planerat att börja kundinstallationerna i vecka 25. All återställning är beställd i de orter som vi är klara med, eftersom det är andra part som asfalterar kan vi inte säga var de är utan de planera detta ihop med kommunen som också vill bättra på sina asfaltsytor."

I övrigt pågår projektering och installation av det publika wi-fi-zonerna med förhoppningen att få igång så många accesspunkter som möjligt före midsommar. 

Plus att det också arbetas med projektstarten för fiberutbyggnaden till mindre orter och landsbygd där vi med spänning inväntar nästa beslut om bidrag den 15/6.

Information från bredbandssamordnaren 2016-05-19

Utbyggnaden till större orter

Förutom några eftersläntrare i färdigbyggda orter, är det bara en ort kvar där det fortfarande grävs (Ö. Tommarp) och två där inkoppling av fastigheter pågår för fullt (Vik med Nyhem och Djupadal samt Baskemölla). I de två senare ska merparten av alla ha fått sin fiber inkopplad andra veckan i juni. När det gäller Ö. Tommarp ska alla vara inkopplade före halvårsskiftet.

Eftersälj kommer, som det tidigare skrivits om, att komma igång under senare delen av 2016. För de som är intresserade är det redan nu möjligt att kontakta IP-Onlys kundtjänst och göra en intresseanmälan. Bra att redan nu visa var det finns intresse!

När det gäller tätorten Simrishamn är det viktigt att också kontakta Österlens kraft om man har önskemål om fiberanslutning. Österlens kraft har byggt ut mycket fiber i tätorten det senaste året. 

Företagsanslutningar i större orter

IP-Onlys ledning har bekräftat att anslutning av företag i färdigbyggda orter ska bli klar innan sommaren. För företag som inte har beställt anslutning är det alltid möjligt att kontakta IP-Onlys kundtjänst. 

Fiber till mindre orter och landsbygd

Uppdaterade ansökningar har lämnats in till länsstyrelsen inför deras nästa beslutstillfälle den 15/6. Kommunen har även jobbat vidare med en plan B för det fall inga bidrag erhålls och målsättningen är fortfarande att utbyggnaden till mindre orter och landsbygd ska komma igång under andra halvåret i år.  

När det gäller vikten av att erbjuda alla hushåll och företag i kommunen fiberanslutning informerade Crister Mattson från det statliga forskningsinstitutet Acreo kommunstyrelsen den 18/5 om den samhällsekonomiska nyttan med fiber. Bland annat redovisades siffror framtagna för hela Sverige som till exempel visar på ett ökat antal företag, nya arbetstillfällen och minskade koldioxidutsläpp (minskat resande) vid en ökad fiberanslutning om 10 %. Plus de möjligheter som finns inom vård och omsorg.

Information från bredbandssamordnaren 2016-04-26

I anteckningarna från det senaste mötet för våra fiberambassadörer den 20 april finns en del matnyttigt att hämta:

- Bredbandssamordnaren informerade om beslut i kommunen att bygga ut publika wifi-zoner. Följande platser är aktuella:

 • Tätorten Simrishamn: Stortorget, Storgatan från Stortorget ner till hamnområdet, gästhamnen samt vid järnvägsstationen
 • Tobisvik: campingen
 • Gärsnäs: vid järnvägsstationen
 • Kivik: hamnområdet, campingen
 • Hammenhög: busstorget
 • Brantevik: södra hamnområdet
 • Skillinge: hamnområdet, inkl. området fram till affären
 • Borrby: busstorget

Tanken är att merparten av zonerna ska vara uppe och igång till midsommar men det krävs en del fiberutbyggnad och tillstånd för att få allt på plats. Fler wifi-zoner kan komma 2017 beroende på utfallet av de första.

- Planerna för fiberutbyggnaden till mindre orter och landsbygd: Beslutsomgång ett om bidrag från Jordbruksverkets landsbygdsprogram kom den 12/4 och som redan är känt fick kommunens två ansökningar inget gehör. Istället gick bidragen till tre projekt i nordvästra Skåne som enligt beslutsunderlaget hade beräknat anslutningsgraden till 97 %. Trots att våra projekt hade full pott i utvärderingen och dessutom skulle ge fler hushåll och företag fiberanslutningar så blev vi utan. Ny chans med samma ansökningar ges vid nästa beslutstillfälle den 15/6. Vi/ByNet har en möjlighet att justera i ansökningarna.

Kommunen har, som redan berättats, startat arbetet med en plan B där vi tittar på vilka alternativa möjligheter till finansiering som kan finnas. Kommunledningen är mycket tydlig med att utbyggnaden inte får sluta i och med att de större orterna blivit utbyggda och klara kommande sommar. Bland annat kommer kommunledningen att träffa IP-Onlys vd för att diskutera fortsättningen i början av maj.

- Byggstatus i Vik, Baskemölla, Tommarp och Simris (övriga större orter färdigbyggda)

Baskemölla och Vik: kundanslutningar börjar nästa vecka, allt ska vara klart före midsommar. Pågår även en dialog med Ekobyn i Baskemölla. 

På frågan om vad som ingår i grovåterställning på egen tomt där IP-Only ansvarar för grävningen framgick det att t.ex. plattsättning inte ingår. Däremot återfyllnad av massor i den grävda rännan. Viktigt också att poängtera att innan grävning får ske på egen tomt där IP-Only är ansvarig så ska en tomtprojektering ske tillsammans med fastighetsägaren (fiberväg m.m. ritas in på en elektronisk karta som signeras av fastighetsägaren).

Tommarp: Byggstart har skett och tillstånd från Trafikverket har precis inkommit. Förhoppningsvis allt klart till midsommar.

Simris: Tio anslutningar kvar. När det gäller Viarp inväntas besked från Eon.

Anslutning av företag: Det finns en stor irritation från kommunen att inte alla företag och flerfamiljshus är anslutna i de orter som var färdigbyggda i höstas. Enligt utfästelse från IP-Only så skulle alla sådana fastigheter anslutas senast under första kvartalet 2016. Verkar även vara så att vissa påskrivna avtal inte finns arkiverade hos IP-Only varför det är viktigt att dels IP-Only kontrollerar var alla avtal finns och dels att fiberambassadörer som får påringningar från företag/bostadsrättsföreningar skickar dessa vidare till IP-Only. Gäller bl.a. Granaths bilskrot i Skillinge. Frågan om företagsanslutningar kommer att lyftas vid möte med IP-Onlys vd.

Säljaktiviteter i färdigbyggda orter: Kommer att komma igång efter det att de utbyggda fibernäten successivt tas över av IP-Only från de entreprenörer som byggt ut näten. Förhoppningsvis kan det komma kampanjer redan i höst. IP-Only ser över möjligheten att redan nu kunna ta emot intresseanmälningar på deras hemsida för att på så sätt påverka intresset för IP-Only att komma till orten/orterna med nya säljkampanjer.

I färdigbyggda orter, där ingen kampanj är på gång, kostar idag en anslutning 34 900 kr, inkl. moms, om man är ensam att beställa. Leveranstid beroende på tillgång till entreprenörer.

- Asfaltåterställning: Påbörjad igen efter vinteruppehållet. Samordnas med kommunens eget asfaltprojekt vilket i enstaka fall kan innebära att återställningen försenas något. Bl.a. har kommunens va-enhet en hel del projekt på gång som kan medföra att slutåterställningen efter fibergrävningarna kan dröja något.

Information från bredbandssamordnaren 2016-04-13

Negativt besked från länsstyrelsen när det gäller beslut om bidrag

Länsstyrelsen i Skåne meddelar idag att de igår fattat beslut om bidragsstöd för bidragsomgång 1 som uppgår till 77 miljoner kr. Av 49 stycken bidragsansökningar har länsstyrelsen valt ut tre projekt, alla tillhörande Bjärekraft Bredband, vilket innebär fiberutbyggnad på landsbygden enbart i nordvästra Skåne. Vid en direkt förfrågan till länsstyrelsen om skälet till varför de tre nämnda projekten får bidrag jämfört med våra två ansökningar är svaret att vi uppfyller grundkraven lika bra, men eftersom vi har antagit en lägre anslutningsgrad så är det detta kriterium som givit utslag. Det anser vi vara mycket märkligt med tanke på att vi uppfyller den högsta nivå som krävdes i ansökningshandlingarna. Och våra två ansökningar tillsammans når mer än 700 fler hushåll eller företag jämfört med Bjärekraft Bredbands tre projekt tillsammans. 

Men - nästa beslutsomgång kommer snart, redan den 15 juni och där är vi med igen. Plus att det denna gång finns mer pengar att ta del av.

I övrigt rullar utbyggnaden på i de kvarvarande större orterna, Vik, Baskemölla och nu även i Ö. Tommarp. Finns också en del anslutningar som ska göras i övriga byar. En viktig fråga som kommer att behandlas den närmsta tiden är efteranslutning till hushåll och företag som inte gick med från början. Här råder det lite förbistring både avseende hur snabbt man kan få till en efterbeställning och vad det kommer att kosta. Här får jag anledning att återkomma.

Avslutningsvis - kommunens målsättning står fast att även om det blir fortsatt negativa besked från länsstyrelsen avseende bidrag så ska fiberutbyggnaden på landsbygd och till mindre orter ta fart under detta år. Mer om detta innan sommaren är här!

Information från bredbandssamordnaren 2016-03-24

Utbyggnadsläget i större orter som ännu inte är färdigbyggda

När det gäller läget på Simrislund, Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp, Vitemölla och Örnahusen hänvisas till IP-Onlys hemsida för Simrishamn på www.simrishamnstadsnat.se under rubriken "Statusrapport 21 mars".

Fiber till mindre orter och landsbygd

Vi inväntar fortfarande besked från länsstyrelsen i Skåne avseende bidragspengar ur Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Ett första beslut är utlovat till 12 april som rapporterats tidigare men eftersom det just nu kommer många krav på kompletteringar och tillägg från länsstyrelsen finns det en risk att beslutet blir ytterligare försenat en eller ett par veckor. Återkommer med besked så fort ny information kommer.

Information från bredbandssamordnaren 2016-02-28

Färdigutbyggda orter

Nya återsäljkampanjer ska komma, men exakt när är ännu inte fastställt.

När det gäller anslutning av företag och flerfamiljshus så ska detta slutföras senast under mars månad. 

Simrislund

Nästan helt färdigt.

Örnahusen och Vitemölla plus de sista husen i Kivik

Installationer pågår för fullt. När det gäller de sista husen i Kivik, så misslyckades tryckning under stora vägen, varför grävning kommer att ske snart.

Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp och Simris

För Vik och Baskemölla har tomtprojekteringar och schaktningsarbeten kommit igång. När det gäller Ö. Tommarp lite oklart när motsvarande kommer igång, men allting ska vara klart till sommaren.

När det gäller Simris har det rullat på bra, vilket innebär att installationer i enskilda fastigheter nu kan påbörjas.

Fiber till mindre orter och landsbygd

Inga ändringar vad gäller bidragen, så besked från länsstyrelsen avseende bidragspengar kommer den 12 april. Bidragsansökningar har dock kommit in i stor mängd, så fram till och med juni i år, då det det finns 192 Mkr att dela ut, är den totala ansökningsvolymen uppe på över 800 Mkr!!! Kommunen har därför, både med ByNet och med övriga kommuner i östra Skåne, påbörjat arbete med att hitta andra lösningar om Simrishamns kommun inte får full utdelning vad avser bidrag. Tanken är fortsatt att utbyggnaden till landsbygd och mindre orter ska starta i år!

Information från bredbandssamordnaren 2016-01-12

Färdigutbyggda orter

I orter där fiberutbyggnaden är klar finns det fortfarande fastigheter som inte blivit anslutna, i första hand är det fritidsboende som kommer att kopplas in successivt. När det gäller möjligheten att i efterhand få fiber indraget i dessa orter, så finns den möjligheten alltid, men vill du som fastighetsägare inte vänta på nästa säljkampanj, kan det bli förhållandevis dyrt. Kontakta därför alltid IP-Only i god innan fiberanslutning i efterhand önskas. 

Simrislund

Inkopplingar påbörjas till enskilda fastigheter.

S:t Olof, Vitaby, Örnahusen och Vitemölla plus de sista husen i Kivik

S:t Olof är i princip klart. I Vitaby pågår inkopplingar. I Örnahusen pågår schaktning fortfarande och anslutning av tomrör till fastigheter, inkl. installation av fiberkonverterare. Ljussättning när schaktarbetena är klara. I Vitemölla är schaktningsarbetena i full gång.

Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp och Simris

För Vik, Baskemölla och Ö. Tommarp finns det fortfarande en osäkerhet kopplat till när schaktningsarbetena kan starta, men beskedet från IP-Only är att när det gäller de tre orterna ska allting vara klart till sommaren.

När det gäller Simris ingen förändring jämfört med senaste rapporten, möjligen med en brasklapp för om det blir riktigt kallt vinterväder en längre tid.

Fiber till mindre orter och landsbygd

Nytt besked från länsstyrelsen avseende bidragspengar. Tyvärr inget besked förrän i mitten av april. Förhoppningsvis kan vi ändå påbörja vissa förberedelser innan dess, jag får återkomma om dessa vid nästa informationstillfälle.

Information från bredbandssamordnaren 2015-12-09

Gärsnäs kan äntligen slutföras

Trafikverket har gett tillstånd och i fredags kunde järnvägen korsas – nu ska förhoppningsvis alla som väntat länge nog få sin fiberinkoppling klar före jul!

Simrislund

Schaktningen pågår och mer än 70 % klart. Fibern till Simrislund ska svetsas in den 14/12 så därefter kan inkopplingar påbörjas till enskilda fastigheter.

S:t Olof, Vitaby, Örnahusen och Vitemölla plus de sista husen i Kivik

S:t Olof är inne i slutfasen så även där hoppas vi på att alla ska vara inkopplade före jul. I Vitaby pågår schaktning för fullt och det ska vara klart till jul varefter fiberdragning och inkoppling kan påbörjas. I Örnahusen pågår också schaktning men även anslutning av tomrör till fastigheter, inkl. installation av fiberkonverterare. Ljussättning när schaktarbetena är klara. Schaktning från Kivik till Vitemölla är igång för att sedan övergå till schaktning inne i Vitemölla. Även den sista gatan i Kivik, Horsåkragatan är äntligen under utförande.

Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp och Simris

För Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp finns det just nu en osäkerhet kopplat till att IP-Onlys ena entreprenör, Kasab, precis fått ny ägare, vilket inneburit en hel del diskussioner mellan IP-Only och den nye ägaren. Förhoppningsvis ska alla frågor vara utredda före jul så att arbetena kan komma igång i förut nämnd turordning Vik, Baskemölla och Ö. Tommarp. Förutsatt att Kasab kan komma igång vid årsskiftet och att inte vintern sätter käppar i hjulet, så ska tidigare nämnd tidplan kunna hållas, alltså färdigt i slutet av mars, april och maj för respektive ort.

När det gäller Simris så kommer samma entreprenör som just nu håller till i S:t Olof och Vitaby att påbörja schaktning kring årsskiftet.

Fiber till mindre orter och landsbygd

Besked från länsstyrelsen avseende bidragspengar är utlovat till mitten av februari, så vi hoppas verkligen att det inte ska bli någon mer försening i den processen. ByNet som ska ansvara för utbyggnaden är väl framme med de förberedelser som kan göras, så det viktiga för oss nu är att länsstyrelsen beviljar de bidrag som vi ansökt om.

Information från bredbandssamordnaren 2015-11-15

Fortsatta bekymmer i Gärsnäs med tillstånd från Trafikverket

Trots påstötningar från IP-Only svarar Trafikverket inte och ger varken tillstånd eller skäl till varför svar inte erhålls - trots att mer än den maximala svarstiden om 10 veckor överskridits. Mycket trist för alla de Gärsnäsbor som väntar på sin fiberuppkoppling nu när fibern finns i byn. Kommunen överväger att själva skriva till Trafikverket och kräva en förklaring.

Övriga större orter

Full fart i S:t Olof och Vitaby. När det gäller Örnahusen och Vitemölla har IP-Only meddelat att grävstarten i princip ska vara nu!

För Vik, Baskemölla, Ö. Tommarp och Simris inga förändringar i tidplanen, vilket innebär byggstart med start i Vik kring årsskiftet och sedan kommer de övriga i början på nästa år, förutsatt att vädret är ok. Färdigtidpunkter är satta till 31/3, 30/4, 31/5 och 30/6.

Inkoppling av företag och BRF:er

De cirka 15 företag och BRF:er som i redan utbyggda orter inte fått sin uppkoppling ska ha blivit kontaktade av IP-Only med besked om när uppkoppling kommer att ske. Senast under kvartal 1 nästa år ska alla vara inkopplade.

Information från bredbandssamordnaren 2015-10-26

Vid samordningsmöte med IP-Only i fredags framkom följande:

Utbyggnad av fiber till mindre orter och landsbygd

Genom IP-Onlys dotterbolag ByNet har nu de två redan inlämnade ansökningarna till länsstyrelsen kompletterats så att hela kommunens landsbygd och alla mindre orter finns med. Nu hoppas vi på att vi snabbt erhåller de bidrag som behövs ur Jordbruksverkets landsbygdsprogram för att alla hushåll och företag ska kunna erbjudas samma anslutningskostnad i hela kommunen. Troligt besked från länsstyrelsen i januari nästa år.

Utbyggnad till de större orterna

I de tre först utbyggda orterna (Skillinge, Brantevik och Kivik) pågår i princip enbart inkoppling av de fastigheter där IP-Only eller deras underentreprenöer ej fått kontakt med fastighetsägaren ännu. Undantag gäller cirka 20 fastigheter i Kivik där det har saknats ett tillstånd från länsstyrelsen, men detta har nu kommit, så här kan inkopplingar snart påbörjas.

Borrby och Hammenhög är också klara, men här är några fler fastigheter som ej kunnat kopplas in av samma skäl som ovan.

I Gärsnäs har cirka 20 fastigheter blivit inkopplade, övriga kan inte påbörjas förrän Trafikverket lämnar tillstånd för IP-Only att ta sig under järnvägen. Tillståndet ska komma senast första veckan i november varefter inkopplingarna kan ta fart igen.

I S:t Olof full fart just nu med schaktningsarbeten, precis som i Simrislund. Motsvarande arbeten ska påbörjas i Vitaby under november.

Örnahusen och Vitemölla är på tur med grävstart, även det i november. En liten brasklapp dock för Vitemölla vad gäller grävtillståndet, men det ska vara på gång att lösas.

När det gäller försäljning och utbyggnad inne i merparten av tätorten i Simrishamn så pågår det en utbyggnad genom Österlen krafts försorg. Kontakta gärna dem om du undrar över om du kan få en fiberanslutning. Erbjuds ingen anslutning den vägen, kontakta gärna bredbandssamordnaren (e-post: bredbandssamordnare (at) simrishamn.se).

För övriga orter gäller det som skrevs i förra rapporteringen 1/10.   

Avslutningsvis

Det har uppdagats att företag som tecknat företagsabonnemang i redan utbyggda orter ej blivit uppkopplade, trots att villan bredvid blivit det. Kommunen har i möten med IP-Only framfört att detta inte är bra, i synnerhet som berörda företag inte fått besked om en senare inkopplingstidpunkt vid avtalstecknandet. IP-Only kommer därför att dels kontakta berörda företag i utbyggda orter och dels presentera en lösning för hur inkopplingen av företag ska ske i nya orter.

Information från bredbandssamordnaren 2015-10-01

I anteckningarna från det senaste mötet för våra fiberambassadörer den 29 september finns en del matnyttigt att hämta:

Allmän info från kommunen och IP-Only (IPO)

Bredbandssamordnaren informerade om planerna för fiberutbyggnaden till mindre orter och landsbygd. Bidragsansökningar från staten kommer, för den första bidragsomgången, börja hanteras av länsstyrelsen först efter årsskiftet som det ser ut nu. Orsaken är att Jordbruksverket, som ansvarar för det Landsbygdsprogram där bidragen tas från, har svårt att få regelverket som ska användas vid utvärderingen av ansökningar på plats. Vi kommer dock att ligga i startgroparna så vi inte tappar tempo när väl besked kommer. I de fall bidrag uteblir eller blir kraftigt reducerade, måste kommunen och IPO diskutera hur man ska gå vidare, t.ex. i form av högre anslutningsavgifter eller mer egenarbete av dem som vill ha fiber. Här får vi återkomma efter det att beslut om bidrag tagits.

Bo Malmqvist (BM), IPO, presenterade IPO:s ansvarige för alla byggledare i Sverige, Thomas Lyåsen (TL). TL har själv sedan en tid gått in som byggledare i Simrishamn eftersom ordinarie byggledare är sjukskriven. TL berättade i korta drag följande:

 • IPO:s entreprenör Kasab har under en tid lidit av organisatoriska problem, vilket fått till följd att framdriften varit för långsam och så har installationsarbetena, främst till enskilda fastigheter, inte skett på ett optimalt sätt.
 • För att lösa den uppkomna situationen och komma ifatt tidplanen som kommunicerades i våras, har IPO dels anlitat fler entreprenörer (bl.a. kommer Akea att få ansvaret för S:t Olof och Vitaby), stöttat Kasab med hur utbyggnadsprojekten ska drivas samt varit Kasab behjälpliga med att få fram fler underentreprenörer.
 • TL åker också runt och träffar alla som jobbar på Kasab för att säkerställa att arbetena utförs på ett bra sätt.
 • TL informerade om att tillståndshantering från Trafikverket tar 60 dagar. Viktigt att vara ute i god tid om t.ex. större vägar eller järnväg ska korsas. På fråga om hur det är med vägkorsningen av kustvägen vid Örnahusen visste inte TL idag om det är ett problem. Han eller BM återkommer inom kort om det är så. För övriga orter, där grävstart ligger lite längre fram, är det viktigt att redan nu kontakta BM om det kan föreligga risker med vägkorsningar eller annat som kräver tillstånd, t.ex. fornminnen. Ulf från Tommarp kommer att redan nu kontakta BM för korsning av väg 11 och fornminnen.
 • TL kommer att, tillsammans med BM, jobba för att kommunen kontinuerligt ska få ta del av utbyggnadskartor i de orter som är under utbyggnad, för utlägg på kommunens hemsida. Denna rutin ska fungera redan nu med Akea.
 • Om vintervädret är byggvänligt på Österlen kommande vinter, kan det vara så att IPO flyttar ner entreprenörsresurser till Simrishamn, vilket skulle kunna bli positivt för tidplanerna enligt nedan.

BM informerade om att det till dags dato är cirka 1000 fastigheter uppkopplade i de orter som fått fiberutbyggd (Skillinge, Brantevik, Kivik, Hammenhög och Borrby).

Totalt sett ligger anslutninggraden på drygt 60 % i de orter där sälj har skett.

För de fastigheter som skrivit på ett anslutningsavtal och som ligger i orter där utbyggnaden är klar och som IPO/Kasab ännu inte fått kontakt med, har Kasab fått i uppdrag att ringa, skicka sms samt maila minst tre gånger innan ärendet skickas till IPO:s kundtjänst som också försöker få tag i fastighetsägaren. Som en sista utväg skickas brev eller mail till fastighetsägaren att om inte kontakt tas med IPO så kommer avtalet att annulleras (och en kostnad utgå i enlighet med avtalet).

På fråga meddelade BM att de företag och bostadsrättsföreningar som tecknat anslutningsvatal inte kopplas upp i den första svängen, utan det är enbart villor som kopplas in. Att detta är fallet var inget som bredbandssamordnaren kände till och han kommer därför att vid separat diskussion med IPO framföra att det inte verkar vara en bra lösning även om företagen kommer att kopplas in under nästa år.

BM informerade om att det under nästa måndag (5/10) kommer att ske ett halvminutersavbrott som drabbar alla uppkopplade kunder i kommunen.

Frågan om driftsäkerheten i fibernätet togs upp. Under utbyggnadsfasen kommer de orter som kopplas upp att enbart ha en matningsväg. När allt är utbyggt är det meningen att de större orterna ska ha två matningsvägar vilket normalt sett innebär att ett kabelbrott inte ska innebära att någon större ort blir utan ljus/kommunikation.

Byggstatus i Borrby, Hammenhög och Gärsnäs

BM gav info per ort enligt följande:

 • Borrby: inkopplingar pågår för fullt och ska snart vara klara, 136 stycken kvarstår.
 • Hammenhög: inkopplingar pågår för fullt och ska snart vara klara, 58 stycken kvarstår.
 • Gärsnäs: inkopplingar ska påbörjas inom ett par dagar och alla ska vara inkopplade till den 15 november.

Byggstart i S:t Olof och Vitaby

 • S:t Olof: Tomtprojekteringar i princip klara. Grävstart denna vecka. Inkopplingar klara före jul i år.
 •  Vitaby: Tomtprojekteringar pågår. Grävstart nästa vecka. Inkopplingar klara före jul i år.

Byggstart i Vik, Baskemölla, Tommarp, Simris, Vitemölla, Örnahusen och Simrislund

För nedanstående orter finns det en brasklapp för eventuell besvärlig Österlenvinter.

 • Baskemölla: Byggstart 1/12, inkopplingar klara före 31/3 2016.
 • Vik (inkl. Nyhem och Djupadal): Byggstart start 1/1 2016, inkopplingar klara före 31/4 2016.
 • Tommarp: Byggstart februari 2016, inkopplingar klara före 31/5 2016.
 • Vitemölla, Örnahusen och Simrislund: byggstart under oktober, inkopplingar klara före jul i år.
 • Simris: byggstart i mars 2016, inkopplingar klara före 30/6 2016.

Säljaktiviteter i färdigbyggda orter

Kommer kampanjer med jämna mellanrum i alla färdigbyggda orter. BM kunde inte nu ange när nästa sådan kampanj kommer att ske.

Kontaktvägar när köpta tjänster inte fungerar som de ska

I de fall leveransen från den/de tjänsteleverantörer som valts inte fungerar eller upplevs inte fungera, så ska i första hand aktuell tjänsteleverantör kontaktas. Om detta inte ger önskat resultat, så kan IPO:s kundtjänst kontaktas.

På en allmän fråga om hur de tjänster som nu levereras via fibernätet fungerar, redovisade några av de närvarande att nätet verkligen håller vad det lovar. Har dock varit några få kunder som drabbats av fel som hanterats mindre bra.

Information från bredbandssamordnaren 2015-09-21

Utrullningen av fiber går just nu på högvarv i ett antal större orter i kommunen. Intresset för att få fiber är stort, vilket är mycket glädjande. Vad som dock kan kan ställa till det i utbyggnadstakten är att det inte bara är i Simrishamns kommun det byggs fiber. Sammantaget ger det sig uttryck i att det ibland saknas entreprenörer, det är därför extra bra att IP-Only, företaget som bygger ut och äger fibernät i kommunen under varumärket Simrishamns stadsnät, har lyckats teckna avtal med ytterligare en entreprenör. Från och med nu kommer därför både den nya entreprenören, som heter Akea, och Kasab att synas och höras runt om i kommunen, plus att respektive entreprenör använder underentreprenörer för t.ex. fiberdragning och -svetsning. 

Fiber till mindre orter och landsbygd

Över 1000 intresseanmälningar har strömmat in till kommunen via hemsida, mail och brev! Kul! Att det är så många gör att vi tror att kommunen kommer att få de bidrag som krävs för att fiberanslutningar på landsbygden inte ska behöva kosta mer än i de större orterna. Projektering av hela fibernätet på landsbygden och till mindre orter pågår för fullt och senast i mitten på oktober kommer kommunens två ansökningar att vara kompletta och inskickade till länsstyrelsen. Mindre bra är dock att Jordbruksverket, som ansvarar för bidragssystemet, inte har regelverket kring hanteringen, som sker via länsstyrelsen, helt på plats. Det kan innebära att vi inte får besked om bidrag förrän i början av nästa år.

Utbyggnadsläget till de större orterna.

Här görs en kort sammanfattning av hur det ser ut i de större orterna, mer detaljer finns att hämta på www.simrishamnstadsnat.se där IP-Only, under rubriken ”Nyheter” en till två gånger per månad redovisar vad som är på gång. En viktig punkt att poängtera: dra inte ur elsladden till fiberomvandlaren, även om fiberinstallationen inte är klar. Utan ström kan inte fiberomvandlaren få kontakt med omvärlden när väl fibern är på plats!

 • Skillinge, Brantevik och Kivik. Utbyggnaden klar men det återstår asfaltåterställning och inkopplingar till en mindre del fastigheter.
 • Hammenhög. Hälften av alla fastigheter klara, resten pågår för fullt.
 • Borrby. Efter flytt av teknikhus och provisorisk elanslutning har installationer i enskilda fastigheter påbörjats.
 • Gärsnäs. Grävarbeten pågår och innan september månad är slut ska installationer i fastigheter påbörjas. Klart i år.
 • S:t Olof. Påbörjad eller påbörjas inom kort. Klart innan jul i år.
 • Vitaby. Påbörjas i november och ska förhoppningsvis vara klart till årsskiftet.
 • Simrislund, Örnahusen och Vitemölla. Startar i oktober och blir klart successivt.
 • Baskemölla, Vik och Ö. Tommarp. Ingen detaljtidplan är ännu på plats, men tidigare översiktlig tidplan ska gälla. Den säger att utbyggnadsstarten ska ske innan årsskiftet med färdigdatum kvartal ett och två nästa år.
 • Simris. Utbyggnadsstart efter årsskiftet och klart under kvartal två.

Du som har frågor både innan och under utbyggnaden, till exempel avseende hur och när installationer ska ske, kontakta IP-Onlys kundtjänst på 0414-56 01 00.

Avslutningsvis – kommunen har antagit nya grävbestämmelser, vilket innebär att återställningen av asfalt kommer att kunna ske snabbare än vad det var tänkt ursprungligen – i princip kan återställningen ske så fort fiberrör/slang är nedgrävt och grävt dike är återfyllt med sand och grus. Rimligtvis kommer dock inte asfaltåterställningen ske omedelbart efter nedgrävningen utan det blir större områden som tas på en gång.

Information från bredbandssamordnaren 2015-08-25

Fiberutbyggnaden går in i en intensiv höstperiod med två huvudmål: dels att komma igång med utbyggnaden i merparten av de tolv största orterna plus Simrislund, Vitemölla och Örnahusen, dels att kunna starta med landsbygd och mindre orter om vi får ett positivt besked om bidrag. 

Säljläget

Kul att nämna att vi under sommaren säkrat utbyggnaden i Simris, försäljningen gick bra, vilket innebär att vi nu har säkrat utbyggnaden till all de tolv största orterna i kommunen. Återstår dock delar av kommunhuvudorten - idag är det enbart Simrislund där utbyggnaden kommer att påbörjas inom kort (utöver det som Österlens kraft redan byggt ut). Vi kommer under hösten att titta på alternativa sätt att få till stånd utbyggnaden i de delar av Simrishamn som inte är utbyggda, mer om detta under september.

Utbyggnaden i de större orterna...

... pågår för fullt i Borrby och Hammenhög där en del strul med tillstånd och vägundergångar gjort att tidplanerna inte kunnat hållas. Gärsnäs är nu på gång, men vi väntar på besked om byggstart i S:t Olof där IP-Only har tänkt sig att använda en ny entreprenör. I övrigt ska orterna (Vik, Baskemölla, Vitaby, Ö. Tommarp, Simrislund, Vitemölla, Örnahusen och Simris) komma igång så fort det bara är möjligt.

Utbyggnaden till mindre orter och landsbygd

Vi har precis fått besked från Länsstyrelsen, som hanterar bidragsansökningarna, att Jordbruksverket, som ytterst ansvarar för Landsbygdsprogrammet, behöver ända fram till och med oktober för att fastställa regelverk och riktlinjer. Betyder i klartext att vi nog inte får något besked om bidragen förrän i november. 

Information från bredbandssamordnaren 2015-06-26

Fiberutbyggnaden står inte still under sommaren!

I torsdags kväll, den 25/6, träffades alla fiberambassadörer för de större orterna i Ö. Tommarp för en genomgång av vad som är på gång de närmaste året. Sammanfattningsvis framkom följande:

Utbyggnaden till mindre orter och landsbygd

Med hjälp av ByNet, ett dotterföretag till IP-Only, sker ett intensivt arbete med att projektera utbyggnaden till alla mindre orter och landsbygd i kommunen. Tack till alla som skickat in sin intresseanmälan, det är många som vill ha fiber! När projekteringen är klar kommer de bidragsansökningar som redan är inskickade till Länsstyrelsen att kompletteras innan beslut fattas, förhoppningsvis redan i september i år. Oavsett storlek på bidraget som fås, så kommer nästa steg i arbetet med att få ut fiber att tas i form av tecknande av markavtal där fibern ska dras fram - och, förstås, även att få in undertecknade anslutningsavtal. Där intresset har varit störst börjar vi och där mark- och anslutningsavtal först kommer på plats börjar sedan utbyggnaden, om allt går vägen redan under första delen av 2016!

Utbyggnaden till de större orterna

 • Numera sköter Kasab all tidbokning oavsett om det gäller tomtprojektering eller fiberindragning. Kasab nås via e-post på adressen simrishamnstadsnat (at) kasab.se.
 • Till alla orter där grävning inte påbörjas före sommaren kommer IP-Only att skicka ut ett brev till dem som tecknat ett anslutningsavtal med information om varför byggstart flyttats fram och också när utbyggnaden nu beräknas påbörjas.
 • För orter där utbyggnaden ska vara klar under första halvåret 2016 så förutsätter angivet färdigdatum nedan att det inte blir en besvärlig vinter!
 • Skillinge och Brantevik. Här sker denna vecka inkoppling av eftersläntrare, dvs. till fastigheter där ägaren först nu är på plats.
 • Kivik. 230 villor ska vara färdiginkopplade senast den 30/6. 21 villor, där alla tillstånd inte är på plats, kommer att brevledes informeras inom kort. När det gäller uppkopplingen av Kiviks musteri pågår arbete med att få markavtal på plats längs vägen till musteriet. Brev kommer även gå ut till berörda fastigheter.
 • Borrby. Det teknikhus som behövs i varje större ort har ej kunnat ställas på plats än. Av det skälet har alla gräv- och fiberdragningsresurser flyttats till Hammenhög. Så fort bygglov är på plats, återstartar arbetena i Borrby. Vidare har det vid norra delen av Videgatan upptäckts oljemassor i samband med grävningar vilket gör att för denna del kan det dröja något med utbyggnaden tills dess att IP-Only och kommunen vet hur oljemassorna ska hanteras.
 • Hammenhög. Teknikbod redan på plats och fibern från Simrishamn ska vara indragen i teknikhuset senast den 13/7 då även alla fastigheter som tecknat avtal ska vara inkopplade. Påpekades också på mötet vikten av att Kasab i rimlig tid innan informerar berörda fastighetsägare vid de tillfällen då gatan kortvarigt är uppgrävd och eventuella bilar ej kommer ut från garage eller uppfarter.
 • Gärsnäs, S:t Olof och Simrislund. Utbyggnaden påbörjas efter semestern (dvs. i augusti), först med detaljprojektering, grävtillstånd m.m. så något grävarbete kommer inte att vara synligt direkt. Inkoppling kommer att ske successivt under september till november. I dessa orter kommer även så kallad fräsgrävning att kunna användas, vilket i bästa fall ökar utbyggnadstakten i stor utsträckning.
 • Baskemölla. Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/11 i år. Alla inkopplade senast 31/3 nästa år.
 • Vik. Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/12 i år. Alla inkopplade senast 30/4 nästa år.
 • Vitaby. Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/11 i år. Alla inkopplade senast 30/4 nästa år.
 • Ö. Tommarp. Utbyggnadsstart (detaljprojektering först) 1/12 i år. Alla inkopplade senast 31/5 nästa år.
 • Örnahusen. Utbyggnadsstart (detaljprojektering först, mycket dock redan klart!) 1/10 i år. Alla inkopplade senast 31/12 i år.
 • Vitemölla. Tomtprojektering i juli. Start grävning i oktober. Alla inkopplade senast 31/12 i år.
 • Simris. Här kommer först sälj att ske under juli. Förutsatt att mer än 30 % vill ha en anslutning är målet att ha alla inkopplade under slutet av kvartal 2 nästa år.

Säljaktiviteter

Under juli månad kommer det att ske en aktiv eftersäljkampanj i Skillinge och Brantevik från IP-Onlys sida. Brev kommer att skickas ut till fastighetsägare som inte är anslutna plus att det kommer att vara säljare på plats. Samma anslutningspriser kommer att gälla som förut, däremot kommer IP-Only att vilja stå även för grävningen på den egna tomten.

En stor nyhet är annars att möjligheten att teckna ett anslutningsavtal kommer att vara möjligt i alla orter där utbyggnaden inte har påbörjats till samma pris som tidigare, dock med samma förbehåll som i Skillinge och Brantevik nu i sommar att IP-Only vill stå för grävningen på den egna tomten. Inga säljare kommer att vara ute utan det är upp till alla ej anslutna fastighetsägare att själva antingen ringa IP-Onlys kundtjänst på 0414-56 01 00 och anmäla sig eller gå in på IP-Onlys hemsida www.simrishamnstadsnat.se och där teckna sig för en anslutning. Tipsa gärna ej anslutna grannar om detta!

Allmänna frågor om utbyggnaden, teknik m.m.

 • Vid grävning i asfalt har IP-Only en skyldighet att skyndsamt (dock ej samma dag) göra en temporär återställning av bortgrävd asfalt. I gatukorsningar ska återställningen ske med kallasfalt och på övriga ställen med en asfaltkross. Permanent återställning ska med nuvarande avtal ske senast inom två år, men det är nya grävbestämmelser på gång i kommunen som kan komma att medföra att den permanenta återställningen av asfalt sker tidigare. Att återställningen med riktig asfalt inte sker direkt beror på att grus och sand som man grävt i ska hinna sätta sig.
 • För alla som vill gräva på sin egen mark och som tror eller vet att det kan finnas nedgrävda ledningar eller rör i marken gör klokast i att gå in på Ledningskollen (via Internet). I Ledningskollen anger man var man tänker gräva och så fort denna grävinformation sänts iväg får alla berörda ledningsägare ett mail med uppgift att ange var man har sin ledning och om man har sin ledning tillräckligt nära även en skyldighet att märka ut var exakt den egna ledningen är framdragen.

Skillnaden mellan tv via satellit (parabol) eller via fiber diskuterades. Det hävdades att det idag, under förutsättning att vädret är ok och inga grenar är i vägen, tv via satellit rent tekniskt skulle vara bättre än tv via fiber. Jag har därför rådfrågat SkåNet som i sin tur varit i kontakt med expertis på Sveriges Television för att försöka utröna vad som gäller. Svaret är att det idag inte är någon skillnad mer än för tv från Telia som av det skälet att Telia bara har en gemensam produkt både för tv via adsl och fiber har strypt bandbredden/hastigheten för tv-signalen till 4,2 Mbit/s. För övriga, t.ex. Canal Digital, Viasat m.fl., så används samma hastighet för tv via satellit eller fiber.

Information från bredbandssamordnaren 2015-06-10

Just nu två fokusområden: dels projektering av alla mindre orter och landsbygden i hela kommunen, dels utbyggnaden i de större orterna.

Fiber till mindre orter och landsbygden

Ett intensivt arbete pågår med att projektera hur fibernätet ska byggas ut mer i detalj, inklusive utnyttjande av den kanalisation som kommunen lagt ner under en följd av år i samband med vatten- och avloppsutbyggnad. Projekteringsunderlaget ska under sommaren användas som kompletteringar till de bidragsansökningar som kommunen redan lämnat in och, förutsatt att bidrag erhålls, så kommer projekteringsunderlaget även att användas vid utbyggnaden - som förhoppningsvis kan starta under första halvan av 2016. Bolaget som kommer att hjälpa till med utbyggnaden heter ByNet och de har ända sedan början på 2000 ägnat sig åt att bygga ut fiber på landsbygden.

Viktigt att alla som har intresse av en fiberanslutning skickar in en intresseanmälan via vår hemsida. Där intresset är störst kommer med största sannolikhet utbyggnaden också att börja. 

Utbyggnaden till de större orterna

Skillinge och Brantevik i princip färdigbyggda och där kommer det även under sommaren att ske en ny säljkampanj till dem som ännu inte anslutit sig. Grävning, fiberdragning och inkoppling sker för fullt i Kivik, Borrby och Hammenhög med siktet inställt på att det ska bli klart innan semesterperioden. Även Gärsnäs och S:t Olof är på gång för byggstart. Att utbyggnaden, trots utfästelser om annat, ännu inte startat beror i första hand på resursbrist (projektering, grävning, fiberdragning, inkoppling m.m.) och delvis på hantering av alla de tillstånd som krävs.

När det gäller övriga större orter, inklusive Örnahusen och Vitemölla, är byggstart utlovad under hösten med något undantag. För att följa mer i detalj vad som händer med utbyggnaden hänvisas till IP-Onlys (som också äger varumärket "Simrishamns stadsnät") hemsida www.simrishamnstadsnat.se där de ett par gånger i månaden ska skriva om vad som sker. Viktigt också att poängtera att om det finns frågor under byggtiden, så ska man ringa IP-Onlys kundtjänst på 0414-56 01 00.

Information från bredbandssamordnaren 2015-05-18

Även mötet i S:t Olof 12 maj välbesökt.

Precis som vid mötet i Borrby veckan innan var det många intresserade av fiberanslutning som dök upp på mötet i Medborgarhuset i S:t Olof. Informationen som gavs stämmer väl överens med den information som kan läsas från mötet i Borrby, med tillägget att frågan om alternativa fiberleverantörer diskuterades mer utförligt. Speciellt ställdes frågan kring den kanalisation som Österlens kraft har lagt ner i nordöstra delen av kommunen. "Kan denna kanalisation användas av andra aktörer?" var frågan. Jag meddelade att det har genomförts möten där både IP-Only och Österlens kraft har deltagit och där frågan om både samförläggning och nyttjande av den andra partens lediga kanalisation har diskuterats. 

En annan intressant fråga som också togs upp gäller turordningen för en utbyggnad till mindre orter och landsbygd där huvudprincipen är att där intresset är störst kommer utbyggnaden också att börja. Viktigt dock att påpeka att bara för det att intresset är stort innebär inte per automatik att utbyggnaden påbörjas först utan det som i slutänden fäller avgörandet är hur snabbt markavtal och bindande anslutningsavtal kommer på plats. Detta betyder att när väl projekteringen är klar och beskedet om bidrag kommer, så kommer mer än ett utbyggnadsprojekt att påbörjas där fokus kommer att vara just mark- och anslutningsavtal. När väl dessa är på plats kommer utbyggnaden att kunna starta. Var detta kommer att ske är med andra ord inte givet i dagsläget.

Men - viktigt att ändå få chansen att påbörja arbeten med mark- och anslutningsavtal, och detta kommer, som sagt, att ske där antalet intresseanmälningar är störst. Eftersom vi fortfarande har chansen att komplettera våra bidragsansökningar, uppmanas alla som fortfarande inte har anmält sig att göra detta fram till midsommar, dvs. den 19 juni! Tänk på att intresseanmälan inte är bindande - varför inte skicka in anmälningar för alla i en vägförening eller vägsamfällighet, bara alla i föreningen/samfälligheten är medvetna om att de inte är tvingade att skriva på ett avtal i slutändan. 

Information från bredbandssamordnaren 2015-05-07

Välbesökt möte i Borrby skola den 6:e maj

Uppslutningen var stor när bredbandssamordnaren och ByNets representant för södra Sverige informerade om utbyggnadsläget för fiber till mindre orter och landsbygd den 6 maj! Sammanfattningsvis sas följande:

 • Förhoppningen är att utbyggnaden ska komma igång 2016 och vara klar redan i början av 2018, d.v.s. några år innan den bortre gräns som finns både i kommunens och Region Skånes bredbandsstrategier (år 2020 då 95 % av alla hushåll och företag ska ha möjlighet att få en fiberuppkoppling).
 • Antalet fastigheter enbart med permanentboende uppgår till 2 500 stycken utanför kommunens tolv största orter plus själva kommunhuvudorten. Det innebär att fibernätet måste byggas ut till merparten av dessa 2 500 fastigheter för att målet om 95 % ska uppnås. Självklart kommer även fastigheter med fritidsboende att erbjudas fiberuppkoppling.
 • Kommunens målsättning är att anslutningskostnaden inte ska vara högre för fastigheter i mindre orter och på landsbygden. För att kunna uppnå detta krävs det att kommunen får ta del av de bidragspengar som finns att söka inom ramen för Jordbruksverkets landsbygdsprogram.
 • Kommunen har redan skickat in två bidragsansökningar som kommer att revideras under försommaren för att på så sätt täcka in hela kommunen i en norr- respektive en söderdel.
 • Utbyggnaden kommer att starta där intresset är störst därav vikten av att göra en intresseanmälan via kommunens hemsida. Fortfarande kan intresserade anmäla sig.
 • När det gäller sannolikheten att kommunen kommer att få bidrag så är det två saker som är klart viktigast: 1) antalet permanentboende som vill ansluta sig och 2) antalet fastigheter som är möjliga att ansluta. För att vara hyfsat säker på att få bidragspengar är bedömningen att 75 % ska vilja ansluta sig. Också viktigt att här påpeka att det på landsbygden normalt sett kommer att vara dyrare att ansluta sig i efterhand av det skälet att avståndet till det fibernät som passerar någonstans oftast är längre än inne i en tätort där fiberkabeln passerar ute i trottoaren ett fåtal meter bort. 
 • ByNet la också till att för att kunna klara av en låg anslutningskostnad och en skälig tidplan så krävs det en smidig hantering av främst mark- och anslutningsavtal, vilket gör att det kommer att finnas behov av lokala representanter (projektkoordinatorer som även får ersättning) som under cirka ett halvår hjälper till under ledning av ByNet.
 • ByNet är ett av Sveriges ledande företag vad gäller utbyggnad av fiber på landsbygden och bolaget ägs sedan i höstas av IP-Only.

Vad händer nu? Vad kan boende i mindre orter och landsbygd förvänta sig? Först är det bidragsansökningarna som ska kompletteras och därefter ska länsstyrelsen, på uppdrag av Jordbruksverket, besluta vilka som får bidrag och hur mycket. Förhoppningsvis kommer besked under september/oktober i år. Därefter kan utbyggnaden starta med att säkerställa att markavtal kommer på plats plus att påskrivna anslutningsavtal kommer in. Med mark- och anslutningsavtal på plats kan sedan själva utbyggnaden i form av grävning, fiberblåsning m.m. starta i någon del av kommunen under första delen av 2016.

Ett andra informationsmöte hålls i Medborgarhuset i S:t Olof den 12/5 kl. 18.30.

Vad händer i övrigt

Utbyggnaden rullar på i de större orterna med en del förseningar i byggstarten för några av de orter som skulle påbörjas under våren. Skillinge är i princip färdiguppkopplat, i Brantevik pågår uppkoppling som bäst och i Kivik ska snart grävarbetena vara klara och uppkopplingen ta fart. 

För Borrby och Hammenhög har byggstarten varit sen, Hammenhög påbörjas först nästa vecka, men alla grävningar och uppkopplingar ska vara klara till mitten av juli.

För Gärsnäs, S:t Olof och Simrislund har byggstarten glidit in i juli, men tidigare rapporterat slutdatum i mitten av september ska kunna hållas. Örnahusen ska påbörjas efter sommaren. För Vitemölla kommer tomtprojektering ske under sommaren.

Övriga orter påbörjas efterhand under hela hösten med målsättningen att ha det mesta klart före årsskiftet. Mer info om startdatum kommer så fort dessa blir kända.

Aktuellt från bredbandssamordnaren 31/3

Nu är det dags för de mindre byarna och landsbygden!

Fiberutbyggnaden rullar på bra i de större orterna enligt tidigare rapportering och om allt går som det är tänkt med väder, tillstånd och andra eventualiteter, så kommer alla de tolv största orterna i kommunen att ha fiber utbyggt senast i början av 2016, inklusive Simrislund.

Därför är det nu dags att börja planera för utbyggnaden till alla som bor i kommunens övriga orter plus alla som bor på landsbygden. Redan nu har mycket hänt, till exempel så är det många runt om i kommunen som på ideell basis samlat in intresseanmälningar hos grannar, både nära och i grannbyar. Stort tack till er som lagt ner många timmar för detta viktiga ändamål! Många har också redan nu gått in på kommunens hemsida, eller tidigare på IP-Onlys hemsida www.simrishamnstadsnat.se, och gjort en intresseanmälan, vilket är bra, men nu gäller det att verkligen alla som vill ha bredband går in och gör en icke bindande intresseanmälan. Det finns två skäl för detta: 1) när fiberutbyggnaden ska börja till mindre orter och landsbygd, så kommer den att börja där intresset är störst, och 2) för att kommunen ska kunna få bidragspengar från Jordbruksverkets landsbygdsprogram, krävs ett stort intresse, helst över 75 %. För att kommunen ska kunna komplettera redan inskickade bidragsansökningar och för att vi sedan ska kunna förbereda en byggstart i början av 2016, behöver vi intresseanmälningar från er som inte redan skickat in sådan senast den 19 april. Är du osäker på om du skickat in en intresseanmälan, tveka inte att skicka in en ny sådan. Du hittar intresseanmälan här.

För alla som vill veta mer om fiberutbyggnaden till mindre orter och landsbygd, bjuder kommunen, tillsammans med IP-Onlys byalagsexperter ByNet, in till två stycken informationsträffar:

 • Borrby skola, 6 maj med start kl. 18.30.
 • S:t Olof, medborgarhuset, 12 maj med start kl. 18.30.

Väl mött där!

P.S. För dig som fortfarande inte riktigt vet vad en fiberanslutning innebär - läs gärna i den nya fibertidning som kommunen tillsammans med ett tiotal andra kommuner tagit fram och som kan laddas ner på länken i högerspalten.

Aktuellt från bredbandssamordnaren 27/2

Säljstatus

Glädjande att meddela att Ö. Tommarp nu också kommit upp i mer än 30 % anslutningsavtal. Återstår bara Simris och tanken är där att säljstart ska ske före halvårsskiftet.

Gräv- och installationsstatus

Skillinge börjar bli helt klar och i Brantevik är fiberdragningen på gång, i slutet av mars ska de första villorna få sin fiber indragen. När det gäller Kivik är det sedan ett par veckor full fart med grävarbetena.

För övriga orter som nämndes i rapporteringen den 9/2 ingen förändring i dagsläget, vi håller dock tummarna för att ledningsrättsförhandlingen den 5/3 avseende Örnahusen ska gå bra!

När det gäller Baskemölla, Vik och Vitemölla gäller att grävstart planeras till efter sommaren, men IP-Only har i dagsläget inte en fastställd tidplan. Jag hoppas kunna återkomma med mer exakt information inom någon månad och då även planerna för Vitaby och Ö. Tommarp.

Mindre orter och landsbygden

Vi hade ett möte i mitten av februari där frågor kring bidragshanteringen diskuterades och det återstår en del frågetecken att räta ut. Avsikten är att vid ett nytt möte i mitten av mars kunna fastställa en tidplan för hur utbyggnaden ska kunna se ut för hela kommunen. Tanken är att dela in kommunen i 2-4 huvuddelar där vi för varje huvuddel ska projektera för ett fibernät som passerar alla fastigheter i mindre orter och på landsbygden. Mer om detta och inbjudan till informationsmöten i slutet av mars.

Aktuellt från bredbandssamordnaren 26/2

Kammarrätten har meddelat dom 2015-02-25.

Det var efter att kommunen för ganska precis ett år sedan skrev ett samverkansavtal, med tillhörande underavtal, med IP-Only, som Österlens Kraft överklagade underavtalet avseende fiberanslutning av kommunala verksamheter och hävdade att kommunen hade åsidosatt lagen om offentlig upphandling.

I korthet innebär domen att kammarrätten dels anser att samverkansavtalet inklusive underavtal ska ses som en odelbar enhet och att avtalen i sig ska ses som en tjänstekoncessesion. Kommunen kan nu fullfölja underavtalet, vilket innebär att IP-Only snarast möjligt kan påbörja utbyggnaden av fiberanslutningar till kommunens verksamheter runt om i Simrishamns kommun. 

Österlens kraft har möjlighet att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Aktuellt från bredbandssamordnaren 9/2:

Första spadtaget i Kivik

bredband_hakan_erlandssonbredband_gruppbild

Till slut kunde spaden sättas i marken i Kivik. Idag kl. 10 efter ett kort tal av kommunfullmäktiges ordförande Håkan Erlandsson (C) satte sig nämnde ordförande i Kasabs (IP-Onlys anläggningsentreprenör) grävmaskin och grävde de första förlösande metrarna alldeles ovanför hamnplan. Det har varit en lång resa att få alla tillstånd på plats, men tack vare att vädergudarna står oss bi finns det hopp om att Kivik ska vara färdiggrävt till slutet av maj!

Försäljning pågår

Bra att kunna rapportera att ytterligare orter har kommit över det nog så viktiga 30 %-strecket. Både Vitaby och Vitemölla är nu "i hamn", så att säga. Vitemölla t.o.m. nästan uppe i 60 %. Denna vecka ska försäljningen påbörjas i Ö. Tommarp.

Grävarbeten m.m.

Inom kort avslutas gräv- och installationsarbetena i Skillinge, återstår att koppla in alla fastigheter, vilket kommer att hålla på en tid till. I Brantevik snart färdiggrävt och snart kan även inkopplingsarbetena påbörjas. Förhoppningsvis kan alla kopplas in senast under april månad.

IP-Only meddelar idag att en tidplan beslutats avseende fyra nya orter enligt följande (plus två andra orter):

 • Borrby och Hammenhög: grävstart andra halvan av mars
 • Gärsnäs och S:t Olof: grävstart andra halvan av april
 • Örnahusen: grävstart förhoppningsvis i mars om alla markavtal kommer på plats
 • Simrislund: grävstart under mars månad om vädret står oss bi

När det gäller övriga orter där försäljningsmålet om 30 % uppnåtts, så kommer vi att få en tidplan lite senare under vintern/våren.

Denna vecka genomförs också ett möte där planerna för utbyggnad till mindre orter och landsbygd ska diskuteras och analyseras. Kommunen vill gärna att utbyggnaden här ska kunna starta, om inte i år, så tidigt nästa år, plus att det vore önskvärt om vi inte behöver hålla på ända till 2020 för att bli klara.

Aktuellt från bredbandssamordnaren 26/1: I fredags kom ljuset till Skillinge!

"Fiberfeber när Skillinge kopplas upp", skrev Ystads allehanda. Hemma hos Bengt Jörnland i Skillinge firades i fredags den första fiberuppkopplade fastigheten.

Många var på plats hemma hos Bengt när IP-Only kopplade in det snabba bredbandet via den fiber som grävts ner under hösten i Skillinge. Bland annat höll kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S) ett tal där han tryckte på hur viktigt det är för kommunen att merparten av kommunens hushåll och företag får chans till en fiberuppkoppling senast 2020, helt i linje med den nyligen antagna bredbandsstrategin. Karl-Erik tackade särskilt de ideella krafter i Skillinge och Örnahusen som under 2013 och början på 2014 fick fart på kommunen och marknadens aktörer så att utbyggnaden kunde ta fart!

Förutom kommunalrådet deltog även Berit Åkesson, ordförande i Skillinge företagarförening, som också tryckte på vikten av fiber till alla företag, Britt-Marie Norelius, som driver den utmärkta Facebookgruppen Simrishamns e-Fiberambassadörer, en ivrig fiberambassadör från Örnmahusen, Richard Nicklasson, Ystads allehanda m.fl.

Bengt har nu tillgång till 1000 Mbit/s, i bägge riktningarna om han så vill. Fantastiskt! Området beräknas vara färdiganslutet i mars. Därefter står villaägarna i Brantevik på tur.

Aktuell från bredbandsamordnaren 2015-01-19.

Äntligen uppkoppling av de första fastigheterna!

 • Under innevarande vecka kommer de första hushållen att bli uppkopplade med fiber i Skillinge. Första veckan kommer det säkert att gå lite trögt, men sedan ska det ta fart enligt IP-Only, läs även på deras hemsida, med cirka 40-50 uppkopplingar i veckan. I övrigt för Skillinge så pågår grävarbetena (mycket för hand) i den gamla fiskedelen just nu. Positivt också att kullerstenarna kommer att återställas direkt.
 • Alla tillstånd klara i Kivik, så om vädret blir ok så blir det grävstart i slutet av januari.
 • I Brantevik fortsätter grävningsarbetena enligt tidplan.
 • Säljarbete pågår i Vitaby och Vitemölla. För Ö. Tommarp ska försäljningen påbörjas någon gång i februari. När det gäller Simris avvaktar vi besked om när säljstart ska påbörjas.
 • Grävskoporna är utlovade till Borrby, S:t Olof, Hammenhög och Gärsnäs under våren, men vi inväntar mer exakta besked från IP-Only relativt snart.
 • För övriga orter (Vik, Baskemölla, Simrislund) hoppas jag få besked om möjlig grävstart under februari.
 • För Örnahusen inväntas fortfarande besked om ledningsrätt från Lantmäteriet.
 • Innan årsskiftet lämnade kommunen in två bidragsansökningar i enlighet med Jordbruksverkets landsbygdsprogram. De två första områdena är Gladsax-Gröstorp-Järrestad med omnejd och S. Mellby-Bästekille-Grevlunda med omnejd. Besked om den första omgången bidrag kan vi dock inte få förrän tidigast i juni i år, så det är fortsatt viktigt att alla som är intresserade av en fiberanslutning gör en anmälan här. Nya bidragsansökningar ska lämnas in och det är då viktigt att ta de områden där intresset är störst.

Aktuellt från bredbandssamordnaren 2015-12-17

Här kommer en sista information om fiberutbyggnaden i kommunen under 2014. Betänk att vi nu är igång på riktigt och vi ser fram mot ett riktigt bra fiberår 2015!

 • Första kunderna kopplas upp i Skillinge vecka 3, dvs. i mitten av januari. Därefter kommer alla som tecknat avtal att successivt kopplas in. Är någon osäker på om hur och när det går till, tveka inte att ringa IP-Onlys kundtjänst på 0414-56 01 00 eller gå in på IP-Onlys hemsida.
 • I Brantevik byggs det på under hela vintern och planen är att hushåll och företag ska börja kopplas upp med start i april.
 • När det gäller Kivik har det gått ut brev till alla som skrivit på ett avtal med förklaringar till varför byggstarten blivit försenad. IP-Only hoppas på byggstart under kvartal 1 nästa år.
 • För Örnahusen kommer utbyggnaden att starta så fort ledningsrätten är på plats (förhoppningsvis under mars) och vädret är ok.
 • I Simrislund pågår just nu en utbyggnad av fiber via Österlens kraft där även IP-Only passar på att lägga ner fiberkanalisation så att det inte behöver grävas en gång till. De boende i Simrislund ska få information hem i brevlådan före jul är det utlovat om tidplanen för utbyggnaden.
 • När det gäller Hammenhög, Borrby, Gärsnäs, S:t Olof, Baskemölla och Vik, som alla nått upp i långt över 30 % anslutningsgrad, har IP-Only utlovat en utbyggnadsplan i början av januari. De indikationer kommunen har fått är att utbyggnadstakten ska kunna ökas under nästa år vilket förstås är positivt.
 • Även planerna för säljstart i Tommarp, Simris och Vitaby bör kunna presenteras i början av januari.
 • Kommunen kommer inom ett par dagar att lämna i de första bidragsansökningarna till länsstyrelsen avseende Jordbruksverkets landsbygdsprogram och stöd till bredbandsutbyggnad. I denna första omgång söks bidrag för minst två större områden där intresset varit extra stort men tanken är förstås att successivt söka bidrag så hela kommunen i slutänden kan få tillgång till fiber.
 • Ni som bor i mindre orter eller på landsbygden - glöm inte att anmäla ert intresse! Läs mer här.

Senaste nytt 2014-11-23

Två orter till klara för utbyggnad

Glädjande besked till alla som bor i Baskemölla och Vik (inklusive Nyhem och Djupadal). I slutet av förra veckan hade antalet påskrivna avtal kommit upp i väl över 30 %. Utbyggnaden är säkrad, med andra ord. När utbyggnaden kan komma igång får vi återkomma med - kommunens samverkanspart, IP-Only som står för utbyggnaden, har nu många orter att börja bygga i. 

Till sist: för er som bor utanför de tolv större orterna i kommunen - glöm inte att göra en intresseanmälan här!

Senaste nytt 2014-11-19

Alla steg 1-orter uppe i 25 % intresseanmälningar

Glädjande nyheter för Vitaby och Simris - antalet intresseanmälningar är nu uppe i över 25 %. Förra veckans möten har gett resultat! Kul! Säljprocesserna i båda orterna börjar under nästa år.

Vi har glädjande nog uppnått mer än 25 % intresseanmälningar i alla större orter i kommunen med undantag för tätorten Simrishamn, exklusive Simrislund där vi redan är uppe i mer än 30 % påskrivna avtal.

Försenad byggstart i Kivik

Fortfarande ingen byggstart i Kivik trots att grävmaskinerna står redo! Saknas tillstånd från Trafikverket samt Länsstyrelsen. Det senare rör sig om både lövgrodor och hasselmöss som måste beaktas innan grävningsarbetena kan starta, främst i de södra delarna. Intensivt arbete pågår för att få tillstånd på plats.

Intresseanmälan för fiberanslutning i mindre orter och enskilt belägna fastigheter

För er som vill ha riktigt bredband och som inte bor i de större orterna - nu är det dags att anmäla sitt intresse! Formulär för intresseanmälan finns här. Viktigt att göra sin anmälan så fort som möjligt eftersom kommunen arbetar med bidragsansökningar och ju förr dess bättre är det att få in bidragsansökningar till Länsstyrelsen som handlägger beslut om utbetalningar från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram.

Senaste nytt 2014-11-09

Utbyggnad säkrad i Simrislund

I slutet av förra veckan meddelade IP-Only att man fått in mer än 30 % påskrivna avtal i Simrislund. Samtidigt kommer samförläggning att ske när Österlens kraft också lägger ner kanalisation och fiber, vilket i sig är positivt för kommunen. Bra att det bara behöver grävas en gång i gatorna och bra att fastighetsägare får två alternativ att välja på. I klartext betyder det att de fastighetsägare som skrivit på avtal med IP-Only nu kan se fram emot fiberinkoppling i början av nästa år förutsatt att vintern blir "grävvänlig".

Intresseanmälan för alla som bor i mindre orter och enskilt belägna fastigheter

Före jul kommer kommunen lägga upp en möjlighet att via hemsidan anmäla sitt intresse för fiberanslutning. Mer information kommer att läggas ut i samband med att anmälningsformuläret läggs ut, men sammanfattningsvis blir det viktigt att kunna kartlägga var intresset är störst så att utbyggnaden kan fortsätta i en bra turordning.

Senaste nytt 2014-10-24

Grävstart i Kivik

På grund av diverse småproblem, bland annat bygglov, tillståndsansökan till Trafikverket och samförläggningar, så har grävstarten i Kivik blivit cirka en månad försenad. Budet är nu arbetena kommer igång senast i mitten på november. 

Fibermöten

Igår, den 23/10, hölls ett välbesökt möte i Baskemölla, den senaste orten att nå upp till 25 % intresseanmälningar. Givande diskussioner och redan nu är säljprocessen igång.

Fibermöten kommer att ske i Simris den 11/11 följt av Vitaby den 12/11. Fiberambassadörerna i dessa orter gör ett stort jobb som ordnar med lokaler och delar ut informationsblad. Stort tack!

Säljläget

Säljkampanjerna i princip avslutade i Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof och Borrby. Mycket stor anslutningsgrad rapporteras med Hammenhög i topp!

Vik och Baskemölla har redan påbörjats och sedan är det Tommarps tur. När det gäller Simrislund har en ny säljrunda precis påbörjats och viktigt att påpeka att det inte krävs mer än en handfull nya påskrivna avtal innan 30 %-gränsen nås och en utbyggnad är säkrad.

För tätorten Simrishamn i övrigt kommer vi att göra en indelning i mindre områden så att vi förhoppningsvis kan hitta några mindre områden där intresset kommer upp i 30 % och på så sätt få till en byggstart.

Fiber till mindre orter och landsbygd

När det gäller bidragssituationen så har det skett en förändring: Jordbruksverket tagit bort fritidshus som bidragsberättigande fastigheter. Vidare har länsstyrelsen, som hanterar ansökningarna, meddelat att den första beslutsomgången kommer att hantera ansökningar som inkommit t.o.m. årsskiftet (kommer eventuellt att utsträckas till slutet av januari nästa år) även om några beslut inte kommer tas förrän tidigast i maj 2015. Orsaken är att länsstyrelsen räknar med ett stort antal ansökningar. Kommunen räknar med att själv komma in med minst en större ansökan till årsskiftet.

Senaste nytt 2014-10-16  

Fiberintresset stort inåt landet

Jag har idag nåtts av nyheten att i de fyra orter som försäljning av fiberanslutning pågått en tid så är målet om minst 30 % påskrivna avtal i hamn med god marginal. Högst intresse i Hammenhög men även i övriga tre orter, Gärsnäs, S:t Olof och Borrby, vill många få en snabb bredbandsuppkoppling. Glädjande att införsäljningen gått så bra och om inte vintern ställer till det så blir det byggstart i mitten och slutet av kvartal 2 nästa år.

Tack vare det goda resultatet i orterna enligt ovan så kommer säljarna snart ge sig på Vik som egentligen var utlovade säljstart under kvartal 1 nästa år. Och när man ändå tar Vik så kommer även Baskemölla med på köpet. Inte heller Tommarp är glömt så även där kommer säljprocessen att påbörjas tidigare än utlovats, förhoppningsvis före jul!

När det gäller Simrislund och övriga delar av tätorten Simrishamn så kommer nya besked inom kort.

Senaste nytt 2014-10-03

Stort intresse för information om fiberutbyggnad till landsbygd och mindre orter

Den 2 oktober fylldes kommunens fullmäktigesal till bredden av medborgare som vill få möjligheten att koppla upp sina hus med fiber. Nära 100 personer deltog vilket med eftertryck visar på det stora intresset. 

Kvällen började med att kommunalrådet Anders Johnsson (M) bl.a. beskrev vikten för kommunen att verkligen alla husägare och företagare ska få en fiberuppkoppling senast 2020. Både för att göra kommunen attraktiv för nya kommuninnevånare och företagare, och göra det möjligt för kommunen att erbjuda dagens och framtidens välfärdstjänster till alla, oavsett var man bor.

Därefter tog bredbandssamordnaren (Anders Nyman) vid och beskrev mer i detalj varför fiber är så viktigt, se pdf. Ett av de viktigaste skälen är att vi nu lever i digitaliseringens århundrade som kommer att kräva ständigt ökade hastigheter i våra kommunikationsnät. Med en fiber ansluten till en fastighet så kommer hastigheten inte vara ett problem i framtiden, enbart utrustningen i form av en medieomvandlare, kommer att behöva bytas när vi behöver mer än 1.000 Mbit/s.

Efter diskussionen om "varför fiber?" presenterades hur en fiberutbyggnad till landsbygd en och mindre orter i kommunen kommer att kunna ske. Stort vikt lades vid att gå igenom det nya bidragssystemet, se pdf. Kommunens målsättningen är att alla husägare och företagare, oavsett var man bor i kommunen, ska få samma anslutningskostnad som idag gäller för de större tätorterna. Dessutom kommer kommunen själv att gå in med bidragsansökningar för större områden, vilket förhoppningsvis leder till att husägare längst ut på landsbygden ska få tillgång till fiber. När det gäller information om anslutning av mindre orter som kanske inte kan bli aktuella för bidrag hänvisas till www.simrishamnstadsnat.se under fliken "Frågor och svar" där det finns en fråga som just gäller denna typ av anslutning.

IP-Onlys byalagsansvarige Filip Åberg berättade om IP-Onlys byalagssatsning, bilderna från presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.simrishamnstadsnat.se inom kort.

Kommunen har under de senaste åren och i samband med landsbygdens vatten lagt ner ett stort antal kilometer fiberkanalisation. Karta på var denna kanalisation är förlagd hittar du här!

Slutklämmen blev att kommunen under vintern kommer att kartlägga lämpliga bidragsområden plus att kommunen på något sätt ska öppna upp en möjlighet (via hemsida, post eller kommuninformationen i Österlenmagasinet) för alla som bor utanför de tolv största orterna att göra en intresseanmälan. Här återkommer vi med mer information under hösten. Viktigt redan nu att säga är att om ni är några som bor i en mindre ort/område, så kan ni redan nu skicka in en kartskiss på orten/området och ungefärligt antal fastigheter så kan kommunen börja samla på sig en bild av hur intresset ser ut (e-post till bredbandssamordnare (at) simrishamn.se)

Vad händer i övrigt i kommunen

Den 13/10 blir det första spadtaget i Kivik. Säljarbete pågår för fullt i Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof och Borrby, där Hammenhög fram till dags dato ligger främst när det gäller antalet påskrivna avtal.

Glädjande att också meddela att nu har även Baskemölla uppnått 25 % intresseanmälningar vilket innebär att Baskemölla hamnar i kön för start av säljprocessen. Högst sannolikt säljstart där under kvartal 1 2015! Kul! Även i Simris och Vitaby ökar antalet intresseanmälningar, om än inte uppe i 25 % ännu.

Det finns också "större" mindre orter där intresset är mycket högt, bl.a. har vi ett intresse större än 50 % i Vitemölla, så nu kan vi även lägga in Vitemölla i kön för start av säljprocessen. När denna process kommer att starta i Vitemölla får jag återkomma om.

För själva tätorten Simrishamn kommer det snart att startas upp en ny säljkampanj i Simrislund för att snarast möjligt komma upp i de 30 % som krävs för en start av utbyggnaden. För övriga delar, där många naturligtvis är besvikna över att en utbyggnad inte kommer att ske nu, finns det ett förslag att dela upp området i mindre delområden, till och med ner på gatunivå. Viktigt att alla delar av kommunen - även kommunhuvudorten - får fiber så snart som möjligt! Här får vi återkomma när nya säljprojekt är på gång.

Senaste nytt 2014-09-24

Hösten är här och nu byggs det för fullt, snart i tre orter

Utbyggnadsläget ser ljust ut, Skillinge börjar närma sig slutet och redan i oktober hoppas vi på att den första husägaren kan börja surfa. I Brantevik byggstart för ett par veckor sedan och i början av oktober sker första spadtaget i Kivik, exakt datum beroende på när alla grävtillstånd och kabelutmärkningar är klara.

Säljaktiviteter

Vi börjar med det positiva - just nu har försäljningen påbörjats i S:t Olof, Hammenhög, Gärsnäs och Borrby. Broschyrer och anslutningsavtal ska ha skickats ut till alla i dessa orter, den som inte fått något denna vecka bör ringa till IP-Onlys kundtjänst på 0414-56 01 00. Informationsmöten kommer också att hållas vilket också har meddelats, jag passar ändå på att nämna när och var.

 • 24/9 kl. 19 i Klubbvillan i S:t Olof för alla boende i S:t Olof
 • 25/9 kl. 19 i Allaktivitetshuset i Gärsnäs för alla i Gärsnäs, Hammenhög och Borrby.

Säljarna kommer även ringa och boka hembesök de närmsta veckorna.

När det gäller Simrislund saknas fortfarande några påskrivna anslutningsavtal, men en förnyad försäljningskampanj är utlovad under oktober. 

I övrigt när det gäller tätorten Simrishamn har intresset för IP-Onlys erbjudande inte varit tillräckligt stort (det ska vara mer än 30 % som skrivit på innan utbyggnad sker) så därför har de som redan skrivit på fått ett brev hemskickat där det framgår att avtalet upphört att gälla. Detta för att den som skrivit på ska kunna välja andra alternativ om sådana finns, t.ex. Österlens Kraft. Kommunen kommer att bevaka hur det går med intresset och utbyggnaden och förhoppningen är att relativt snart göra ett ny kampanj om många inte kan erbjudas fiberanslutning från andra.

Övriga steg 1-orter

Vik och Tommarp är som sagt redan klara vad gäller intresseanmälningar så för dessa orter är det bara att ge sig till tåls till första kvartalet 2015 då säljprocessen börjar även där. 

För Vitaby, Baskemölla och Simris jobbar fiberambassadörerna och kommunen vidare med att få upp intresset och tanken är att bland annat nya möten ska genomföras nu i höst.

Glöm inte mötet nästa vecka den 2/10 där information om fiberutbyggnad till mindre orter och landsbygd ska ges

Många har redan anmält sig till kommunens växel på 0414-81 90 00 men det är inte försent, senaste anmälningsdag den 30/9. Följande agenda är tänkt att följas

 1. Inledning
 2. Varför bredband 
 3. Bredband till landsbygden, bidrag, egen finansiering och IP-Only 
 4. IP-Onlys byalagskoncept 
 5. Tjänster i det snabba bredbandsnätet 
 6. Vad gör vi som bor på landsbygden nu? Vad gör kommunen?
 7. Fortsatt information

Senaste nytt 2014-08-24

Sommaren är på väg att ta slut och nu tar fiberutbyggnaden verkligen fart

I Skillinge är det nu full fart och vi börjar närma oss den tidpunkt då den första fastigheten verkligen kan få ljuset hem genom fiberkabeln! IP Only har fått klart med lokal för den så kallade noden och fiber är hyrd från Simrishamn så nu ska bara all teknisk utrustning fram och på plats både i huvudnoden i Simrishamn och i noden i Skillinge. Vi lovar att det kommer att märkas när den första kunden kan börja surfa eller vad han/hon nu vill göra!

Annars är det två orter som står och stampar och väntar på grävmaskinerna. Var lugna i Brantevik och Kivik - maskinerna är snart på plats, i början av september kommer de till Brantevik och sedan dröjer det inte många veckor förrän det börjar grävas även i Kivik.

När det gäller säljstart så kommer de igång i fyra orter under tidig höst. Först ut i början av september är Borrby och Hammenhög tätt följda av Gärsnäs och S:t Olof där säljaktiviteterna kommer att synas och höras i slutet av samma månad. Därefter ligger Vik/Nyhem/Djupadal och Tommarp på tur med säljstart under kvartal 1 2015.

Nya möten

Redan om en dryg vecka (3/9) genomförs det tredje mötet med fiberambassadörerna för de tolv steg-1-orterna (Skillinge, Brantevik, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Tommarp, Simris, Baskemölla, Vik, Kivik, Vitaby och S:t Olof).

Därefter är det dags att bjuda in alla som inte bor i steg-1-orterna till ett stormöte! Viktigt att alla som nu undrar över om och när jag ska få fiber också ska få information om hur tankarna och tidplanen ser ut för hela kommunen. Utgångspunkten har hela tiden varit att i princip alla ska få möjlighet att erbjudas en fiberuppkoppling, men som sagt: hela utbyggnadsprojektet håller på ända till 2020. Ni som är intresserade kan därför redan nu boka in den 2 oktober kl. 18. Mötet kommer gå av stapeln i fullmäktigesalen i rådhuset i Simrishamn. Detaljerad information om mötet och dess innehåll kommer under september i Österlenmagasinet och på denna sida.

Senaste nytt 20140806:

Snart är sommaren över och då tar fiberutbyggnaden fart igen!

Under sommaren har det hållits ett antal informationsmöten plus att IP Only har varit ute med säljare i Brantevik och Kivik. Det är därför glädjande att kunna rapportera att i bägge dessa orter så har antalet påskrivna avtal kommit upp i över 30 % vilket innebär att utbyggnaden av fiber kan komma igång under hösten. Kul att många kommer att kunna få sin fiberuppkoppling innan årsskiftet.

I Skillinge har grävarbetena hållit på hela sommaren med undantag för en veckas uppehåll. Mer än 100 fastigheter har redan passerats och förhoppningen är att noden, där all teknisk utrustning som möjliggör att tjänsterna kommer fram till det enskilda hushållet/företaget, ska komma på plats tidigt i höst så att de anslutna fastigheterna ska kunna börja använda fiberuppkopplingen!

Avslutningsvis - snart går vi in i den vanliga lunken när alla är på plats igen och då är det tanken att vi inom ett par veckor ska få fram en tidplan för de orter som är på gång när det gäller försäljning och projekteringen. Mycket annat ska också hända under hösten så håll utkik på denna sida, på www.simrishamnstadsnat.se och på de facebooksidor som nu finns upplagda i kommunen och som handlar om fiberutbyggnaden!

Senaste nytt 20140713

Trots sommar utbyggnad och många som vill ansluta sig

I Skillinge grävs det och det är många som vill ansluta sig när grävskoporna väl är på plats. Även för Örnahusen planeras det för fullt och snart kommer skoporna dit! Stort engagemang från de boende och en lyhördhet från IP Only gör att många fastigheter som ligger på gränsen avståndsmässigt kan anslutas redan i den första svängen! Positivt!

Jag ser även i de två andra orterna, Brantevik och Kivik, där säljverksamheten pågår för fullt, att många skyltar med Simrishamn Stadsnät (eller på några ställen Simrishamns Kommun Stadsnät) kommer upp - förhoppningsvis når vi upp till den avgörande 30 %-gränsen under juli månad så att grävningarna kan börja även här! Många skyltar finns också uppsatta i Simrislund! 

Vill passa på och nämna att namnet Simrishamn Stadsnät (eller som det förekommer på några skyltar även Simrishamns Kommun Stadsnät) är det namn som kommunens samarbetspartner IP Only använder för det fiberbaserade bredbandsnät som ska byggas ut i hela kommunen fram till 2020. Har ni frågor till Simrishamns Stadsnät, kontakta gärna IP Only på telefon 0414-56 01 00.

Informationsmöten under juli månad

Redan den 16/7 kl. 18 är det ett informationsmöte i Baskemölla anordnat av Lars Lundblad och Krister Martin som är ortens fiberambassadörer.

Den 21/7 går nästa möte av stapeln i Kivik, läs mer på deras hemsida. Där finns det även information om det finns alternativ till den fiberutbyggnad som sker via IP Only.

22/7 kl. 18 är det informationsmöte i Vitaby anordnat av fiberambassadörerna Eleonore Kvarnström och Tomas Ek. 

Österlens kraft

I slutet av juni lämnade Österlens kraft in en överklagan till kammarrätten avseende den dom som förvaltningsrätten fattade 1,5 vecka innan och som, kortfattat, gick helt i kommunens väg, dvs. att det anslutningsavtal rörande kommunala verksamheter, och som utgör en bilaga till samverkansavtalet mellan kommunen och IP Only, inte behöver upphandlas inom ramen för lagen om offentlig upphandling (p.g.a. det så kallade telekomundantaget). Kammarrätten har nu meddelat Österlens kraft prövningstillstånd och också meddelat att ovan nämnda anslutningsavtal stoppas så länge prövningen pågår. Hur den fortsatta processen kommer att se ut i kammarrätten är i skrivande stund inte klart p.g.a. semestertider. Stoppet av anslutningsavtalets genomförande påverkar just nu inte utbyggnaden av fiber till hushåll och företag.

Senaste nytt 20140702

Fiberutbyggnaden har tagit riktig fart i Skillinge trots sommartider! I de västra delarna grävs det som aldrig förr och antalet fastigheter som har fiberskyltar utanför sina hus ökar varje dag. Och snart kommer grävningarna ut mot och i Örnahusen igång också!

När det gäller orter där försäljning pågår är det också full fart, antalet påskrivna avtal ökar snabbt i Simrislund, Kivik och Brantevik. Blir spännande att se vilken ort som nästa gång kommer upp i 30 %.

Intresseanmälningar i orter som för en knapp månad inte kommit upp i 25 % anmälningar växer också stadigt. Denna vecka har vi fått med Vik med Nyhem och Djupadal på listan med orter som under hösten kommer ifråga för projektering och sälj. Även Tommarp är nära!

Fiber till mindre orter och enskilda fastigheter utanför de större orterna

Kommunen har tillsammans med IP-Only jobbat intensivt med att få fram en modell för hur fiberanslutning av mindre orter (inklusive fastigheter som ligger enskilt) ska kunna ske och också när detta tidigast kan ske. Eftersom modellen även är tänkt att innehålla en beskrivning av hur bidrag ska kunna sökas, så är det lite för tidigt att ta fram en mer komplett broschyr. Men för att alla som vill ha fiber och inte bor i någon av de tolv större orterna är det viktigt att redan nu få en första inblick i hur det är tänkt att se ut och därför kommer det på www.simrishamnstadsnat.se under sidan "Frågor och svar" komma in en första beskrivning av modellen redan under innevarande vecka.

Kanalisation att använda för de som gräver själva på den egna tomten

Vi kan meddela att IP-Only kommit överens med SetEl i Simrishamn om att SetEl kommer att lämna ut fiberkanalisation till de som skrivit på ett anslutningsavtal och som ska gräva själva på den egna tomten. Mer detaljer om detta på www.simrishamnstadsnat.se under sidan "Frågor och svar".

Bredbandssamordnaren kommer nu att hålla semester till början av augusti, men dyker det upp något av stort intresse kommer det att rapporteras om ändå!

P.S. Vill passa på att avsluta med att nämna det möte som gick av stapeln i Brantevik den 24/6. 130 deltagare som mer än fyllde Södra skolan. Fantastisk uppslutning och en stor eloge till samhällsföreningens fibergrupp som lagt ner så mycket tid och kraft på att få till stånd detta stora intresse!! D.S.

Senaste nytt: 140619

Midsommarveckan inleddes med att första spadtaget för fiberutbyggnaden togs i Skillinge. Eller rättare sagt - i måndags morse satte sig kommunstyrelsens ordförande, Anders Johnsson, bakom spakarna i en grävmaskin och grävde de första fem metrarna i det som bara i Skillinge kommer att bli uppemot 10 000 meter kanalisation med fiber i!

I tur att närma sig för grävstart har vi ett antal byar som redan kommit upp i 25 % intresseanmälningar: Kivik, Brantevik, Borrby, Hammenhög och Gärsnäs. Vid veckans sammanställning visar det sig att även S:t Olof nu kommit in i skaran av 25 % orter och till detta ska läggas att Vik med Nyhem och Djupadal är mycket nära. Även Tommarp har kommit starkt liksom Vitaby där intresset nu vaknat.

Baskemölla är lite sen i starten men med två nya fiberambassadörer på plats kommer det säkert att gå snabbt även där.

Processen med Österlen kraft

Förvaltningsdomstolen lämnade igår sitt beslut där domstolen avslår Österlen krafts begäran om överprövning. Detta innebär att utbyggnaden av fiberanslutningar till kommunala verksamheter kan återupptas igen vilket i sig innebär att hela utbyggnadstakten kan ökas.

Informationsmöten 

I veckan har det hållits ett första informationsmöte i Ö Vemmerlöv. Ö Vemmerlöv, eller Gyllebo som det kallas för i folkmun, är inte en steg 1-ort, dvs. utbyggnaden till Gyllebo är beroende av att en av de större orterna först byggs ut. För Gyllebo gäller att Gärsnäs först måste byggas ut och om detta sker under tidigt 2015 så kan Gyllebo i bästa fall få sin fiber under sent 2015!

Igår, den 18/6, genomfördes ett andra möte med alla fiberambassadörer, även denna gång hos Ragnar Pers i Gärsnäs. Mycket avhandlades på mötet med mest fokus på intresseanmälningar, säljstart och detaljprojekteringar. Just nu pågår säljaktiviteter i Skillinge/Örnahusen, Brantevik och Kivik. Direkt efter sommaren fortsätter det sedan med Borrby, Hammenhög, Gärsnäs och S:t Olof. Och fler lär komma med på säljlistan.

En annan intressant fråga som lyftes upp och presenterades och det gäller frågan om anslutning av mindre orter och enskilda fastigheter. IP Only har tagit fram en modell som enkelt visar vilka möjligheter som kommer att finnas när väl fibernätet mellan de större orterna blir kända. Förhoppningsvis kommer modellen att kunna publiceras inom kort.

Nästa vecka infomöte i Brantevik den 24/6 följt av ett antal möten under juli!

140605: Senaste nytt

Fiberutbyggnaden påbörjas före midsommar

Om en dryg vecka börjar grävmaskinerna synas i Skillinge - första ort att ha uppnått mer än 30 % påskrivna anslutningsavtal. Under sommaren kommer stora delar av Skillinge att få fiber nedgrävt - dock inte i de delar nere vid hamnområdet där det förhoppningsvis är tjockt med semesterfirare. Uppgrävda trottoarer får vänta i detta område till efter sommaren. För de som inte skrivit på avtal eller inte ens fått någon information hemskickad till sig i Skillinge - var lugna - både broschyr och avtal är på väg ut. Och ni som redan skrivit på behöver inte skriva på en gång till, förutsatt att ni fått en orderbekräftelse med posten. 

Intresseanmälningar kommer in i en strid ström

Till dags dato har följande orter kommit upp till den magiska gränsen 25 %: Brantevik, Kivik, Borrby och Hammenhög. Några andra, som Gärsnäs (saknar bara två anmälningar!) och S:t Olof, är mycket nära, så snart har vi nog merparten av de 12 steg 1-orterna redo för nästa fas. Nästa fas innebär detaljprojektering, sälj och undertecknande av avtal och sköts helt av IP Only som kommer att ha både projektörer igång och säljare ute på plats. Viktigt dock att nämna att det som ska ske i denna fas kommer att ske i någon form av turordning som styrs av vilka orter som först kommer upp i 25 %. Projektering och sälj kommer rimligtvis bara att kunna ske i två-tre orter samtidigt. 

Fibernätet är inte målet utan bara vägen

Redan nu har kommunen internt börjat fundera på vad ett utbyggt fibernät som medför en nästan oändlig kommunikationshastighet till alla hushåll ute i kommunen kommer att kunna erbjuda. Viktigt att redan nu börja tänka på hur ett snabbt kommunikationsnät skulle kunna medföra bättre och resurssnålare tjänster till alla som bor och verkar i kommunen - till exempel mycket som har med hemtjänst och larmfunktioner att göra.

Vad händer i processen med Österlens kraft?

Förvaltningsdomstolen har inte beviljat omprövning av det beslut som domstolen tog i slutet av april att tills vidare stoppa genomförandet av det avtal som berör fiberanslutning av kommunala verksamheter. Kommunen kommer därför med största sannolikhet att överklaga detta till kammarrätten, vilket, om det görs, måste ske senast veckan efter midsommar. Men som sagts tidigare, beslutet att stoppa utbyggnaden av fiberanslutningar till kommunala verksamheter påverkar inte utbyggnaden till hushåll och företag.

Möten inklusive nytt fiberambassadörsmöte

Många av steg 1-orterna har redan hunnit med att genomföra möten där ortens alla bosatta har blivit inbjudna, tack till alla fiberambassadörer som ser till att detta blir gjort, plus ett stort tack till alla andra i orterna som ser till att kaffe med tilltugg alltid finns att tillgå. Redan nu har möten genomförts i Hammenhög, S:t Olof och Tommarp och inbokade möten har vi snart i Ö. Vemmerlöv, Brantevik och Vitaby. Och fler är på gång!

Alla fiberambassadörer som nu finns i steg 1-orterna (Baskemölla nästan klar!) plus några mindre (Ö. Vemmerlöv, Rörum och Gladsax) träffas igen i Gärsnäs den 18/6. Ställ gärna frågor till fiberambassadörerna innan den 18:e, ni hittar deras mailadresser på www.simrishamnstadsnat.se under sidan "Fiberambassadörer".

140518: Information om fiberutbyggnad med anledning av Österlens krafts överklagande

Simrishamns kommun har ingått avtal med IP-Only om etablering av Simrishamns kommuns stadsnät, vilket innebär en kraftfull utbyggnad av ett mycket omfattande fibernät i kommunen. Det rör sig om en helhetslösning där IP-Only åtagit sig utbyggnaden av ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät i hela Simrishamns kommun. Syftet är att uppnå kommunens mål om att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha fiber senast 2020 och minst 40 procent ska ha fiber senast 2015.

För att uppnå detta har kommunen och IP-Only ingått ett antal avtal, vilka alla har en oskiljaktig koppling till varandra och tillsammans utgör en helhetslösning. Trots det har Österlens kraft valt ut ett av dessa avtal – som specifikt reglerar villkor för fiberanslutning av de kommunala verksamheterna – och begärt överprövning av detta. Förvaltningsdomstolen kommer att slutligen pröva detta, men under tiden är IP-Only förhindrat att fullfölja fiberanslutning av de kommunala verksamheterna. Detta påverkar dock inte den pågående byggnationen av fiber till hushållen och företagen i kommunen, vilken kommunen och IP-Only är överens om ska fullföljas enligt plan, även om det givetvis kan leda till vissa förseningar.

Anslutningsavtalet som överklagats gäller som sagt fiberanslutning av de kommunala verksamheterna till stadsnätet, men utgör i sig inte ett eget kommunalt fibernät. För att förtydliga ytterligare: inom ramen för samverkansavtalet byggs det inledningsvis ut ett fibernät till alla större orter samt distributionsnät inom dessa orter. Från distributionsnätet byggs sedan enskilda fiberaccesser – fiber från en eller flera centrala punkter i orten till en enskild villa eller flerfamiljsbostad. På samma sätt kommer det också att byggas ut en fiberaccess från närmsta centrala punkt till respektive kommunala verksamhet.

För kommunen finns det två skäl till varför utbyggnaden måste ske snabbt:

 1. För att leva upp till Region Skånes bredbandsmål om 40 procent fiberanslutning av hushåll och företag senast 2015 måste alla större orter få tillgång till det kommunala fibernätet så snart som möjligt
 2. Då kommunens nuvarande avtal avseende kommunikationstjänster till kommunala verksam­­heter går ut 2014, måste fiberanslutningar vara på plats till samtliga adresser före årets utgång om en ny offentlig upphandling av kommunikationstjänster ska kunna genomföras baserat på en enhetlig infrastruktur.

När Simrishamns kommun beslutade om val av samverkanspart för utbyggnad av fiber, var det, som också framgår av ovanstående, viktigt att hitta en part som kunde erbjuda ett helt öppet nät och som snabbt kunde bygga ut fiber i hela kommunen. Öppenhet är viktigt inte bara för valmöjligheterna för privatkunder, utan också för att en väl utbyggd öppen infrastruktur borgar för en enhetlig gränsyta för tjänsteleverantörer vid etablering av framtida offentliga e-tjänster inom t.ex. vård och omsorg.

Det ska avslutningsvis poängteras att vid de möten om kommunens framtida fiberutbyggnad som arrangerades under 2013 förde kommunen diskussion med samtliga infrastrukturägare som bedömdes kunna tillhandahålla en lösning, inklusive Österlens kraft. Vid dessa möten uppfattade inte kommunen att Österlens kraft var villiga att erbjuda en snabb utbyggnad i hela kommunen. Österlens kraft erbjuder inte heller ett öppet nät.

Vad händer nu?

Österlens kraft har satt igång en rättslig process som kommunen kommer att agera i med syfte att ge förvaltningsrätten all relevant information som berör överklagandet och på så sätt få möjlighet att genomföra utbyggnaden i sin helhet. Enligt vad som nämnts ovan påverkas dock inte den pågående byggnationen av fiber till hushållen och företagen. Så fort det framkommer något nytt kommer ny information.

140410:IP-Only och Simrishamns kommun träffade blivande fiberambassadörer (Gärsnäs 140409).

Uppslutningen var stor när kommunens bredbandssamordnare Anders Nyman tillsammans med IP-Only bjudit in blivande fiberambassadörer till Ragnar Pers lokaler i Gärsnäs. En-tre personer deltog från merparten av de större orterna i kommunen plus några från mindre orter. IP-Only representerades bl.a. av den nye regionchefen Ola Barthel.

Anders Nyman började med att kort berätta lite om bakgrunden till samarbetsavtalet med IP-Only och sedan det viktigaste - varför "Fiberambassadörer" och vilka orter som ligger i steg 1 i utbyggnadsplanen.

Ola Barthel fortsatte med att beskriva IP-Only och vad IP-Only har för erbjudande, förutsättningar för när en utbyggnad startar m.m. Viktiga nyckeltal är: vid 25 % intresseanmälningar i en ort påbörjas projektering av orten och anslutningsavtal skickas ut. Vid 30 % påskrivna avtal påbörjas utbyggnaden och om en ort har mer än 300 fastighet kommer en rabatt att kunna ges om antalet avtal överskrider 60 %. Rabatten förutsätter dock att ortens byalag eller liknade hjälper till med införsäljningen. Detaljer om detta kommer senare.

Under hela mötet, som varade i nästan tre timmar, ställdes förstås en massa frågor om både tekniska detaljer och ekonomi och det är här fiberambassadörerna kommer in. Som officiell fiberambassadör kommer man att bli en dubbelriktad kommunikationskanal mellan IP-Only och ortens boende. Med direktkontakt till Ola Barthel, eller Anders Nyman på kommunen om IP-Only inte kan svara.

Deltagarna var överlag väldigt positiva och ett nytt möte för steg 1-orterna är planerat till midsommarveckan. För steg 2-orter kommer att möte anordnas innan dess. Tanken är också att alla fiberambassadörer ska presenteras på stadsnätshemsidan, men först ska alla på hemmaplan bestämma vem det blir så det kan ta några dagar innan namnen dyker upp. 

Vilka är då Steg 1-orterna, orter som kommer att få kommunala verksamheter fiberanslutna av IP-Only under 2014 eller eller har mer än 200 innevånare och i dagens system inte är berättigade till landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad?

 • Kivik
 • Vitaby
 • S:t Olof
 • Gärsnäs
 • Hammenhög
 • Borrby
 • Skillinge (med Örnahusen)
 • Brantevik
 • Baskemölla
 • Vik (med Nyhem och Djupadal)
 • Tommarp
 • Simris

Steg 2-orter är alla andra småorter, på mötet representerade av Ö Vemmerlöv och Rörum.