Bygglov och övriga tillståndsbeslut

Här hittar du de tillstånd och regler du kan behöva som företagare.

Handläggningstider

De handläggningtider som gäller för Simrishamns kommun (enligt beslut i kommunstyrelsen den 16 augusti 2006, § 201) hittar du här.

De olika nämndernas sammanträden hittar du i Sammanträdestider, en liten fickkalender att skriva ut och vika ihop.

Information om tillstånd och regler

Lokala ordningsföreskrifter i Simrishamns kommun

  • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 110. Tillägg: § 12 a den 20 juni 2005.
  • Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Simrishamns kommun beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 110.
  • Lokala ordnings- och trafikföreskirfter för Simrishamn och Skillinge hamnar beslutade av kommunfullmöktige den 18 december 1995, § 110.
  • Skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m. i Simrishamns kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112. Utfärdade av Länsstyrelsen 14 mars 2011. (12FS 2010:157)