Bygglov och övriga tillståndsbeslut

Här hittar du de tillstånd och regler du kan behöva som företagare.

Handläggningstider

De handläggningtider som gäller för Simrishamns kommun (enligt beslut i kommunstyrelsen den 16 augusti 2006, § 201) hittar du här.

De olika nämndernas sammanträden hittar du i Sammanträdestider, en liten fickkalender att skriva ut och vika ihop.

Information om tillstånd och regler

Lokala ordningsföreskrifter i Simrishamns kommun

Som företagare är det viktigt att känna till även de lokola ordningsföreskrifterna som finns i vår kommun.

På den här sidan finns alla föreskrifter samlade. http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/policies-styrdokument/lokala_foreskrifter/lokala_ordningsforeskrifter/