Pågående projekt

Utvecklingsprojekt i Simrishamns kommun

Projekt Kulturella och Kreativa näringar

Redan våren 2012 bjöds representanter från både traditionella och kreativa näringar in till middagsbjudningar. Utifrån en lokalproducerad matkasse skapade man tillsammans måltider. Under matlagning och middag diskuterade företagarna hur de arbetar och tänker.Satsningen lever vidare projektets slut. Läs mer här!

Utvecklingsprojekt i Skåne

Ett urval av pågående projekt inom vissa utvalda och prioriterade branscher i Skåne hittar du på Region Skåne, Näringslivsutveckling.

  • Film i Skåne

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film och video vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne. Mer information på www.filmiskane.se.

  • Hästen i Skåne

Hästen i Skåne - ett regionalt projekt för en positiv utveckling av hästnäringen i Skåne som drivs av Region Skåne, Kommunförbundet, LRF och Nationella Stiftelsen. Mer information på Hästen i Skånes hemsida.

  • Centrum för utveckling av småskaliga livsmedelsföretag

Detta centrum, som finns på Krinova Science Park i Kristianstad, drivs av Region Skåne. Läs mer på hemsidan.

  • Regional Matkultur Skåne

Regional Matkultur Skåne är din vägvisare till den skånska maten. Skylten med den karakteristiska kockmössan samlar utbudet av lokalproducerade råvaror och skånsk mattradition under ett tak. Mer information här.

  • Simrishamnsbanan

Bakom Simrishamnsbaneprojektet står Nätverket Simrishamnsbanan.com. I nätverket ingår representanter från Skånetrafiken och från de sex kommuner där tåguppehåll planeras: Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Projektet arbetar för att Simrishamnsbanan ska återuppstå.
Mer information finns på Simrishamnsbanans webbplats.